Farnosti

 • Výzva k postu

  Milé sestry, milí bratři, už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela…

  přečíst
 • Krizová pomoc

  V současné mimořádné situaci nabízejí také kněží duchovní (i psychologickou) pomoc všem potřebným. Lidé se…

  přečíst
 • Odpustky

  Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po…

  přečíst
 • Změny

  Od 14. 10. 00.00 hodin platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021): - vnitřní…

  přečíst
 • Biskup Vojtěch

  Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky…

  přečíst
 • Přímé přenosy

  Vzhledem k situaci, kdy na bohoslužbách může být přítomen pouze malý počet farníků, připravili naši…

  přečíst
 • Výzva ČBK

  Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu…

  přečíst
 • 1. svaté přijímání

  V neděli 4. října 2020 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali krásnou slavnost prvního svatého přijímání. Bezprostřední…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 13

  Ohláška na neděli třináctou po svatém Duchu. Mše svaté v tomto týdnu sloužiti se budou…

  přečíst
 • Výzva biskupů

  Sestry a bratři, být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako…

  přečíst
 • P. Jaroslav Dragon

  V pondělí 8. 8. 1988 neočekávaně zemřel na faře v Uherčicích zdejší duchovní správce Mgr.…

  přečíst
 • Biskup Vojtěch

  S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří…

  přečíst
 • PULS

  Naše velká rodina malých dárců se i navzdory koronaviru stále rozrůstá. Přibližně již každý desátý…

  přečíst
 • Žarošice 2020

  V sobotu 12. září jsme opět vyrazili na pěší pouť do Žarošic. Počasí bylo nádherné,…

  přečíst
 • Farní den 2020

  V neděli 13. září 2020 proběhl v naší uherčické farnosti tradiční farní den. Den byl…

  přečíst
 • Změny

  Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od zítřka, 10.…

  přečíst
 • Současná situace

  V současné době platí v celé České republice povinnost nosit roušky na vnitřních hromadných akcích…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 12

  Ohláška na neděli druhou po svatém Duchu. Tento týden sloužiti se budou následující mše svaté:…

  přečíst
 • Farní tábor

  15. srpna 2020 jsme opět vyrazili na tábor do Bedřichova u Lysic. Přihlásilo se celkem…

  přečíst
 • Narozeninový dárek

  Dnes jsme z důvodu dovolených dodatečně popřáli před sakristií našemu otci Petrovi písničkou k jeho…

  přečíst
 • Kopací míč

  Ještě před táborem bylo potřeba ledacos nakoupit – mimo jiné také odměny pro děti za…

  přečíst
 • P. Vladimír Konečný

  V sobotu 18. července 2020 jsme se rozloučili s P. Vladimírem Konečným. Zádušní mše svatá začala v 10.00…

  přečíst
 • ČBK

  Sestry a bratři, vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 10

  Ohláška na neděli šestou po veliké noci. Zejtra za Augustyna Klimeše a Josefku manželku jeho.…

  přečíst
 • Bez roušek

  Na základě vyhlášení Ministerstva zdravotnictví z 18. června 2020 se od 1. července ruší nošení…

  přečíst
 • Výročí

  Dnes 29. června 2020 je to přesně jeden rok, kdy byl povolán na věčnost náš…

  přečíst
 • Adorační den

  Všechny zájemce srdečně zveme na adorační den do kostela sv. Jana Křtitele v Uherčicích. Začátek…

  přečíst
 • 15. červen

  Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 12. 6. není nutné od 15. června…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 9

  Ohláška na neděli pátou po veliké noci. V těch třech po dnešku následujících dnech budou…

  přečíst
 • 8. červen

  Na základě nařízení Vlády ČR budou od 8. června platit nová opatření, na základě kterých…

  přečíst
 • 1. sv. přijímání

  Vzhledem k současné situaci a také po domluvě s rodiči byly slavnosti prvního svatého přijímání…

  přečíst
 • L. P. 1988

  L. P. 1988 Po 70ti letech vítá farnost Uherčice svého rodáka novokněze P. Josefa Prchala.…

  přečíst
 • 25. květen

  Na základě dnešního (15. května) upřesnění vlády pro další fázi uvolňování pravidel, budou od 25.…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 8

  Ohláška na neděli čtvrtou po veliké noci. Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti…

  přečíst
 • Uherčice

  Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za…

  přečíst
 • Bohoslužby

  Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za…

  přečíst
 • Změna

  Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady za účasti 15 osob…

  přečíst
 • Vzácná návštěva

  O 2. neděli velikonoční, o neděli Božího milosrdenství, jsme měli na velkoněmčické faře vzácnou návštěvu.…

  přečíst
 • Modlitba v rodině

  DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ MODLITBA V RODINĚ Předkládáme návrh, jak prožít rodinnou modlitbu ve společenství s…

  přečíst
 • Velikonoce v rodině 2

  Protože se pomalu blíží Zelený čtvrtek, pokračujeme v možnosti shlédnutí dalšího krátkého videa, které nabízí…

  přečíst
 • Zelený čtvrtek

  Kněz, který neslaví mši na památku Večeře Páně, se jako obvykle v tento den místo…

  přečíst
 • Pozdrav

  Všechny Vás srdečně zdravím a přeji požehnanou Květnou neděli. Zároveň vyprošuji hodně síly a odvahy…

  přečíst
 • Velikonoce v rodině

  V těchto dnech budeme přinášet odkazy na krátká videa, která mohou být pomocí k prožívání…

  přečíst
 • Zvony

  Na Květnou neděli 5. dubna 2020 v 11.00 hodin se na pokyn biskupa Vojtěcha Cikrleho…

  přečíst
 • Květná neděle

  Bohoslužba za účasti jednoho nebo dvou přisluhujících se smí konat v katedrálách, farních kostelích, případně…

  přečíst
 • Zpověď touhy

  Nedávno se papež František vyjádřil k tomu, když člověk vzhledem k těžké současné situaci nemůže…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 6

  Ohláška na neděli květnou. Ohlašuje se Láskám Vaším, že zejtra připadá zasvěcený svátek zvěstování blahoslavené…

  přečíst
 • Batůžkový projekt

  Ve sbírce uspořádané naší farností na konci loňského roku jsme do Batůžkového projektu na začátku…

  přečíst
 • Odpustky

  Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených…

  přečíst
 • Mše svaté

  I když nejsou momentálně až do odvolání možné bohoslužby s účastí věřících, slouží otec Petr…

  přečíst
 • Domácí bohoslužba II.

  Domácí bohoslužba pro rodiny s dětmi: V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé…

  přečíst
 • Domácí bohoslužba I.

  Domácí bohoslužba pro dospělé: V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů…

  přečíst
 • Novéna

  Na prosby nás všech, kdo se chceme zapojit do novény pro zastavení pandemie, čeká Panna…

  přečíst
 • Litanie

  V kategorii "Ke stažení" na našich farních stránkách je možné stáhnout litanie při nakažlivých nemocech.

  přečíst
 • Půst

  Ve svém rozhodnutí dne 12. března 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský…

  přečíst
 • Duchovní přijímání

  Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám…

  přečíst
 • Slovo otce biskupa

  Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 Milé sestry,…

  přečíst
 • Jubileum

  Rektora Kněžského semináře v Litoměřicích ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval dnes již svatý papež Jan Pavel…

  přečíst
 • Prohlášení ČBK

  Prohlášení České biskupské konference k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy Současná veřejná debata…

  přečíst
 • Poděkování

  Milé sestry, milí bratři, milé děti, na začátku ledna proběhl v celé republice již 20.…

  přečíst
 • Koncert 2019

  Ani letos o Božím hodu vánočním nechyběl dlouho očekávaný koncert naší skupiny Pokaždé jinak. To,…

  přečíst
 • Vánoční přání

  Jménem tvůrců a redaktorů našich farních stránek přejeme všem našim čtenářům, přátelům, známým a fanouškům,…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 2

  Ohláška na neděli devítník. V sobotu tohoto týdne nám připadá zasvěcený svátek očišťování blahoslavené Panny…

  přečíst
 • Pozdrav biskupů

  Biskupové Čech, Moravy a Slezska vydali ze svého 120. zasedání na Svatém Hostýně pozdrav věřícím:…

  přečíst
 • Mary´s meals

  O misijní neděli (20. října 2019) zavítali do našich farností dobrovolníci z Marys meals. Zatímco…

  přečíst
 • Misijní neděle

  O misijní neděli 20. října 2019 zveme srdečně všechny zájemce do obou našich kostelů na…

  přečíst
 • Farní den 2019

  Letos to bylo již po desáté, co jsme v naší uherčické farnosti uspořádali farní den.…

  přečíst
 • L.P. 1984-1985-2.část

  L.P. 1984 – 1985 – 2. část Přišla zima. Tvrdá a studená. Největší mrazy -…

  přečíst
 • Recenze

  Karmelitánské nakladatelství vydalo v tomto roce (2019) malou, ale krásnou knížku Alaina Durela O modlitbě…

  přečíst
 • Rozloučení

  V pondělí 8. července 2019 jsme při mši svaté na Vranově u Brna doprovodili na…

  přečíst
 • Pan jáhen

  Oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že byl svým Pánem povolán na věčnost jáhen, manžel,…

  přečíst
 • Kostel v anekdotách 3

  V hodině náboženství šel pan farář tentokrát s prvňáčky do kostela, aby jim ukázal, co…

  přečíst
 • Dětský den 2019

  Kolem svátku sv. Víta, spolupatrona a ochránce naší farnosti a také patrona dětí a mládeže,…

  přečíst
 • Prvokomunikanti

  O Slavnosti Nejsvětější Trojice jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali zároveň také ještě slavnost prvního…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1849 – 1

  Farní archív ve Velkých Němčicích vydal další tajemství. Byla nalezena kniha ohlášek a pořadů bohoslužeb…

  přečíst
 • Kněžský seminář

  Předkládáme modlitbu za kněžský seminář, která vychází s církevním schválením. Zároveň každé pondělí během školního…

  přečíst
 • Neděle v anekdotách 2

  Jeden proslulý vídeňský kazatel, který žil v 18. století, byl známý tím, že ve svých…

  přečíst
 • Prohlášení

  Společné prohlášení předsedů České biskupské konference, ekumenické rady církví a Federace židovských obcí ke schválení…

  přečíst
 • Přání

  Všem příznivcům a čtenářům našich stránek přejeme pokojné, požehnané a milostiplné Velikonoce. Ať Vás vzkříšený…

  přečíst
 • Nově pokřtění

  Vigilii Slavnosti zmrtvýchvstání Páně jsme prožívali v naší velkoněmčické farnosti ve znamení radosti ze vzkříšeného…

  přečíst
 • Neděle v anekdotách 1

  Pan farář se ptá pana kaplana, o čem bude v neděli kázat. Kaplan říká: "V…

  přečíst
 • Statistika

  2. února, na svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), se jako každý rok slaví…

  přečíst
 • Kněžství

  Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí…

  přečíst
 • Jáhen Josef

  27. ledna se dožívá požehnaných 86 let náš pan jáhen Josef Havlát. Děkujeme panu jáhnovi…

  přečíst
 • Sekretář ČBK

  V souvislosti se schválením zdanění tzv. církevních restitucí dnes ve Sněmovně přinášíme aktualizované vyjádření generálního…

  přečíst
 • Rozhovor

  Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového (od roku 1990 v pořadí třetího) generálního vikáře…

  přečíst
 • Nový generální vikář

  V pondělí 4. února 2019 uvede biskup Vojtěch Cikrle do úřadu nového generálního vikáře brněnské…

  přečíst
 • Sekretář ČBK

  Komunisté, kteří 40 let pronásledovali církev, mučili, věznili a internovali její představitele, ukradli všechen církevní…

  přečíst
 • Koncert 2018

  Na Boží hod vánoční pro nás uspořádali naši přátelé a kamarádi nádherný vánoční koncert. Koncert…

  přečíst
 • Přání

  Všem našim přátelům, fanouškům a věrným čtenářům a návštěvníkům našich stránek přejeme radost z narozeného…

  přečíst
 • Prohlášení

  Česká biskupská konference (ČBK), Ekumenická rada církví (ERC) a Federace židovských obcí (FŽO) vydávají prohlášení…

  přečíst
 • Sv. Mikuláš 2018

  Do našich farností zavítal v tomto roce (2018) sv. Mikuláš v neděli 9. prosince. Do…

  přečíst
 • PULS

  V neděli 23. září 2018 zazněla v brněnské diecézi výzva otce biskupa Vojtěcha, ve které…

  přečíst
 • Špetka humoru 12

  Jeden kapucín doprovázel odsouzence při velice deštivém počasí na popravu oběšením za městem. Zločinec si…

  přečíst
 • Okresní kolo

  Ve středu 28. listopadu 2018 se v centru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích konalo okresní kolo…

  přečíst
 • Nový nuncius

  Mons. Charles Daniel Balvo se narodil v Brooklynu ve Spojených státech amerických 29. června 1951.…

  přečíst
 • Katechetický kongres

  O posledním říjnovém víkendu jsme se zúčastnily XI. Celostátního katechetického kongresu v Třešti u Jihlavy.…

  přečíst
 • Špetka humoru 11

  Otec kominík sedí za stolem se svou malou dcerkou a ona se ho ptá: "Tati,…

  přečíst
 • Bible a my

  V měsíci říjnu proběhlo ve vyučování náboženství ve škole ve Velkých Němčicích školní kolo dalšího…

  přečíst
 • Jubileum

  4. října 2018 oslavil životní jubileum náš pan jáhen Bedřich Bartl. V pátek byla v…

  přečíst
 • Turzovka 2018

  Svátek sv. Václava jsme v pátek 28.9. jeli slavit na pouť na Turzovku na Slovensko.…

  přečíst
 • Špetka humoru 10

  Novicky skládají řeholní sliby, je to velká sláva a pro většinu příbuzných poslední možnost, vidět…

  přečíst
 • Náboženství

  Vyučování náboženství ve školním roce 2018/19 bude probíhat podle tohoto rozpisu: Vyučování náboženství Velké Němčice…

  přečíst
 • Sekretář ČBK

  Pan místopředseda Faltýnek v nedělních Otázkách Václava Moravce dle ČT řekl, že kompenzace za zemědělskou…

  přečíst
 • Pouť do Žarošic

  V sobotu 8. 8. 2018 jsme se opět vydali na pěší pouť do Žarošic, abychom…

  přečíst
 • Loučení

  Dnešní neděle 19. srpna proběhla v křepické farnosti ve znamení loučení. Po 23 letech působení…

  přečíst
 • Špetka humoru 8

  Mnich před klášterem opravuje dřevěný plůtek a při tom ho pozoruje malý chlapec. „Chceš se…

  přečíst
 • Pouť U Svaté 2018

  V neděli 1. července se konala tradiční pouť v Křepicích U Svaté. Počasí nám opět…

  přečíst
 • Dětský den

  I v tomto roce (2018) připravil Orel Velké Němčice ve spolupráci s farním úřadem Dětský…

  přečíst
 • Špetka humoru 7

  Chlubí se jeden farník panu faráři, že se mu s pomocí radarového detektoru podařilo vyhnout…

  přečíst
 • Medžugorje 2018

  11. května 2018 jsme vyrazili na tradiční pouť do Medžugorje. Společně s řidiči a věřícími…

  přečíst
 • Výzva ČBK

  Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu…

  přečíst
 • Bible a my – finále

  V pátek 23. března 2018 se ve Strážnici konalo finále soutěže Bible a my. Finále,…

  přečíst
 • DSM Brno 2018

  V sobotu 24. 3. se v Brně tradičně konalo setkání mládeže s otcem biskupem zahájené přivítáním v katedrále. Dopolední…

  přečíst
 • Nemocní

  U příležitosti Světového dne nemocných (11. únor) předkládáme modlitby za nemocné a v nemoci, které…

  přečíst
 • Špetka humoru 5

  Synek se ptá tatínka: „Tati, kdy si indiáni malují obličeje?“ „Když se chystají do boje.“…

  přečíst
 • Modlitba za papeže

  Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám daroval papeže Františka. Prosíme tě, žehnej mu…

  přečíst
 • Modlitba za prezidenta

  U příležitosti 2. kola prezidentské volby předkládáme modlitbu za prezidenta: Bože, Otče nás všech, děkujeme…

  přečíst
 • Dveře do nebe

  V neděli 7.1. se nám dětská scholička v kostele v Uherčicích předvedla s pásmem vánočních…

  přečíst
 • Volby

  Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám: Milí přátelé, sestry a bratři, jsme na…

  přečíst
 • “Dušičky”

  Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni…

  přečíst
 • Apoštolát modlitby

  Zveřejňujeme úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem, známé jako Apoštolát modlitby, na rok 2018. Na…

  přečíst
 • Biřmování 2017

  V neděli 29. října 2017 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali slavnost, při které generální…

  přečíst
 • Dopis ředitele PMD

  Drazí bratři a sestry, co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte…

  přečíst
 • Výzva ČBK

  Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících…

  přečíst
 • Modlitba růžence

  Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha. Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas, Maria; po jménu…

  přečíst
 • Vranov u Brna

  Jako příspěvek k letošnímu výročí 240 let od založení brněnské diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu…

  přečíst
 • Medžugorje

  12. května 2017 jsme vyrazili na pouť do Medžugorje. V sobotu ráno jsme byli na…

  přečíst
 • Bible v anekdotách 2

  Pan farář vypráví v hodině náboženství na střední škole mládeži o ctnosti statečnosti a uvádí…

  přečíst
 • Bible v anekdotách 1

  Jistý muž se dostal do velkých životních problémů. Tu si vzpomněl, jak mu kdosi říkal,…

  přečíst
 • Přání

  Požehnané, pokojné a milostiplné velikonoční svátky, radost ze vzkříšeného Pána a z jeho vítězství, které…

  přečíst
 • Žehnání pokrmů

  Na Boží hod velikonoční se v kostelích žehnají pokrmy. Uvádíme texty z Benedikcionálu: Čtení Božího…

  přečíst
 • Živý Betlém

  27. prosinec patří jako již tradičně v naší velkoněmčické farnosti živému Betlému a zároveň také…

  přečíst
 • Vánoční koncert

  Pokaždé jinak spolu s dalšími účinkujícími nám zpříjemnili podvečer na Boží hod vánoční. Jako tradičně…

  přečíst
 • Vánoční přání

  Všem našim přátelům, fanouškům a příznivcům našich stránek přejeme požehnané a milostiplné svátky vánoční. Ať…

  přečíst
 • Betlémské světlo

  Po celé dopoledne si přicházeli na velkoněmčickou faru zájemci o Betlémské světlo. Přicházeli mladí i…

  přečíst
 • Vánoční dárek

  Všem našim čtenářům a fanouškům přinášíme malý vánoční dárek. V kategorii Ke stažení je možné…

  přečíst
 • Modlitba za diecézi

  V roce 2017 si budeme připomínat 240. výročí založení brněnské diecéze (1777 - 2017). Předkládáme…

  přečíst
 • Hodová mše

  V sobotu 6. srpna jsme slavili ve Velkých Němčicích hodovou mši svatou, která začínala v…

  přečíst
 • Nový děkan

  Od 1. srpna 2016 je ustanoven novým děkanem hustopečského děkanátu P. Jan Nekuda. Jan Nekuda…

  přečíst
 • Kaplan olympioniků

  S českými sportovci, kteří se vydávají na olympijské hry do Rio de Janeira, letos cestuje…

  přečíst
 • Páteční den

  Páteční den patřil myšlence utrpení. Papež František nejdříve ráno odsloužil mši svatou v kapli a…

  přečíst
 • Výzva ČBK

  Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské církevní provincie, aby se připojili ke…

  přečíst
 • Setkání s mladými

  28. červenec byl dopoledne ve znamení návštěvy největšího polského poutního místa Čenstochová. Papež František navštívil…

  přečíst
 • Krakov podrobně

  Středa 27. července 2016 14.00 Odlet z římského letiště Fiumicino 16.00 Přílet na mezinárodní letiště…

  přečíst
 • Poutníci

  V sobotu 16. července 2016 doputovala do naší velkoněmčické farnosti třináctičlenná skupina mládeže z Rakouska,…

  přečíst
 • Životní jubileum

  20. července 2016 oslaví náš pan kostelník Zdeněk Frank ve Velkých Němčicích krásné 85. narozeniny.…

  přečíst
 • Split

  Na zpáteční cestě z Medžugorje jsme se na dvě hodiny zastavili ve Splitu. Jedná se o…

  přečíst
 • Medžugorje 2016

  I v letošním roce jsme vyrazili na pouť do Medžugorje. Celkem nás bylo 46 poutníků. Devět…

  přečíst
 • Otázky pro biskupa

  Nově jmenovaný brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul se v krátkém rozhovoru podělil o své první…

  přečíst
 • Boží milosrdenství

  Farníci z Uherčic přišli s dobrým nápadem. V rámci Svatého roku Božího milosrdenství bude možné každý…

  přečíst
 • Setkání nad Biblí

  V pátek 8.1. jsme se opět sešli na křepické faře, abychom si povídali o Bibli. Jednalo…

  přečíst
 • K + M + B

  Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů,…

  přečíst
 • Šachový turnaj

  Dne 28.listopadu jsme již tradičně vyrazili na cestu do nedalekých Moutnic, kde se konalo mistrovství…

  přečíst
 • Prosba biskupa Vojtěcha

  Milé sestry, milí bratři, požádal jsem Svatého otce Františka o jmenování pomocného biskupa pro brněnskou…

  přečíst
 • Gaudete!

  Gaudete (lat. „radujte se“) je v západní liturgické tradici 3. nedělí adventní doby. Tato neděle…

  přečíst
 • Nebe v anekdotách 2

  K psychiatrovi přichází muž. Vstoupí do ordinace a psychiatr mu povídá: "Posaďte se. Jistě chápete,…

  přečíst
 • Svatý rok

  Milé sestry a bratři, v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok…

  přečíst
 • Nový kostelník

  V Křepicích jsme dnes 8.11. 2015 po mši svaté poděkovali bývalému strýčkovi kostelníkovi Jaroslavu Kosinovi…

  přečíst
 • Dušičkové litanie

  Litanie za duše v očistci Pane, smiluj se nad ubohými dušemi, které trpí v očistci,…

  přečíst
 • Kamenná svatba

  V sobotu 7.11. 2015 v 11.00 poděkují manželé Růžena a František Hlaváčkovi při mši svaté…

  přečíst
 • Odpustky

  O slavnosti Všech svatých (1. 11.) a o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. 11.) je možné…

  přečíst
 • Medjugorské kopce

  Podbrdo - je kamenný kopec, na kterém se zjevila p. Maria poprvé 6 vizionářům. Na…

  přečíst
 • Kravické vodopády

  Letos jsme poprvé při našem každoročním putování do Medžugorje navštívili také jednu nádhernou lokalitu, která…

  přečíst
 • Mostar

  Mostar je město v Bosně a Hercegovině, které je se svými 105 000 obyvateli pátým…

  přečíst