Monthly Archives: Březen 2022

Odpusť nám…

Přinášíme text modlitby papeže Františka, kterou pronesl na generální audienci 16. března 2022, jejíž autorem je neapolský arcibiskup Mons. Domenico Battaglia. Modlitba za odpuštění Pane, odpusť nám válku. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšnými, Pane Ježíši, jenž ses narodil v Kyjevě uprostřed bombardování, smiluj se nad námi. Pane Ježíši, jenž jsi…
více

Starší syn

Dnes nás bude zajímat ten starší syn. Zůstává stát venku. Je stínem, který padá na celou slavnost. Ale copak tento syn není vzorným příkladem plnění povinností? Vzorem ctností? Není to otcův nejbližší spolupracovník, stále připravený ker službě? Proč nám mladší syn připadá tak sympatický, hodný soucitu, zatímco starší je nám tak nesympatický? Starší se bojí,…
více

Zasvěcení

V pátek 25. března 2022 zasvětí papež František Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Předkládáme text zásvětné modlitby: Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči,…
více

Jít až “za”

O třetí neděli postní se v prvním čtení čte o setkání Mojžíše s Bohem v hořícím keři. Je to krásný text, který je pro nás velice poučný. Mojžíš pásl stáda na poušti 40 let. Představme si tu ubíjející rutinu a monotónnost. Každý den to stejné – vstát ve stejnou hodinu, vyhnat ovce na pastvu a potom večer…
více