Farnosti

 • Setkání mládeže

  V sobotu 19. listopadu se konalo v Hustopečích děkanátní setkání mládeže, kterého se zúčastnilo na 40 mladých.…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 13

  Ohláška na den svatého prvomučedníka Štěpána. V sobotu tohoto týdne skončíme opět jeden rok. Pročež na…

  přečíst
 • Odpustky

  Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale…

  přečíst
 • Biřmování

  V pátek 14. října 2022 začala v Uherčicích příprava na biřmování. Zatím se přihlásilo celkem 15 zájemců,…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 11

  Ohláška na neděli čtvrtou adventní. V sobotu tohoto týdne připadá nám ten veliký a slavný hod…

  přečíst
 • Volby 2022

  Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části…

  přečíst
 • Výzva

  Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den…

  přečíst
 • Tábor 2022

  Na tábor v Bedřichově u Lysic jsme letos (2022) vyrazili v neděli 14. srpna. V tomto roce nás…

  přečíst
 • CSM 2022

  Celostátní setkání mládeže Minulý týden proběhlo v areálu Univerzity Hradec Králové celostátní setkání mládeže, které…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 9

  Ohláška na neděli devátou po svatém Duchu. Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:…

  přečíst
 • Medjugorje 2022

  Ve dnech 10.-17.7.2022 jsme se po covidové přestávce zúčastnili poutě do Medjugorje, tentokrát se skupinou…

  přečíst
 • Farní kavárna

  V úterý 5. července 2022 jsme v naší uherčické farnosti uspořádali první farní kavárnu, a to díky…

  přečíst
 • Pouť U Svaté

  V neděli 3. července 2022 se konala tradiční pouť U Svaté v Křepicích. Z našich farností Uherčice a…

  přečíst
 • Rozhovor

  Po Karlu Satoriovi (1990-1992), Jiřím Mikuláškovi (1992-2019) a biskupovi Pavlu Konzbulovi (2019-2022) se R.D. Mgr.…

  přečíst
 • 250. kněz

  V sobotu 18. června 2022 udělí biskup Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla…

  přečíst
 • 1. sv. přijímání

  V neděli 5. června 2022 jsme v naší uherčické farnosti slavili slavnost prvního svatého přijímání.…

  přečíst
 • Vigilie

  V sobotu 4. června 2022 jsme v kostele sv. Jana Křtitele v Uherčicích večer ve 21.00 slavili svatodušní…

  přečíst
 • Biskup Vojtěch

  V souvislosti se jmenováním nového brněnského biskupa Pavla Konzbula, kterého dnes oznámil Vatikán, dosavadní biskup…

  přečíst
 • Synoda – závěry

  V sobotu 7. května 2022 při pontifikální bohoslužbě, které předsedal diecézní biskup Vojtěch Cikrle, vyvrcholila…

  přečíst
 • Nový nuncius

  Životopis nového apoštolského nuncia v České republice: J. Ex. arcibiskup JUDE THADDEUS OKOLO, titulární arcibiskup novický (Novica)…

  přečíst
 • Tábor 2022

  Od pondělí 2. května 2022 od 5.00 bude spuštěno přihlašování na tábor prostřednictvím farních stránek.…

  přečíst
 • 1992

  1992 Jak jsme prožili ve farnosti uplynulý rok? Dá se říci, že duchovní život v…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 6

  Ohláška na neděli průvodní. Ohlašuje se Láskám Vaším, že v příští neděli připadá svatého Marka Evangelisty…

  přečíst
 • Přání

  Ježíš žije!!! Požehnané, milostiplné a pokojné prožití velikonočních svátků Vám všem přejí tvůrci a redaktoři…

  přečíst
 • Přímé přenosy

  Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní…

  přečíst
 • Poděkování

  Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného…

  přečíst
 • Synoda

  Biskup Pavel Konzbul, diecézní koordinátor pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Z…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 5

  Ohláška na neděli Květnou. V tom nastávajícím týdnu připomíná sobě církev svatá obzvláštně přehořké umučení Pána…

  přečíst
 • 1. sv. přijímání

  Po pololetních prázdninách začala už bezprostřední příprava na první svaté přijímání. Ta probíhá vždy při…

  přečíst
 • Farní stránky

  Na našich farních stránkách došlo k několika malým změnám, na které chceme upozornit naše čtenáře. Rozšířili…

  přečíst
 • Možnost pomoci

  Od středy 16. 3. do pátku 18. 3. vždy od 15.-18. hodin je možné donést…

  přečíst
 • Výzva

  Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry, milí bratři, obracím se k vám všem v této…

  přečíst
 • Slovo biskupů

  Drazí věřící, sestry a bratři, díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 4

  Ohláška na neděli čtvrtou v postě. Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve čtvrtek tohoto týdne nám…

  přečíst
 • Prohlášení ČBK

  Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině: Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují…

  přečíst
 • Ukrajina

  Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v…

  přečíst
 • Nové video

  Všechny zájemce srdečně zveme ke sledování našeho nového videa (YOUTUBE kanál farnosti), které připravili naši…

  přečíst
 • Rozhovor

  Děkan a první prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla a bývalý dlouholetý generální…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 2

  Ohláška na neděli čtvrtou po sv. třech králích. Zejtra nám připadá zasvěcený svátek očišťování blahoslavené…

  přečíst
 • Osmdesátiny

  Životopis Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška, který oslaví 80. let Jiří Mikulášek se narodil 5. února…

  přečíst
 • Kněžské hroby

  V roce 1987 vyšla brožura „Kněžské hroby na Ústředním hřbitově v Brně“, kterou sestavil P.…

  přečíst
 • PULS

  Vážení donátoři, milí přátelé PULSu! Děkujeme za Vaši přízeň a podporu v uplynulém roce. Díky…

  přečíst
 • PF 2022

  Na co myslet v novém roce? Všichni máme zkušenost, že víc než pozitivní skutečnosti přitahují…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 1

  Ohláška na neděli druhou po narození Páně. V outery tohoto týdne nám připadá zasvěcený svátek svatých…

  přečíst
 • Rodina v anekdotách

  Na otázku, které zná svátosti, odpovídá malý Pepík: „Manželství, křest…“ Pan farář mu říká: „Nemá…

  přečíst
 • Přání čtenářům

  Jménem těch, kdo se podílejí na tvorbě i obsahu našich farních stránek, chceme touto cestou…

  přečíst
 • Přání o. biskupa

  Jednou před vánočními svátky jsem se pozorně díval do novin, jejich příloh i do nejrůznějších…

  přečíst
 • 1991

  1991 Rokem 1991 nás provázela blahoslavená Zdislava, paní svatého života. Této patronce rodin, ale i…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1851 – 14

  Ohláška na neděli čtvrtou adventní. Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve čtvrtek tohoto týdne připadá…

  přečíst
 • Předseda ČBK

  Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19…

  přečíst
 • Koordinátoři

  Zde jsou kontakty na koordinátory v našich farnostech, kteří mají na starosti synodní proces na…

  přečíst
 • Odpustky

  Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10.…

  přečíst
 • 1990 II.

  1990 – události v církvi Po mnoha letech byly obsazeny všechny biskupské stolce. 13. února…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1851 – 13

  Ohláška na neděli první adventní. Dnešní první neděle adventní jest první den roku církevního a…

  přečíst
 • Modlitba chvály

  V neděli 10. října jsme v naší uherčické farnosti přivítali v kostele sv. Jana Křtitele v 18. hodin skupinu…

  přečíst
 • Slovo arcibiskupa

  Přinášíme vyjádření předsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera k výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:…

  přečíst
 • 1. svaté přijímání

  V neděli 26. září 2021 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali slavnost prvního svatého přijímání. Stejně jako…

  přečíst
 • Špetka humoru 19

  Přijde opat do kuchyně a za stolem sedí parta mnichů, kteří hrají nějakou stolní hru.…

  přečíst
 • Kulaté jubileum

  O dnešní neděli 18. července 2021 jsme v naší velkoněmčické farnosti slavili krásné životní jubileum našeho…

  přečíst
 • Poděkování dárcům

  Velké poděkování patří všem farníkům, kteří přispěli o víkendu na pomoc postiženým přírodní katastrofou. V…

  přečíst
 • Kongres

  Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti. Pro církev má od jejích počátků…

  přečíst
 • Youtube

  V  kategorii Galerie je možné najít odkaz na Youtube kanál farnosti, kde je možné shlédnout…

  přečíst
 • Přenosy končí

  Vzhledem k postupnému rozvolňování jsme o slavnosti Seslání Ducha svatého ukončili přímé přenosy bohoslužeb z…

  přečíst
 • 1990

  1990 Do roku 1990 vykročili naši farníci s vírou a nadějí v lepší duchovní život…

  přečíst
 • Přihlášky na tábor

  O prázdninách plánujeme tábor pro chlapce a děvčata od 7. – 14. let na faře…

  přečíst
 • PULS

  Jak pomoci farnosti v době pandemie? Tuto otázku si jistě klade nejeden farník. Také my v…

  přečíst
 • 1988 – 1989

  Do farnosti jsem nastoupil 1. 10. 1988. Na dnešní poměry je farnost vcelku dobrá. Návštěvnost…

  přečíst
 • S chutí do toho!

  Proč si nevyzkoušet svoje vědomosti? Josífek Fojtík připravil pro zájemce několik kvízů. Není to nic…

  přečíst
 • Krizová pomoc

  V současné mimořádné situaci nabízejí také kněží duchovní (i psychologickou) pomoc všem potřebným. Lidé se…

  přečíst
 • Sekretář ČBK

  V souvislosti s neprodloužením nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 11. února 2021…

  přečíst
 • Postní kapky

  WEB POSTNÍ KAPKY Postní kapky jsou k dispozici na webu: http://postnikapky.cz Tentokrát na téma Boží…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1851 – 3

  Ohláška na neděli pátou v postě. Příští neděli jest již neděle květná, s kterou se začíná velký…

  přečíst
 • PULS

  Vážení donátoři, milí přátelé PULSu! Ať Vám betlémská hvězda září a ukazuje správný směr po…

  přečíst
 • Tříkrálová sbírka

  Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření posouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru. Aktuální opatření…

  přečíst
 • Vánoční přání

  Jménem tvůrců farních stránek přejeme všem našim fanouškům požehnané, pokojné a milostiplné vánoční svátky a…

  přečíst
 • Odpustky

  Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 14

  Ohláška na neděli první adventní. Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou: Zejtra za…

  přečíst
 • Změny – důležité!

  Vzhledem k omezení pohybu na veřejnosti je možné pouze přenášet bohoslužby on-line, na kterých mohou…

  přečíst
 • Biskup Pavel

  Při příležitosti 55. narozenin, které oslaví 17. října, jsme požádali brněnského pomocného biskupa a generálního…

  přečíst
 • Změny

  Od 14. 10. 00.00 hodin platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021): - vnitřní…

  přečíst
 • Přímé přenosy

  Vzhledem k situaci, kdy na bohoslužbách může být přítomen pouze malý počet farníků, připravili naši…

  přečíst
 • Výzva ČBK

  Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu…

  přečíst
 • 1. svaté přijímání

  V neděli 4. října 2020 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali krásnou slavnost prvního svatého přijímání. Bezprostřední…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 13

  Ohláška na neděli třináctou po svatém Duchu. Mše svaté v tomto týdnu sloužiti se budou…

  přečíst
 • Výzva biskupů

  Sestry a bratři, být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako…

  přečíst
 • P. Jaroslav Dragon

  V pondělí 8. 8. 1988 neočekávaně zemřel na faře v Uherčicích zdejší duchovní správce Mgr.…

  přečíst
 • PULS

  Naše velká rodina malých dárců se i navzdory koronaviru stále rozrůstá. Přibližně již každý desátý…

  přečíst
 • Žarošice 2020

  V sobotu 12. září jsme opět vyrazili na pěší pouť do Žarošic. Počasí bylo nádherné,…

  přečíst
 • Farní den 2020

  V neděli 13. září 2020 proběhl v naší uherčické farnosti tradiční farní den. Den byl…

  přečíst
 • Změny

  Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od zítřka, 10.…

  přečíst
 • Miliony v anekdotách

  Pan Vopršálek rozmlouvá s Hospodinem: "Bože, kolik je pro tebe tisíc let?" Bůh odpověděl: "Tisíc…

  přečíst
 • Covid-19

  Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25.…

  přečíst
 • P. Vladimír Konečný

  V sobotu 18. července 2020 jsme se rozloučili s P. Vladimírem Konečným. Zádušní mše svatá začala v 10.00…

  přečíst
 • 8. červen

  Na základě nařízení Vlády ČR budou od 8. června platit nová opatření, na základě kterých…

  přečíst
 • 1. sv. přijímání

  Vzhledem k současné situaci a také po domluvě s rodiči byly slavnosti prvního svatého přijímání…

  přečíst
 • L. P. 1988

  L. P. 1988 Po 70ti letech vítá farnost Uherčice svého rodáka novokněze P. Josefa Prchala.…

  přečíst
 • 25. květen

  Na základě dnešního (15. května) upřesnění vlády pro další fázi uvolňování pravidel, budou od 25.…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 8

  Ohláška na neděli čtvrtou po veliké noci. Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti…

  přečíst
 • Uherčice

  Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za…

  přečíst
 • Bohoslužby

  Ode dneška - tedy od 24. dubna - jsou možné bohoslužby v kostele. Zatím ale…

  přečíst
 • Změna

  Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady za účasti 15 osob…

  přečíst
 • Vzácná návštěva

  O 2. neděli velikonoční, o neděli Božího milosrdenství, jsme měli na velkoněmčické faře vzácnou návštěvu.…

  přečíst
 • Nová pravidla

  Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by…

  přečíst
 • Bohoslužby

  Kdo by se chtěl duchovně spojit s P. Petrem, ten bude slavit bohoslužby: Vigilii Slavnosti…

  přečíst
 • Výzva biskupů

  Milí věřící, bratři a sestry, Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu…

  přečíst
 • Velký pátek

  Kněz, který neslaví Památku umučení Páně, se jako obvykle v tento den místo toho modlí…

  přečíst
 • Křížová cesta

  Všechny zájemce srdečně zveme k modlitbě křížové cesty o Velkém pátku. Duchovně se můžeme spojit…

  přečíst
 • Zelený čtvrtek

  Kněz, který neslaví mši na památku Večeře Páně, se jako obvykle v tento den místo…

  přečíst
 • Zvony

  Na Květnou neděli 5. dubna 2020 v 11.00 hodin se na pokyn biskupa Vojtěcha Cikrleho…

  přečíst
 • Květná neděle

  Bohoslužba za účasti jednoho nebo dvou přisluhujících se smí konat v katedrálách, farních kostelích, případně…

  přečíst
 • Zpověď touhy

  Nedávno se papež František vyjádřil k tomu, když člověk vzhledem k těžké současné situaci nemůže…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 6

  Ohláška na neděli květnou. Ohlašuje se Láskám Vaším, že zejtra připadá zasvěcený svátek zvěstování blahoslavené…

  přečíst
 • Batůžkový projekt

  Ve sbírce uspořádané naší farností na konci loňského roku jsme do Batůžkového projektu na začátku…

  přečíst
 • Odpustky

  Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených…

  přečíst
 • Mše svaté

  I když nejsou momentálně až do odvolání možné bohoslužby s účastí věřících, slouží otec Petr…

  přečíst
 • Domácí bohoslužba II.

  Domácí bohoslužba pro rodiny s dětmi: V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé…

  přečíst
 • Novéna

  Na prosby nás všech, kdo se chceme zapojit do novény pro zastavení pandemie, čeká Panna…

  přečíst
 • Půst

  Ve svém rozhodnutí dne 12. března 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský…

  přečíst
 • Duchovní přijímání

  Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám…

  přečíst
 • Mimořádná opatření!!!

  V souvislosti s mimořádnými opatřeními, která platí od 12. března, se ruší veškeré bohoslužby v…

  přečíst
 • L. P. 1987

  L. P. 1987 Farnost Uherčice se připravovala na primici svého rodáka Josefa Prchala. Rodiče: Josef…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 4

  Ohláška na neděli druhou po devítníku. Ve středu tohoto týdne, kde připadá středa popeleční, začíná…

  přečíst
 • Jubileum

  Rektora Kněžského semináře v Litoměřicích ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval dnes již svatý papež Jan Pavel…

  přečíst
 • Prohlášení ČBK

  Prohlášení České biskupské konference k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy Současná veřejná debata…

  přečíst
 • Poděkování

  Milé sestry, milí bratři, milé děti, na začátku ledna proběhl v celé republice již 20.…

  přečíst
 • Hřích v anekdotách

  "Jaké hříchy jsem udělal - každou neděli jdu do kostela, chodím brzy spát, včas chodím…

  přečíst
 • Živý betlém

  Živý betlém se letos skutečně vydařil. Však všichni herci – malí i velcí – dlouho…

  přečíst
 • Koncert 2019

  Ani letos o Božím hodu vánočním nechyběl dlouho očekávaný koncert naší skupiny Pokaždé jinak. To,…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 2

  Ohláška na neděli devítník. V sobotu tohoto týdne nám připadá zasvěcený svátek očišťování blahoslavené Panny…

  přečíst
 • Farní den 2019

  Letos to bylo již po desáté, co jsme v naší uherčické farnosti uspořádali farní den.…

  přečíst
 • L.P. 1984-1985-2.část

  L.P. 1984 – 1985 – 2. část Přišla zima. Tvrdá a studená. Největší mrazy -…

  přečíst
 • Recenze

  Karmelitánské nakladatelství vydalo v tomto roce (2019) malou, ale krásnou knížku Alaina Durela O modlitbě…

  přečíst
 • Rozloučení

  V pondělí 8. července 2019 jsme při mši svaté na Vranově u Brna doprovodili na…

  přečíst
 • Pan jáhen

  Oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že byl svým Pánem povolán na věčnost jáhen, manžel,…

  přečíst
 • Kostel v anekdotách 3

  V hodině náboženství šel pan farář tentokrát s prvňáčky do kostela, aby jim ukázal, co…

  přečíst
 • Dětský den 2019

  Kolem svátku sv. Víta, spolupatrona a ochránce naší farnosti a také patrona dětí a mládeže,…

  přečíst
 • Prvokomunikanti

  O Slavnosti Nejsvětější Trojice jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali zároveň také ještě slavnost prvního…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1849 – 1

  Farní archív ve Velkých Němčicích vydal další tajemství. Byla nalezena kniha ohlášek a pořadů bohoslužeb…

  přečíst
 • Statistika

  2. února, na svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), se jako každý rok slaví…

  přečíst
 • Kněžství

  Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí…

  přečíst
 • Jáhen Josef

  27. ledna se dožívá požehnaných 86 let náš pan jáhen Josef Havlát. Děkujeme panu jáhnovi…

  přečíst
 • Sekretář ČBK

  V souvislosti se schválením zdanění tzv. církevních restitucí dnes ve Sněmovně přinášíme aktualizované vyjádření generálního…

  přečíst
 • Rozhovor

  Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového (od roku 1990 v pořadí třetího) generálního vikáře…

  přečíst
 • Nový generální vikář

  V pondělí 4. února 2019 uvede biskup Vojtěch Cikrle do úřadu nového generálního vikáře brněnské…

  přečíst
 • Koncert 2018

  Na Boží hod vánoční pro nás uspořádali naši přátelé a kamarádi nádherný vánoční koncert. Koncert…

  přečíst
 • Sv. Mikuláš 2018

  Do našich farností zavítal v tomto roce (2018) sv. Mikuláš v neděli 9. prosince. Do…

  přečíst
 • PULS

  V neděli 23. září 2018 zazněla v brněnské diecézi výzva otce biskupa Vojtěcha, ve které…

  přečíst
 • Špetka humoru 12

  Jeden kapucín doprovázel odsouzence při velice deštivém počasí na popravu oběšením za městem. Zločinec si…

  přečíst
 • Okresní kolo

  Ve středu 28. listopadu 2018 se v centru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích konalo okresní kolo…

  přečíst
 • Nový nuncius

  Mons. Charles Daniel Balvo se narodil v Brooklynu ve Spojených státech amerických 29. června 1951.…

  přečíst
 • Katechetický kongres

  O posledním říjnovém víkendu jsme se zúčastnily XI. Celostátního katechetického kongresu v Třešti u Jihlavy.…

  přečíst
 • Špetka humoru 11

  Otec kominík sedí za stolem se svou malou dcerkou a ona se ho ptá: "Tati,…

  přečíst
 • Bible a my

  V měsíci říjnu proběhlo ve vyučování náboženství ve škole ve Velkých Němčicích školní kolo dalšího…

  přečíst
 • Jubileum

  4. října 2018 oslavil životní jubileum náš pan jáhen Bedřich Bartl. V pátek byla v…

  přečíst
 • Turzovka 2018

  Svátek sv. Václava jsme v pátek 28.9. jeli slavit na pouť na Turzovku na Slovensko.…

  přečíst
 • Špetka humoru 10

  Novicky skládají řeholní sliby, je to velká sláva a pro většinu příbuzných poslední možnost, vidět…

  přečíst
 • Farní den 2018

  V neděli 2. září se v naší velkoněmčické farnosti konal již tradiční farní den. Jako…

  přečíst
 • Farní tábor 2018

  Od 18. do 25. srpna 2018 se konal farní tábor. Přihlásil se plný počet –…

  přečíst
 • Loučení

  Dnešní neděle 19. srpna proběhla v křepické farnosti ve znamení loučení. Po 23 letech působení…

  přečíst
 • Svatá přijímání

  V měsíci červnu proběhly ve všech našich farnostech slavnosti 1. svatého přijímání. Slavnost svatého přijímání…

  přečíst
 • Dětský den

  I v tomto roce (2018) připravil Orel Velké Němčice ve spolupráci s farním úřadem Dětský…

  přečíst
 • Špetka humoru 7

  Chlubí se jeden farník panu faráři, že se mu s pomocí radarového detektoru podařilo vyhnout…

  přečíst
 • Medžugorje 2018

  11. května 2018 jsme vyrazili na tradiční pouť do Medžugorje. Společně s řidiči a věřícími…

  přečíst
 • Svatodušní vigilie

  Ani v letošním roce jsme v naší uherčické farnosti nevynechali vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého.…

  přečíst
 • Naši hasiči

  Začátek května opět patřil našim hasičům. Mše svaté s našimi hasiči patří už tradičně k…

  přečíst
 • Špetka humoru 6

  Babička napomíná Pepíka: „Pepíku, když kašleš, dej si ruku před pusu!“ „Babi neboj, mně zuby…

  přečíst
 • Katechumeni

  O 2. neděli velikonoční představil otec Petr při mši svaté farníkům ve Velkých Němčicích naše…

  přečíst
 • Milosrdenství

  U příležitosti Neděle Božího milosrdenství předkládáme litanie k Božímu milosrdenství: Milosrdenství Boží, pramenící z lůna…

  přečíst
 • Modlitba za prezidenta

  U příležitosti 2. kola prezidentské volby předkládáme modlitbu za prezidenta: Bože, Otče nás všech, děkujeme…

  přečíst
 • Dveře do nebe

  V neděli 7.1. se nám dětská scholička v kostele v Uherčicích předvedla s pásmem vánočních…

  přečíst
 • Volby

  Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám: Milí přátelé, sestry a bratři, jsme na…

  přečíst
 • “Dušičky”

  Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni…

  přečíst
 • Biřmování 2017

  V neděli 29. října 2017 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali slavnost, při které generální…

  přečíst
 • Dublin 2018

  Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu od…

  přečíst
 • Výročí Fatimy

  Program slavení Jubilea Fatimy v brněnské diecézi: neděle 17. 9. 10:15 Brno, katedrála – přivítání…

  přečíst
 • Špetka humoru 4

  Kohout přikutálí na dvůr pštrosí vejce a říká: „Dámy, ne že bych vás chtěl nějak…

  přečíst
 • Farní den

  V neděli 3. září uspořádala naše velkoněmčické farnost farní den, který se stal již tradicí.…

  přečíst
 • Žehnání pokrmů

  Na Boží hod velikonoční se v kostelích žehnají pokrmy. Uvádíme texty z Benedikcionálu: Čtení Božího…

  přečíst
 • Bílá sobota

  Bílá sobota je druhým dnem tak zvaného velikonočního - tridua (třídenní). Je to den, kdy…

  přečíst
 • Velký pátek

  Velký pátek je první den velikonočního tridua, v němž se připomíná Ježíšova smrt na kříži.…

  přečíst
 • Zpívání nemocným

  Jako již tradičně se děti z Uherčic na svátek sv. Štěpána po mši svaté sešly,…

  přečíst
 • Vánoční bonus

  Další vánoční bonus v podobě písně přinášíme našim čtenářům a posluchačům opět v kategorii Ke…

  přečíst
 • Živý Betlém

  27. prosinec patří jako již tradičně v naší velkoněmčické farnosti živému Betlému a zároveň také…

  přečíst
 • Vánoční koncert

  Pokaždé jinak spolu s dalšími účinkujícími nám zpříjemnili podvečer na Boží hod vánoční. Jako tradičně…

  přečíst
 • Betlémské světlo

  Po celé dopoledne si přicházeli na velkoněmčickou faru zájemci o Betlémské světlo. Přicházeli mladí i…

  přečíst
 • Vánoční dárek

  Všem našim čtenářům a fanouškům přinášíme malý vánoční dárek. V kategorii Ke stažení je možné…

  přečíst
 • Ježíš v anekdotách 2

  Pan farář vypráví dětem v náboženství o tom, jak se Ježíš zjevoval po svém zmrtvýchvstání:…

  přečíst
 • Tábor 2016

  V sobotu 13. srpna 2016 jsme jako každý rok vyrazili z Velkých Němčic na farní…

  přečíst
 • Sedmdesátiny

  V pořadí třináctý diecézní brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle se v těchto dnech dožívá sedmdesátých…

  přečíst
 • Táborová mše

  V pátek 22. července sloužil otec Petr mši svatou na táboře u Újezdu u Rosic…

  přečíst
 • Papež v anekdotách

  Jednou večer telefonoval papež Jan Pavel II. na jednu kliniku do Švýcarska, aby si pohovořil…

  přečíst
 • Poutníci

  V sobotu 16. července 2016 doputovala do naší velkoněmčické farnosti třináctičlenná skupina mládeže z Rakouska,…

  přečíst
 • Missa chrismatis

  Mše svatá na Zelený čtvrtek dopoledne, nebo-li Missa chrismatis, patří ke krásným bohoslužbám. Bohoslužba v brněnské…

  přečíst
 • Modlitba ve starostech

  Drahý Pane, mám starosti a jsem plný obav. Tíseň a strach mi zaplavují rozum. Snad…

  přečíst
 • Bible a my

  Ve středu 16.3. 2016 se konalo na Bigy v Brně celostátní kolo soutěže Bible a my.…

  přečíst
 • Kněz v anekdotách 9

  Na biskupském gymnáziu vypráví kněz studentům o stvoření světa. Přihlásí se student Novák a povídá:…

  přečíst
 • Boží milosrdenství

  Farníci z Uherčic přišli s dobrým nápadem. V rámci Svatého roku Božího milosrdenství bude možné každý…

  přečíst
 • K + M + B

  Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů,…

  přečíst
 • Odpustky

  O slavnosti Všech svatých (1. 11.) a o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. 11.) je možné…

  přečíst
 • Nebe v anekdotách 1

  Do nebe jde dominikán, františkán a jezuita. Dominikán zaklepe na nebeskou bránu. Svatý Petr otevře…

  přečíst
 • Tři dary

  Mezi novinkami nakladatelství Portál se objevila kniha Patricka Aherna s názvem Tři dary Terezie z Lisieux. Tato…

  přečíst
 • Laudato si

  Nedávno se na knižních pultech objevila encyklika papeže Františka s názvem Laudato si (Buď pochválen), kterou…

  přečíst
 • Maria v anekdotách

  Malého Jirku pošlou rodiče na faru, aby tam vyřídil nějaký vzkaz. Tatínek říká Jirkovi: „Jirko,…

  přečíst
 • Eliška Pretschnerová

  Sestra Eliška Anna Pretschnerová se narodila 26. 9. 1911 v rodině hraběcího lesního v hájovně na samotě.…

  přečíst
 • Dětský den

  U příležitosti svátku svatého Víta, spolupatrona naší velkoněmčické farnosti, uspořádal farní úřad společně s Orlem, dětský…

  přečíst
 • Kněz v anekdotách 7

  Kněz prodává svého koně. Kůň to není jen tak obyčejný. Kněz ho totiž naučil reagovat…

  přečíst
 • První svaté přijímání

  Slavnost prvního svatého přijímání v našich farnostech je už hodně blízko. Proto nabízíme přehled, co a…

  přečíst
 • Mostar

  Mostar je město v Bosně a Hercegovině, které je se svými 105 000 obyvateli pátým…

  přečíst
 • Vigilie

  Svatodušní vigilie byla jako vždy krásná. Mše svatá začala ve 21.00, a za dary Ducha…

  přečíst
 • Pouť do Medjugorje

  Pouť do Medjugorje Všechno se to stalo 21. 6. 1981, kdy se čtyřem děvčatům (Ivanka,…

  přečíst
 • Duch svatý v anekdotách

  Manželka se vrátí nadšená z charizmatické konference, na které dostala dar jazyků. Hned ve dveřích…

  přečíst
 • Letnice

  Svatodušní svátky (neboli Letnice) patří k jedněm z nejvýznamnějších církevních svátků, hned vedle Velikonoc a Vánoc. Název…

  přečíst
 • Kněz v anekdotách 6

  Pan farář přistupuje na začátku bohoslužby k mikrofonu a zdá se mu, že nefunguje. Proto…

  přečíst