1979 – 1982
8. července 1979 oslavil koncelebrovanou mší sv. a slavnostním Te Deum 50 let kněžství kněz důchodce, pan rada Josef Hübner. Farníci na něj nezapomínají a projevili mu svou lásku nejen gratulací, ale hlavně modlitbou a přijetím sv. svátostí (na 200 sv. přijímání).
V srpnu 1979, před hody, byl položen za ochotné pomoci brigádníků v presbytáři kostela mramor. Mramor v hodnotě 40 000 Kčs dodala Kamena Letovice.
Ve školním roce 1979/1980 bylo i přes osobní agitaci učitelek v rodinách, přihlášeno do náboženství celkem 59 dětí (z toho 20 žáků navštěvuje školu v Nikolčicích). O rok později bylo přihlášeno celkem 48 dětí. Mnozí podlehli přesvědčovací akci učitelek. Počet žáků v kostele při nedělních bohoslužbách zatím Bohu díky nepoklesl (75 – 80).
26. března 1981 vzpomněli farníci sedmdesátin duchovního správce.
13. května 1981 byl celý katolický svět bolestně překvapen zprávou, že svatý Otec Jan Pavel II. Při audienci na Svatopetrském náměstí byl těžce zraněn atentátníkem turecké národnosti. Díky Bohu a modlitbám katolíků celého světa se již zotavuje.
V roce 1982 slíbilo Ústředí uměleckých řemesel v Brně dokončit opravu hlavního oltáře. Bylo zakoupeno a uhašeno 31q vápna na plánovou opravu fasády kostela. Za restaurátorské práce na hlavním oltáři bylo vyplaceno uměleckým řemeslům Brno celkem 21 810 Kčs.
Dne 7. srpna 1982 uhodil blesk do věže kostela, přerušil svod bleskosvodu, značně poškodil elektrické vedení, přeskočil ke zvonům a spálil dva elektromotory. Na faře a na četných místech v obci poškodil elektrické spotřebiče.