1971 – 1972
Postupně se ruší hrobky starého křepického hřbitova a starý hřbitov se přizpůsobuje nové polovici hřbitova. Pan Ferdinand Böhm, hrobař, velmi pečlivě a s vkusem tuto akci řídí. Z odložených železných křížů by mohla být pořízena křížová cesta u „Svaté“.
Barevná okna byla poškozena vichřicí natolik, že musela být vyměněna za barokní okna, jak nakreslil stavitel Památkové péče z Brna – Žlábek Augustin. Jsou dubová a zdvojená, dají se otvírat. Rámy zhotovily komunální služby Drnholec. Zasklení provedla Umělecká řemesla z Brna. Státní pojišťovna uhradila 6 848 Kčs. Kvůli lepšímu větrání kostela bylo dáno totéž nové okno do průčelí (nad hlavním vchodem). Do sákristie byly dány též dle návrhu stavitele arch. Augustina Žlábka nové dvojité dubové dveře. Jedny plné a druhé zasklenné s ozdobným mřížovím.
V kostele byl instalován rozhlas s mikrofony na oltáři, na kazatelně a u ambóny. Hlas kněze je srozumitelnější. Práci zdarma provedl František Papež čp. 105 se svými spolupracovníky.
Od 22. srpna 1971 věřící ve farnosti Křepice přijímají Tělo Páně vstoje. Na první pátky v měsíci kněz navštěvuje průměrně asi 25 starých a nemocných a přijímají Tělo Páně. V kostele na první pátky je asi 100 sv. přijímání. Je to pokles asi o třetinu.
Od svatodušních svátků uděluje se sv. křest při mši svaté v rámci bohoslužby slova. Je to slavnost celé farnosti, která přijímá dítě do svého společenství. Rodičům se při obřadu vrací jejich důležitost. Paškál zůstává celoročně při křtitelnici vyjma dobu, kdy je u hlavního oltáře. Účast na bohoslužbách v obyčejné neděle je průměrně 550 lidí. Obyvatel je 1 200.
Od 7. Prosince 1972 dle rozhodnutí dicesní liturgické komise byla uznána křepická kazatelna za ideální ambónu a ambóna – pult byla odstraněna z prostoru kostela. Na kazatelnu vystupují i lektoři.