Monthly Archives: Červen 2019

Sv. Alois

U příležitosti památky sv. Aloise (21. června) předkládáme jeho dopis, který napsal své mamince krátce před svou smrtí. Alois umírá ve věku pouhých 23 let, kdy se nakazil morem při ošetřování nemocných. A nyní znění dopisu: Vyprošuji Vám v modlitbách, jasná paní, milost a stálou útěchu Ducha svatého. Váš dopis mě zastihl ještě naživu v…
více

Deníček

K rozjímání předkládáme některá slova, která řekl Ježíš sestře Faustyně, a která Faustyna zaznamenala ve svém Deníčku: Má láska nikoho neklame. Já jsem stále v tvém srdci. Neboj se, já jsem s tebou. Vždy, když mě chceš potěšit, tak říkej světu o mém velikém a bezedném milosrdenství. Jak velmi miluji duše, které mi plně důvěřují…
více

Novéna

Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak apoštoly, kteří se po Ježíšově nanebevstoupení vrátili do Jeruzaléma a tam se v horní místnosti „svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ V modlitbách čekali na naplnění zaslíbení, které jim Ježíš dal…
více