Neděle 15. dubna 1945 byl poslední den před frontou. Byly konány dvě bohoslužby. Po kázání přišel posel z Nikolčic, že soused p. rada Tureček onemocněl a že mám místo něho mít pohřeb Kateřiny Skoumalové. Požehnání bylo proto uspíšeno. V tom začala účinkovat fronta. Ze školy bylo stříleno po letadlech i z Rouzkova dvora. Puma spadla do zahrady farské na sklep, ale nevybuchla. Jiná explodovala v Klobásově stodole za farskou zahradou. Ihned se vznítila. Avšak ostatní stodoly byly uhájeny, zde nikdo nepřišel o život. Současně bylo bombardováno v Němčicích, Nikolčicích, Divákách, Moutnicích, Měníně i Sokolnicích, jak vystupující sloupy dýmu prozrazovaly. Fara měla 6 zásahů leteckým dělem o ráži 20 mm. Zvláště nad vchodem. Cesta do Nikolčic byla nebezpečná. Bylo nutno několikrát hledat úkryt mezi dveřmi, za vesnicí v příkopu. Smutné bylo panorama na vesnice vůkol, jak se z nich kouřilo. Farář dp. Tureček chvílemi v agonii byl ve své kanceláři. Na faře byla utečená celá jeho přízeň z Tvrdonic, která zažila kruté útoky. Pohřeb se však pro stálé nálety konat nemohl, až k večeru a to pouze za asistence 5 lidí. Odpoledne zaopatřen nemocný kněz. Potom již za klidu zbraní jsem se vrátil do Křepic. Ráno došlo hlášení ze sousední vesnice, že pan farář Tureček v 11 hodin v noci zemřel. Od ranních hodin trval boj o Němčice. Hrozně utrpěly palbou z děl, obou válčících stran i bombardováním. Přes pole se přehnaly tanky. Každou chvilku nová vlna letadel. Duněním se vše otřásalo dlouho do noci. O půl páté přešly poslední oddíly Němců. Ze Starých Hor asi 45 – 50 mužů – důstojníci i mužstvo různých hodností. I vysocí důstojníci byli mezi nimi. Také se hned k faráři hlásil poddůstojník zdravotnictva a představil se jako bohoslovec V. ročníku z Mnichova. Když se umyli z hojného potu se zaschlým prachem, pokračovali dál na Nový Dvůr. Tak v pořádku a kázni odešli Němci, kteří nevzali nic než nějaké kolo apod. Odchodu Němců využil farář, aby uschoval cenná paramenta (textilie užívané při liturgii) do sklepa proti ohni a do skrýše v zemi vyzděné a opatřené železobetonovými padacími dveřmi. Vše bylo marné. V hrobě na hřbitově mohlo být jistější.