1975 Generální oprava Kalvárie za oltářem
Umělecká řemesla z Brna zahájila 9. 6. 1975 restauraci Kalvárie za hlavním oltářem. Rozpočet asi 33 000 Kč na náklad farního úřadu. Práce: očistění nánosů, barev a leštění mramoroviny - provádí pan Jan Nevídal ze Šitbořic.
Kříž – postupně byly odstraněny všechny barevné vrstvy. Kříž je vyzděn z vysazených cihel, některé cihly jsou jen k pozadí přilepeny. Spodní část kříže asi 45 cm je dodatečně přidělána. Podobně i hora Kalvárie s lebkou. Původní povrch kříže tvořila sádrová omítka (štuk), pod ní je vápenná omítka.
Corpus, tělo Kristovo na kříži – postupně odstraněny barevné vrstvy. Ukazováček pravé ruky a palec schází, nos byl kdysi uražen, neodborně dán nepoměrně větší. Nyní dán úměrný.
Hora Kalvárie pod křížem - postupně odstraněny barevné vrstvy. Lebka byla kdysi velmi narušena, proto doplňována nad čelem, spodní čelist schází, levá část lebky doplněna cementovou maltou. Na lebce i kostech při očistě jsou znatelné dva odstíny štukové malby – polychromie. Hora Kalvárie s lebkou je jeden materiálový celek, podstavce pod sochami vedle kříže jsou z pozdější doby, jsou jiný materiálový celek.
Pozadí za křížem – při odstraňování barev z pozadí byly odstraněny – blankytná modř, hnědá, žlutá, vrstva dvou milimetrů štukové malty – tuto jsme neodstranili. Pod touto vrstvou byla původní omítka zalíčená bílým vápnem. Za pozadím kříže je dvojí omítka – dvě hrubé a dvě hladké. Kalvárie byla asi dodatečně instalována. Na pozadí kříže kolmo dolů běží dvě hluboké trhliny – do hloubky zdi až 55 cm. Na půdě sákristie je lze pozorovat. Byly kdysi vyklínovány dřevěnými klíny. Snad pocházejí ještě z doby, kdy se propadl strop kostela.
Socha Panny Marie – postupně odstraněny barevné nánosy. Vespod sochy šat i nohy přidělávány z jiného materiálu 12-15 cm z důvodu přemístění nebo poškození. Uražen malíček na ruce, palec kdysi doplňován, podobně prsteníček.
Socha sv. Bartoloměje – hlava po prasknutí byla kdysi přilepena. Poškozené prsty, pravá ruka zlomena mezi ramenem a loktí, levá ruka zlomena v lokti. Obě ruce zlomené v zápěstí. Výstuž rukou je režná sláma.
Stav po opravě – pozadí kříže provedeno v imitaci mramoru temperovou barvou (světle žlutý mramor). Dřevěné a štukové draperie natřeny voskovou bělobou a povrchově přeleštěny. Okraje draperií a rouch na sochách byly pozlaceny. Na vnitřních sochách plátkovým zlatem, na vnějších sochách metalem. Na garnýži a dřevěných vázách byl původní nátěr bílý nahrazen imitací mramoru v barevnosti dle sloupů a okraje pozlaceny. Andílci byli přidáni a vyrobeni dle vzoru slavkovského zámku.
Prostor presbytáře – u oltáře byl vytónován světle pískově šedou barvou při zachování bílých vystupujících článků (pilířů) a tím bylo docíleno optické oddělení prostoru presbytáře od lodi chrámové.
Kazatelna – obnovena v imitaci mramoru, místo zlata použito „sypaného“ metalu. Kříž na stříšce kazatelny je nový.
Křtitelnice – obnovena na víku v imitaci mramoru na zlacení použito plátkového zlata. Byla umístěná blíže k hlavnímu oltáři.
Umělecká řemesla z Brna vyúčtovala za popsané práce 33 795 Kčs.
Obětní stůl – od bartolomějských hodů je v našem chrámě obětní stůl s příslušenstvím – na provisorních dřevěných schodech. Návrh na stůl zhotovil stavitel Ludvík Kolek, autor senetářovského kostela. Stůl zhotovil Martin Kuběna, stolař v Řevnici u Prahy, bratr administrátora. Provisorní schody nahrazují zatím nedodaný mramor z Bílovic u Brna.