Farnosti

 • Nově pokřtění

  Vigilii Slavnosti zmrtvýchvstání Páně jsme prožívali v naší velkoněmčické farnosti ve znamení radosti ze vzkříšeného…

  přečíst
 • Neděle v anekdotách 1

  Pan farář se ptá pana kaplana, o čem bude v neděli kázat. Kaplan říká: "V…

  přečíst
 • Bible a my

  V pátek 22. března 2019 se konalo celostátní finále soutěže Bible a my. Tentokrát finalisty…

  přečíst
 • Špetka humoru 13

  Víte, kdo má největší sbírku knoflíků? No přece skotský kostelník! Jaké je nejsilnější víno? Mešní…

  přečíst
 • Výročí

  Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován třináctým diecézním biskupem 14. února 1990 papežem Janem…

  přečíst
 • Statistika

  2. února, na svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), se jako každý rok slaví…

  přečíst
 • Kněžství

  Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí…

  přečíst
 • Jáhen Josef

  27. ledna se dožívá požehnaných 86 let náš pan jáhen Josef Havlát. Děkujeme panu jáhnovi…

  přečíst
 • Sekretář ČBK

  V souvislosti se schválením zdanění tzv. církevních restitucí dnes ve Sněmovně přinášíme aktualizované vyjádření generálního…

  přečíst
 • Biskup Vojtěch

  Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí…

  přečíst
 • Živý betlém 2018

  V sobotu 29. prosince uspořádala naše farnost živý betlém v sále KD. Krátce po 18.…

  přečíst
 • Sekretář ČBK

  Komunisté, kteří 40 let pronásledovali církev, mučili, věznili a internovali její představitele, ukradli všechen církevní…

  přečíst
 • Koncert 2018

  Na Boží hod vánoční pro nás uspořádali naši přátelé a kamarádi nádherný vánoční koncert. Koncert…

  přečíst
 • Přání

  Všem našim přátelům, fanouškům a věrným čtenářům a návštěvníkům našich stránek přejeme radost z narozeného…

  přečíst
 • Prohlášení

  Česká biskupská konference (ČBK), Ekumenická rada církví (ERC) a Federace židovských obcí (FŽO) vydávají prohlášení…

  přečíst
 • Sv. Mikuláš 2018

  Do našich farností zavítal v tomto roce (2018) sv. Mikuláš v neděli 9. prosince. Do…

  přečíst
 • PULS

  V neděli 23. září 2018 zazněla v brněnské diecézi výzva otce biskupa Vojtěcha, ve které…

  přečíst
 • Špetka humoru 12

  Jeden kapucín doprovázel odsouzence při velice deštivém počasí na popravu oběšením za městem. Zločinec si…

  přečíst
 • Okresní kolo

  Ve středu 28. listopadu 2018 se v centru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích konalo okresní kolo…

  přečíst
 • Nový nuncius

  Mons. Charles Daniel Balvo se narodil v Brooklynu ve Spojených státech amerických 29. června 1951.…

  přečíst
 • Katechetický kongres

  O posledním říjnovém víkendu jsme se zúčastnily XI. Celostátního katechetického kongresu v Třešti u Jihlavy.…

  přečíst
 • Špetka humoru 11

  Otec kominík sedí za stolem se svou malou dcerkou a ona se ho ptá: "Tati,…

  přečíst
 • Bible a my

  V měsíci říjnu proběhlo ve vyučování náboženství ve škole ve Velkých Němčicích školní kolo dalšího…

  přečíst
 • Jubileum

  4. října 2018 oslavil životní jubileum náš pan jáhen Bedřich Bartl. V pátek byla v…

  přečíst
 • Turzovka 2018

  Svátek sv. Václava jsme v pátek 28.9. jeli slavit na pouť na Turzovku na Slovensko.…

  přečíst
 • Špetka humoru 10

  Novicky skládají řeholní sliby, je to velká sláva a pro většinu příbuzných poslední možnost, vidět…

  přečíst
 • Náboženství

  Vyučování náboženství ve školním roce 2018/19 bude probíhat podle tohoto rozpisu: Vyučování náboženství Velké Němčice…

  přečíst
 • Farní den 2018

  V neděli 2. září se v naší velkoněmčické farnosti konal již tradiční farní den. Jako…

  přečíst
 • Farní tábor 2018

  Od 18. do 25. srpna 2018 se konal farní tábor. Přihlásil se plný počet –…

  přečíst
 • Loučení

  Dnešní neděle 19. srpna proběhla v křepické farnosti ve znamení loučení. Po 23 letech působení…

  přečíst
 • Korunka na cestu

  Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007-2016 umírá každý rok v České republice cca…

  přečíst
 • Svatá přijímání

  V měsíci červnu proběhly ve všech našich farnostech slavnosti 1. svatého přijímání. Slavnost svatého přijímání…

  přečíst
 • Dětský den

  I v tomto roce (2018) připravil Orel Velké Němčice ve spolupráci s farním úřadem Dětský…

  přečíst
 • Katechumeni

  O 2. neděli velikonoční představil otec Petr při mši svaté farníkům ve Velkých Němčicích naše…

  přečíst
 • Milosrdenství

  U příležitosti Neděle Božího milosrdenství předkládáme litanie k Božímu milosrdenství: Milosrdenství Boží, pramenící z lůna…

  přečíst
 • Výzva ČBK

  Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu…

  přečíst
 • Dveře do nebe

  V neděli 7.1. se nám dětská scholička v kostele v Uherčicích předvedla s pásmem vánočních…

  přečíst
 • Volby

  Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám: Milí přátelé, sestry a bratři, jsme na…

  přečíst
 • Opět restituce

  Přinášíme vyjádření generálního sekretáře ČBK Stanislava Přibyla, ve kterém reaguje na včerejší (10. leden 2018)…

  přečíst
 • Restituce

  Tiskové prohlášení České biskupské konference. Církevní restituce jsou pro nás uzavřená věc. V uplynulých dnech se…

  přečíst
 • Smrt v anekdotách

  Rozhovor mezi velitelem a vojínem: Velitel: "Věříte v posmrtný život?" Vojín: "V posmrtný život nevěřím."…

  přečíst
 • “Dušičky”

  Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni…

  přečíst
 • Apoštolát modlitby

  Zveřejňujeme úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem, známé jako Apoštolát modlitby, na rok 2018. Na…

  přečíst
 • Biřmování 2017

  V neděli 29. října 2017 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali slavnost, při které generální…

  přečíst
 • Dublin 2018

  Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu od…

  přečíst
 • Výzva ČBK

  Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících…

  přečíst
 • Modlitba růžence

  Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha. Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas, Maria; po jménu…

  přečíst
 • Svatý Michaeli…

  Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska,…

  přečíst
 • PULS

  V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze výzva diecézního biskupa…

  přečíst
 • Farní den

  V neděli 10. 9. jsme se opět po roce sešli na farním dni v Uherčicích,…

  přečíst
 • Pěší pouť do Žarošic

  Na Zlatou sobotu 9.9. jsme opět vyrazili na obnovenou tradici pěší poutě z Uherčic do…

  přečíst
 • Dětská mše

  Ve středu 6. září 2017 jsme po prázdninách slavili první dětskou mši svatou. Před bohoslužbou…

  přečíst
 • Výročí Fatimy

  Program slavení Jubilea Fatimy v brněnské diecézi: neděle 17. 9. 10:15 Brno, katedrála – přivítání…

  přečíst
 • Špetka humoru 4

  Kohout přikutálí na dvůr pštrosí vejce a říká: „Dámy, ne že bych vás chtěl nějak…

  přečíst
 • Vranov u Brna

  Jako příspěvek k letošnímu výročí 240 let od založení brněnské diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu…

  přečíst
 • Medžugorje

  12. května 2017 jsme vyrazili na pouť do Medžugorje. V sobotu ráno jsme byli na…

  přečíst
 • Bible v anekdotách 2

  Pan farář vypráví v hodině náboženství na střední škole mládeži o ctnosti statečnosti a uvádí…

  přečíst
 • Bible v anekdotách 1

  Jistý muž se dostal do velkých životních problémů. Tu si vzpomněl, jak mu kdosi říkal,…

  přečíst
 • Přání

  Požehnané, pokojné a milostiplné velikonoční svátky, radost ze vzkříšeného Pána a z jeho vítězství, které…

  přečíst
 • Žehnání pokrmů

  Na Boží hod velikonoční se v kostelích žehnají pokrmy. Uvádíme texty z Benedikcionálu: Čtení Božího…

  přečíst
 • Živý Betlém

  27. prosinec patří jako již tradičně v naší velkoněmčické farnosti živému Betlému a zároveň také…

  přečíst
 • Vánoční koncert

  Pokaždé jinak spolu s dalšími účinkujícími nám zpříjemnili podvečer na Boží hod vánoční. Jako tradičně…

  přečíst
 • Vánoční přání

  Všem našim přátelům, fanouškům a příznivcům našich stránek přejeme požehnané a milostiplné svátky vánoční. Ať…

  přečíst
 • Betlémské světlo

  Po celé dopoledne si přicházeli na velkoněmčickou faru zájemci o Betlémské světlo. Přicházeli mladí i…

  přečíst
 • Vánoční dárek

  Všem našim čtenářům a fanouškům přinášíme malý vánoční dárek. V kategorii Ke stažení je možné…

  přečíst
 • Modlitba za diecézi

  V roce 2017 si budeme připomínat 240. výročí založení brněnské diecéze (1777 - 2017). Předkládáme…

  přečíst
 • Hodová mše

  V sobotu 6. srpna jsme slavili ve Velkých Němčicích hodovou mši svatou, která začínala v…

  přečíst
 • Nový děkan

  Od 1. srpna 2016 je ustanoven novým děkanem hustopečského děkanátu P. Jan Nekuda. Jan Nekuda…

  přečíst
 • Kaplan olympioniků

  S českými sportovci, kteří se vydávají na olympijské hry do Rio de Janeira, letos cestuje…

  přečíst
 • Páteční den

  Páteční den patřil myšlence utrpení. Papež František nejdříve ráno odsloužil mši svatou v kapli a…

  přečíst
 • Výzva ČBK

  Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské církevní provincie, aby se připojili ke…

  přečíst
 • Setkání s mladými

  28. červenec byl dopoledne ve znamení návštěvy největšího polského poutního místa Čenstochová. Papež František navštívil…

  přečíst
 • Krakov podrobně

  Středa 27. července 2016 14.00 Odlet z římského letiště Fiumicino 16.00 Přílet na mezinárodní letiště…

  přečíst
 • Poutníci

  V sobotu 16. července 2016 doputovala do naší velkoněmčické farnosti třináctičlenná skupina mládeže z Rakouska,…

  přečíst
 • Životní jubileum

  20. července 2016 oslaví náš pan kostelník Zdeněk Frank ve Velkých Němčicích krásné 85. narozeniny.…

  přečíst
 • Split

  Na zpáteční cestě z Medžugorje jsme se na dvě hodiny zastavili ve Splitu. Jedná se o…

  přečíst
 • Medžugorje 2016

  I v letošním roce jsme vyrazili na pouť do Medžugorje. Celkem nás bylo 46 poutníků. Devět…

  přečíst
 • Otázky pro biskupa

  Nově jmenovaný brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul se v krátkém rozhovoru podělil o své první…

  přečíst
 • Boží milosrdenství

  Farníci z Uherčic přišli s dobrým nápadem. V rámci Svatého roku Božího milosrdenství bude možné každý…

  přečíst
 • Setkání nad Biblí

  V pátek 8.1. jsme se opět sešli na křepické faře, abychom si povídali o Bibli. Jednalo…

  přečíst
 • K + M + B

  Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů,…

  přečíst
 • Šachový turnaj

  Dne 28.listopadu jsme již tradičně vyrazili na cestu do nedalekých Moutnic, kde se konalo mistrovství…

  přečíst
 • Prosba biskupa Vojtěcha

  Milé sestry, milí bratři, požádal jsem Svatého otce Františka o jmenování pomocného biskupa pro brněnskou…

  přečíst
 • Gaudete!

  Gaudete (lat. „radujte se“) je v západní liturgické tradici 3. nedělí adventní doby. Tato neděle…

  přečíst
 • Nebe v anekdotách 2

  K psychiatrovi přichází muž. Vstoupí do ordinace a psychiatr mu povídá: "Posaďte se. Jistě chápete,…

  přečíst
 • Svatý rok

  Milé sestry a bratři, v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok…

  přečíst
 • Nový kostelník

  V Křepicích jsme dnes 8.11. 2015 po mši svaté poděkovali bývalému strýčkovi kostelníkovi Jaroslavu Kosinovi…

  přečíst
 • Dušičkové litanie

  Litanie za duše v očistci Pane, smiluj se nad ubohými dušemi, které trpí v očistci,…

  přečíst
 • Kamenná svatba

  V sobotu 7.11. 2015 v 11.00 poděkují manželé Růžena a František Hlaváčkovi při mši svaté…

  přečíst
 • Odpustky

  O slavnosti Všech svatých (1. 11.) a o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. 11.) je možné…

  přečíst
 • Medjugorské kopce

  Podbrdo - je kamenný kopec, na kterém se zjevila p. Maria poprvé 6 vizionářům. Na…

  přečíst
 • Kravické vodopády

  Letos jsme poprvé při našem každoročním putování do Medžugorje navštívili také jednu nádhernou lokalitu, která…

  přečíst
 • Mostar

  Mostar je město v Bosně a Hercegovině, které je se svými 105 000 obyvateli pátým…

  přečíst