1974 Zápis o přenesení kněžského hrobu a kříže z původního místa na starém hřbitově na nové místo na rozšířeném hřbitově v Křepicích.
Po řádném projednání celé záležitosti mezi kostelními hospodáři a zástupci MNV bylo provedeno v rámci všeobecné akce stěhování hrobů – přenesení kněžského hrobu na nové, obdobné místo na rozšířeném hřbitově. V pátek dne 7. 6. 1974 vykopali na rozšířeném hřbitově u hlavní stezky nový hrob. V sobotu 8. 6. jej vyzdili. Tutéž sobotu byla odkryta klenutá hrobka sterého kněžského hrobu. Jednu chvíli byl přítomen i předseda MNV Ing. František Strouhal. Kosti dp. Drbuška ležely na hromádce volně vedle dřevěné rakve dp. Rady Manouška. Při otvírání klenby hrobky jedna z cihel spadla a strhla z rakve vrchní ztrouchnivělou desku. Kostra dp. Rady Maňouška ležela v pořádku v rakvi. Na krčních obratlích bylo dobře vidět kněžský kolárek, svaté obrázky, dobrý chrup. Podsunutými provazy byla rakev vyzdvižena ze staré hrobky a dána opodál do hrobky nové. V nové hrobce jsou místo klenutí betonové překlady.
Akci vedli kostelní hospodáři: Václav Maška a Václav Pokorný. Spolupracovali: Antonín Procházka, Jan Urbánek, Silvestr Vala.
Ústřední kříž i s celým kamenným základem byl přenesen k nové kněžské hrobce v pátek dne 14. 6. 1974 za vedení pana Františka Vintrlíka, bývalého stavbyvedoucího JZD v Křepicích a za asistence mnoha mužů – pomocníků.