Všem příznivcům a čtenářům našich stránek přejeme pokojné, požehnané a milostiplné Velikonoce. Ať Vás vzkříšený Pán provází na všech Vašich cestách, ať Vám žehná a naplňuje svým pokojem a svou radostí. Moc si Vážíme Vaší přízně a potěšující zprávou pro tvůrce těchto stránek (a nejen pro ně) je, že narůstá zájem o tyto farní stránky.

Požehnané Velikonoce!