1977 - 1978
Na první pátky v měsíci navštěvuje duchovní správce pravidelně nemocné a starší a vysluhuje jim svatými svátostmi. Průměrně je to 20 starších lidí. Polovinu navštíví ve čtvrtek před prvním pátkem a druhou polovinu na první pátek. Svaté přijímání v kostele na první pátek je průměrně 100, před desíti lety to bylo 160 sv. přijímání.

Přemístění kamenného erbu v kostele 7. – 8. února 1978¬¬¬¬¬¬¬
Při úpravě bohoslužebného prostoru byla nalezena pod křtitelnicí kamenná plotna, na jejíž dolní straně byla vysekána pečeť – erb obce Křepice. Pravděpodobně tato plotna ve tvaru velkého schodu je z původního křepického kostela .
Na pečeti – erbu uprostřed vinného věnce je vinařský nůž a na vinné větvi jeden hrozen. Letopočet není uveden. Pro velikou váhu a umístění erbu ve spodní části, řemeslníci odřezali horní polovinu „schodu“ (plotny), která byla bez jakékoli ozdoby a polovinu plotny s erbem zazdili vzadu v kostele vedle vedlejšího vchodu do kostela. Erb se tak stal památkou a ozdobou kostela. Schodek kněžiště (presbytáře) už nemá tvar lomený, nýbrž má tvar přímky.
Práci obětavě provedli: Maška Václav – kostelní hospodář, Silvestr Ježek – zedník, Strouhal Matěj – zedník. Shodou okolností celé akci byl přítomen zástupce státní památkové péče z Brna, stavitel a architekt Karel Ochman.

V květnu 1978 byl postižen mozkovou mrtvicí administrátor P. Metoděj Kuběna. Když se zotavil, požádal o důchod a v září se odstěhoval na faru do Nosislavi.
Novým administrátorem byl k 1. 7. 1978 ustanoven František Jičínský, farář v Mušově, jehož farnost pro budoucí zatopení obce byla zrušena. Nový duchovní správce setkal se s pochopením farníků a všestrannou pomocí. Fara byla nově vymalována a uskutečněn důkladný úklid, hlavně zásluhou kostelníků Jana Urbánka, Jaroslava Kosiny a Františka Papeže.
Církev v tomto roce postihla velká ztráta úmrtím sv. Otce Pavla VI. (dne 6. 8. 1978). V Křepicích bylo slouženo slavné koncelebrované requiem. Po měsíčním pontifikátu zemřel i jeho nástupce Jan Pavel I. a jeho nástupcem byl zvolen k radosti Poláků a všech Slovanů arcibiskup krakovský kardinál Karel Wojtyla a přijal jméno Jan Pavel II.