Farnosti

 • Křížová cesta

  Slova našich dnů: Nechci, nebaví mě to, nemám čas, nesouhlasím, nenávidím, nemám chuť, nemám rád,…

  přečíst
 • Ohlášky od r.1853-5

  Ohláška na neděli třetí v postě. Největšímu dílu mezi vámi milí farníci jest nepochybně známo, jaký…

  přečíst
 • Prohlášení

  Nemůžeme mlčet k útokům na sv. Jana Pavla II., které se v posledních dnech odehrávají v sousedním…

  přečíst
 • Papež František

  Papež František dnes slaví 10. výročí svého pontifikátu. Hlavou římskokatolické církve se stal argentinský jezuita…

  přečíst
 • Obnova

  V sobotu 11. března se uskuteční v kostele v Uherčicích malá duchovní obnova. Začátek je…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1853 – 4

  Ohláška na neděli první v postě. Mše svaté v tomto týdni se budou sloužit následující: Zejtra za…

  přečíst
 • Křížová cesta

  Ekumenická, ekologická, křížová cesta. Kořeny pobožnosti křížové cesty sahají až do doby svatého Františka z…

  přečíst
 • Za rodiny

  Modlitba za rodiny: Bože Stvořiteli, při vtělení jsi umístil svého Jednorozeného Syna, našeho Spasitele, do…

  přečíst
 • Povolání

  Při bohoslužbách dnešní neděle zazněla ve farnostech brněnské diecéze slova brněnského biskupa Pavla Konzbula k…

  přečíst
 • Proglas

  Milí, děkujeme za Vaši přízeň a podporu v minulém roce. Vážíme si toho obzvlášť v…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1853-3

  Ohláška na neděli druhou po devítníku. Ve středu tohoto týdne připadá nám již popeleční středa,…

  přečíst
 • Jáhen Josef

  V pátek 27. ledna 2023 si připomínáme nedožitých 90 let našeho pana jáhna Josefa Havláta.…

  přečíst
 • Slovo biskupa

  Přinášíme slovo brněnského biskupa Pavla Konzbula k druhému kolu prezidentských voleb: „V druhém kole prezidentských…

  přečíst
 • Tříkrálová sbírka

  Tříkrálová sbírka, která se uskutečnila v našich farnostech v sobotu 7. ledna, a jejíž výtěžek…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1853-2

  Ohláška na neděli první po svatých třech králích. Ohlašuje se Láskám Vaším, že v příští neděli…

  přečíst
 • Kondolence

  Svatý otče, rád bych jménem celé české katolické církve vyjádřil soustrast nad úmrtím emeritního papeže…

  přečíst
 • Skupina Srdce

  O svátku sv. Štěpána jsme v našem uherčickém kostele přivítali skupinu Srdce, kterou tvoří zpěváci a…

  přečíst
 • Vánoční zpívání

  Na Štědrý den si tentokrát děti pod vedením Pavla Šabaty připravily vánoční zpívání a to…

  přečíst
 • Vánoční přání

  Jménem tvůrců těchto farních stránek přejeme všem našim čtenářům požehnané a milostiplné svátky vánoční a…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1853 – 1

  Ohláška na neděli před zjevením Páně. Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve čtvrtek tohoto týdne…

  přečíst
 • Za povolání

  V návaznosti na pastýřský list brněnského biskupa Pavla Konzbula „O povolání“ přinášíme k využití tematickou…

  přečíst
 • Odpustky

  Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale…

  přečíst
 • PULS

  Rádi bychom Vás rovněž informovali, že v této pro nás všechny nelehké době, PULS pomůže…

  přečíst
 • Nové zvony 1992

  NOVÉ ZVONY - 1992 (Předtím 3 dny duchovní obnova ve farnosti – otcové jezuité z…

  přečíst
 • Volby 2022

  Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části…

  přečíst
 • Žarošice 2022

  I v tomto roce (2022) jsme vyrazili na pouť do Žarošic. Hlavní slavnost se konala v sobotu…

  přečíst
 • Farní den

  Farní den letos (2022) připadl na neděli 4. září. Dopoledne trochu poprchalo, ale odpoledne se…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 10

  Ohláška na neděli první adventní. Tento týden následující mše svaté sloužiti se budou: Zejtra za…

  přečíst
 • Výzva

  Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den…

  přečíst
 • Tábor 2022

  Na tábor v Bedřichově u Lysic jsme letos (2022) vyrazili v neděli 14. srpna. V tomto roce nás…

  přečíst
 • CSM 2022

  Celostátní setkání mládeže Minulý týden proběhlo v areálu Univerzity Hradec Králové celostátní setkání mládeže, které…

  přečíst
 • Volné místo

  Včera se uvolnilo jedno místo na farní tábor, který začíná v neděli 14. srpna. Zájemce…

  přečíst
 • Dovolená v anekdotách

  Čech má na dovolené pouze tři přání: jemný písek, čistou vodu a aby vydržela míchačka.…

  přečíst
 • Farní kavárna

  V úterý 5. července 2022 jsme v naší uherčické farnosti uspořádali první farní kavárnu, a to díky…

  přečíst
 • Pouť U Svaté

  V neděli 3. července 2022 se konala tradiční pouť U Svaté v Křepicích. Z našich farností Uherčice a…

  přečíst
 • Rozhovor

  Po Karlu Satoriovi (1990-1992), Jiřím Mikuláškovi (1992-2019) a biskupovi Pavlu Konzbulovi (2019-2022) se R.D. Mgr.…

  přečíst
 • 250. kněz

  V sobotu 18. června 2022 udělí biskup Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 8

  Ohláška na neděli osmou po svatém Duchu. Mše svaté se sloužiti budou v tomto týdni na…

  přečíst
 • Dětský den

  Kolem svátku sv. Víta, jednoho z patronů a ochránců naší velkoněmčické farnosti, pořádáme ve spolupráci s Orlem…

  přečíst
 • 1. sv. přijímání II.

  Týden po slavnosti 1. sv. přijímání v Uherčicích se tato slavnost konala ve Velkých Němčicích, a…

  přečíst
 • 1. sv. přijímání

  V neděli 5. června 2022 jsme v naší uherčické farnosti slavili slavnost prvního svatého přijímání.…

  přečíst
 • Vigilie

  V sobotu 4. června 2022 jsme v kostele sv. Jana Křtitele v Uherčicích večer ve 21.00 slavili svatodušní…

  přečíst
 • Biskup Vojtěch

  V souvislosti se jmenováním nového brněnského biskupa Pavla Konzbula, kterého dnes oznámil Vatikán, dosavadní biskup…

  přečíst
 • Nový biskup

  Svatý otec  František dnes v poledne (26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně)  jmenoval 14.…

  přečíst
 • Mons. J. Graubner

  Životopis J. Exc. Mons. Jana Graubnera Narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl ve Strážnici…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 7

  Ohláška na neděli sedmou po svatém Duchu. Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:…

  přečíst
 • Synoda – závěry

  V sobotu 7. května 2022 při pontifikální bohoslužbě, které předsedal diecézní biskup Vojtěch Cikrle, vyvrcholila…

  přečíst
 • Nový nuncius

  Životopis nového apoštolského nuncia v České republice: J. Ex. arcibiskup JUDE THADDEUS OKOLO, titulární arcibiskup novický (Novica)…

  přečíst
 • Tábor 2022

  Od pondělí 2. května 2022 od 5.00 bude spuštěno přihlašování na tábor prostřednictvím farních stránek.…

  přečíst
 • 1992

  1992 Jak jsme prožili ve farnosti uplynulý rok? Dá se říci, že duchovní život v…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 6

  Ohláška na neděli průvodní. Ohlašuje se Láskám Vaším, že v příští neděli připadá svatého Marka Evangelisty…

  přečíst
 • Přání

  Ježíš žije!!! Požehnané, milostiplné a pokojné prožití velikonočních svátků Vám všem přejí tvůrci a redaktoři…

  přečíst
 • Přímé přenosy

  Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní…

  přečíst
 • Poděkování

  Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného…

  přečíst
 • Synoda

  Biskup Pavel Konzbul, diecézní koordinátor pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Z…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 5

  Ohláška na neděli Květnou. V tom nastávajícím týdnu připomíná sobě církev svatá obzvláštně přehořké umučení Pána…

  přečíst
 • 1. sv. přijímání

  Po pololetních prázdninách začala už bezprostřední příprava na první svaté přijímání. Ta probíhá vždy při…

  přečíst
 • Farní stránky

  Na našich farních stránkách došlo k několika malým změnám, na které chceme upozornit naše čtenáře. Rozšířili…

  přečíst
 • Možnost pomoci

  Od středy 16. 3. do pátku 18. 3. vždy od 15.-18. hodin je možné donést…

  přečíst
 • Výzva

  Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry, milí bratři, obracím se k vám všem v této…

  přečíst
 • Slovo biskupů

  Drazí věřící, sestry a bratři, díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 4

  Ohláška na neděli čtvrtou v postě. Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve čtvrtek tohoto týdne nám…

  přečíst
 • Prohlášení ČBK

  Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině: Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují…

  přečíst
 • Biskup Skoupý

  Letos 22. února si brněnská diecéze připomene 50. výročí úmrtí 12. sídelního brněnského biskupa ThDr. Karla…

  přečíst
 • Nové video

  Všechny zájemce srdečně zveme ke sledování našeho nového videa (YOUTUBE kanál farnosti), které připravili naši…

  přečíst
 • Rozhovor

  Děkan a první prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla a bývalý dlouholetý generální…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 2

  Ohláška na neděli čtvrtou po sv. třech králích. Zejtra nám připadá zasvěcený svátek očišťování blahoslavené…

  přečíst
 • Osmdesátiny

  Životopis Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška, který oslaví 80. let Jiří Mikulášek se narodil 5. února…

  přečíst
 • Kněžské hroby

  V roce 1987 vyšla brožura „Kněžské hroby na Ústředním hřbitově v Brně“, kterou sestavil P.…

  přečíst
 • PULS

  Vážení donátoři, milí přátelé PULSu! Děkujeme za Vaši přízeň a podporu v uplynulém roce. Díky…

  přečíst
 • PF 2022

  Na co myslet v novém roce? Všichni máme zkušenost, že víc než pozitivní skutečnosti přitahují…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1852 – 1

  Ohláška na neděli druhou po narození Páně. V outery tohoto týdne nám připadá zasvěcený svátek svatých…

  přečíst
 • 1991

  1991 Rokem 1991 nás provázela blahoslavená Zdislava, paní svatého života. Této patronce rodin, ale i…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1851 – 14

  Ohláška na neděli čtvrtou adventní. Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve čtvrtek tohoto týdne připadá…

  přečíst
 • Předseda ČBK

  Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19…

  přečíst
 • Koordinátoři

  Zde jsou kontakty na koordinátory v našich farnostech, kteří mají na starosti synodní proces na…

  přečíst
 • Odpustky

  Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10.…

  přečíst
 • 1990 II.

  1990 – události v církvi Po mnoha letech byly obsazeny všechny biskupské stolce. 13. února…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1851 – 13

  Ohláška na neděli první adventní. Dnešní první neděle adventní jest první den roku církevního a…

  přečíst
 • Modlitba chvály

  V neděli 10. října jsme v naší uherčické farnosti přivítali v kostele sv. Jana Křtitele v 18. hodin skupinu…

  přečíst
 • Slovo arcibiskupa

  Přinášíme vyjádření předsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera k výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:…

  přečíst
 • Mons. Petr Esterka

  Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky…

  přečíst
 • Biskup Vojtěch

  Milé sestry, milí bratři, jak už víte, pro dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži…

  přečíst
 • Farní den 2021

  V neděli 5. září 2021 uspořádala naše velkoněmčická farnost tradiční farní den, který se každoročně…

  přečíst
 • Tábor 2021

  I v tomto roce (2021) naše velkoněmčická farnost společně s Orlem uspořádala farní tábor pro chlapce i…

  přečíst
 • Biskup Vojtěch

  Dne 20. srpna 2021 oslaví brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle 75. narozeniny. Jaký měl a…

  přečíst
 • Biskup Petr Esterka

  Dnes odpoledne zemřel v Kalifornii Mons. ThDr. Mons Petr Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský a…

  přečíst
 • Tábor obsazen

  Vzhledem k tomu, že farní tábor je již plně obsazen, není možné se už přihlásit.…

  přečíst
 • Kongres

  Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti. Pro církev má od jejích počátků…

  přečíst
 • Youtube

  V  kategorii Galerie je možné najít odkaz na Youtube kanál farnosti, kde je možné shlédnout…

  přečíst
 • PULS

  Jak pomoci farnosti v době pandemie? Tuto otázku si jistě klade nejeden farník. Také my v…

  přečíst
 • Velikonoční přání

  Jménem tvůrců našich farních stránek a jménem redaktorů chceme touto cestou popřát Vám všem požehnané,…

  přečíst
 • Žehnání pokrmů

  Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která…

  přečíst
 • Špetka humoru 18

  U vstupu do jednoho kostela je cedulka s nápisem: Protože je velmi nepravděpodobné, že tě…

  přečíst
 • 1988 – 1989

  Do farnosti jsem nastoupil 1. 10. 1988. Na dnešní poměry je farnost vcelku dobrá. Návštěvnost…

  přečíst
 • S chutí do toho!

  Proč si nevyzkoušet svoje vědomosti? Josífek Fojtík připravil pro zájemce několik kvízů. Není to nic…

  přečíst
 • Krizová pomoc

  V současné mimořádné situaci nabízejí také kněží duchovní (i psychologickou) pomoc všem potřebným. Lidé se…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1851 – 5

  Ohláška na slavný hod Boží velikonoční. Mše svaté budou se v tomto týdni sloužiti následující: Zejtra…

  přečíst
 • Bohoslužby

  V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1851 – 4

  Ohláška na neděli květnou. V tomto svatém týdnu ty tři poslední dni, jenž jsou spolu postní,…

  přečíst
 • Sekretář ČBK

  V souvislosti s neprodloužením nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 11. února 2021…

  přečíst
 • Postní kapky

  WEB POSTNÍ KAPKY Postní kapky jsou k dispozici na webu: http://postnikapky.cz Tentokrát na téma Boží…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1851 – 2

  Ohláška na neděli druhou po devítníku. Ve středu tohoto týdne připadá nám popeleční středa, s kterou…

  přečíst
 • PULS

  Vážení donátoři, milí přátelé PULSu! Ať Vám betlémská hvězda září a ukazuje správný směr po…

  přečíst
 • Tříkrálová sbírka

  Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření posouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru. Aktuální opatření…

  přečíst
 • Krizová pomoc

  V současné mimořádné situaci nabízejí také kněží duchovní (i psychologickou) pomoc všem potřebným. Lidé se…

  přečíst
 • Odpustky

  Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 14

  Ohláška na neděli první adventní. Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou: Zejtra za…

  přečíst
 • Změny – důležité!

  Vzhledem k omezení pohybu na veřejnosti je možné pouze přenášet bohoslužby on-line, na kterých mohou…

  přečíst
 • Biskup Pavel

  Při příležitosti 55. narozenin, které oslaví 17. října, jsme požádali brněnského pomocného biskupa a generálního…

  přečíst
 • Změny

  Od 14. 10. 00.00 hodin platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021): - vnitřní…

  přečíst
 • Přímé přenosy

  Vzhledem k situaci, kdy na bohoslužbách může být přítomen pouze malý počet farníků, připravili naši…

  přečíst
 • Výzva ČBK

  Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu…

  přečíst
 • 1. svaté přijímání

  V neděli 4. října 2020 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali krásnou slavnost prvního svatého přijímání. Bezprostřední…

  přečíst
 • PULS

  Naše velká rodina malých dárců se i navzdory koronaviru stále rozrůstá. Přibližně již každý desátý…

  přečíst
 • Žarošice 2020

  V sobotu 12. září jsme opět vyrazili na pěší pouť do Žarošic. Počasí bylo nádherné,…

  přečíst
 • Farní den 2020

  V neděli 13. září 2020 proběhl v naší uherčické farnosti tradiční farní den. Den byl…

  přečíst
 • Změny

  Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od zítřka, 10.…

  přečíst
 • Současná situace

  V současné době platí v celé České republice povinnost nosit roušky na vnitřních hromadných akcích…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 12

  Ohláška na neděli druhou po svatém Duchu. Tento týden sloužiti se budou následující mše svaté:…

  přečíst
 • Farní tábor

  15. srpna 2020 jsme opět vyrazili na tábor do Bedřichova u Lysic. Přihlásilo se celkem…

  přečíst
 • Narozeninový dárek

  Dnes jsme z důvodu dovolených dodatečně popřáli před sakristií našemu otci Petrovi písničkou k jeho…

  přečíst
 • Kopací míč

  Ještě před táborem bylo potřeba ledacos nakoupit – mimo jiné také odměny pro děti za…

  přečíst
 • Výročí

  Dnes 29. června 2020 je to přesně jeden rok, kdy byl povolán na věčnost náš…

  přečíst
 • Adorační den

  Všechny zájemce srdečně zveme na adorační den do kostela sv. Jana Křtitele v Uherčicích. Začátek…

  přečíst
 • 15. červen

  Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 12. 6. není nutné od 15. června…

  přečíst
 • L. P. 1988

  L. P. 1988 Po 70ti letech vítá farnost Uherčice svého rodáka novokněze P. Josefa Prchala.…

  přečíst
 • 25. květen

  Na základě dnešního (15. května) upřesnění vlády pro další fázi uvolňování pravidel, budou od 25.…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 8

  Ohláška na neděli čtvrtou po veliké noci. Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti…

  přečíst
 • Uherčice

  Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za…

  přečíst
 • Bohoslužby

  Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za…

  přečíst
 • Opět změna

  Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na…

  přečíst
 • Vzácná návštěva

  O 2. neděli velikonoční, o neděli Božího milosrdenství, jsme měli na velkoněmčické faře vzácnou návštěvu.…

  přečíst
 • Nová pravidla

  Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by…

  přečíst
 • Bohoslužby

  Kdo by se chtěl duchovně spojit s P. Petrem, ten bude slavit bohoslužby: Vigilii Slavnosti…

  přečíst
 • Výzva biskupů

  Milí věřící, bratři a sestry, Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu…

  přečíst
 • Velký pátek

  Kněz, který neslaví Památku umučení Páně, se jako obvykle v tento den místo toho modlí…

  přečíst
 • Křížová cesta

  Všechny zájemce srdečně zveme k modlitbě křížové cesty o Velkém pátku. Duchovně se můžeme spojit…

  přečíst
 • Zelený čtvrtek

  Kněz, který neslaví mši na památku Večeře Páně, se jako obvykle v tento den místo…

  přečíst
 • Zvony

  Na Květnou neděli 5. dubna 2020 v 11.00 hodin se na pokyn biskupa Vojtěcha Cikrleho…

  přečíst
 • Květná neděle

  Bohoslužba za účasti jednoho nebo dvou přisluhujících se smí konat v katedrálách, farních kostelích, případně…

  přečíst
 • Zpověď touhy

  Nedávno se papež František vyjádřil k tomu, když člověk vzhledem k těžké současné situaci nemůže…

  přečíst
 • Ohlášky od r. 1850 – 6

  Ohláška na neděli květnou. Ohlašuje se Láskám Vaším, že zejtra připadá zasvěcený svátek zvěstování blahoslavené…

  přečíst
 • Batůžkový projekt

  Ve sbírce uspořádané naší farností na konci loňského roku jsme do Batůžkového projektu na začátku…

  přečíst
 • Odpustky

  Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených…

  přečíst
 • Mše svaté

  I když nejsou momentálně až do odvolání možné bohoslužby s účastí věřících, slouží otec Petr…

  přečíst
 • Domácí bohoslužba II.

  Domácí bohoslužba pro rodiny s dětmi: V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé…

  přečíst
 • Novéna

  Na prosby nás všech, kdo se chceme zapojit do novény pro zastavení pandemie, čeká Panna…

  přečíst
 • Půst

  Ve svém rozhodnutí dne 12. března 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský…

  přečíst
 • Duchovní přijímání

  Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám…

  přečíst
 • Jubileum

  Rektora Kněžského semináře v Litoměřicích ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval dnes již svatý papež Jan Pavel…

  přečíst
 • Prohlášení ČBK

  Prohlášení České biskupské konference k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy Současná veřejná debata…

  přečíst
 • Poděkování

  Milé sestry, milí bratři, milé děti, na začátku ledna proběhl v celé republice již 20.…

  přečíst
 • Recenze

  Karmelitánské nakladatelství vydalo v tomto roce (2019) malou, ale krásnou knížku Alaina Durela O modlitbě…

  přečíst
 • Učitelé v anekdotách

  Učitelka se ptá dětí v hodině češtiny: "Jsem pěkná. Jaký je to čas?" "Prosím, minulý."…

  přečíst
 • Farní den 2019

  V neděli 1. září 2019 jsme v naší velkoněmčické farnosti společně prožívali již jedenáctý farní…

  přečíst
 • Okultismus

  Karmelitánské nakladatelství vydalo v těchto dnech malou knížku Vojtěcha Kodeta s názvem Křesťanství a okultní…

  přečíst
 • Dětský den 2019

  Kolem svátku sv. Víta, spolupatrona a ochránce naší farnosti a také patrona dětí a mládeže,…

  přečíst
 • Prvokomunikanti

  O Slavnosti Nejsvětější Trojice jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali zároveň také ještě slavnost prvního…

  přečíst
 • Výročí

  Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován třináctým diecézním biskupem 14. února 1990 papežem Janem…

  přečíst
 • Statistika

  2. února, na svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), se jako každý rok slaví…

  přečíst
 • Kněžství

  Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí…

  přečíst
 • Jáhen Josef

  27. ledna se dožívá požehnaných 86 let náš pan jáhen Josef Havlát. Děkujeme panu jáhnovi…

  přečíst
 • Sekretář ČBK

  V souvislosti se schválením zdanění tzv. církevních restitucí dnes ve Sněmovně přinášíme aktualizované vyjádření generálního…

  přečíst
 • Rozhovor

  Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového (od roku 1990 v pořadí třetího) generálního vikáře…

  přečíst
 • PULS

  V neděli 23. září 2018 zazněla v brněnské diecézi výzva otce biskupa Vojtěcha, ve které…

  přečíst
 • Špetka humoru 12

  Jeden kapucín doprovázel odsouzence při velice deštivém počasí na popravu oběšením za městem. Zločinec si…

  přečíst
 • Okresní kolo

  Ve středu 28. listopadu 2018 se v centru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích konalo okresní kolo…

  přečíst
 • Bible a my

  V měsíci říjnu proběhlo ve vyučování náboženství ve škole ve Velkých Němčicích školní kolo dalšího…

  přečíst
 • Jubileum

  4. října 2018 oslavil životní jubileum náš pan jáhen Bedřich Bartl. V pátek byla v…

  přečíst
 • Turzovka 2018

  Svátek sv. Václava jsme v pátek 28.9. jeli slavit na pouť na Turzovku na Slovensko.…

  přečíst
 • Loučení

  Dnešní neděle 19. srpna proběhla v křepické farnosti ve znamení loučení. Po 23 letech působení…

  přečíst
 • Špetka humoru 8

  Mnich před klášterem opravuje dřevěný plůtek a při tom ho pozoruje malý chlapec. „Chceš se…

  přečíst
 • Poslední školní mše

  V posledním červnovém týdnu jsme s dětmi v našich farnostech slavili poslední dětskou školní mši…

  přečíst
 • Korunka na cestu

  Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007-2016 umírá každý rok v České republice cca…

  přečíst
 • Svatá přijímání

  V měsíci červnu proběhly ve všech našich farnostech slavnosti 1. svatého přijímání. Slavnost svatého přijímání…

  přečíst
 • Dětský den

  I v tomto roce (2018) připravil Orel Velké Němčice ve spolupráci s farním úřadem Dětský…

  přečíst
 • Smrt v anekdotách

  Rozhovor mezi velitelem a vojínem: Velitel: "Věříte v posmrtný život?" Vojín: "V posmrtný život nevěřím."…

  přečíst
 • “Dušičky”

  Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni…

  přečíst
 • Biřmování 2017

  V neděli 29. října 2017 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali slavnost, při které generální…

  přečíst
 • PULS

  V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze výzva diecézního biskupa…

  přečíst
 • Farní den

  V neděli 10. 9. jsme se opět po roce sešli na farním dni v Uherčicích,…

  přečíst
 • Pěší pouť do Žarošic

  Na Zlatou sobotu 9.9. jsme opět vyrazili na obnovenou tradici pěší poutě z Uherčic do…

  přečíst
 • Dětská mše

  Ve středu 6. září 2017 jsme po prázdninách slavili první dětskou mši svatou. Před bohoslužbou…

  přečíst
 • Výročí Fatimy

  Program slavení Jubilea Fatimy v brněnské diecézi: neděle 17. 9. 10:15 Brno, katedrála – přivítání…

  přečíst
 • Špetka humoru 4

  Kohout přikutálí na dvůr pštrosí vejce a říká: „Dámy, ne že bych vás chtěl nějak…

  přečíst
 • Poklady diecéze

  Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské…

  přečíst
 • Věřím v Ducha svatého

  Věřím v Ducha svatého. Věřím, že může odstranit moje předsudky. Věřím, že může změnit moje…

  přečíst
 • Medžugorje

  12. května 2017 jsme vyrazili na pouť do Medžugorje. V sobotu ráno jsme byli na…

  přečíst
 • Bible v anekdotách 2

  Pan farář vypráví v hodině náboženství na střední škole mládeži o ctnosti statečnosti a uvádí…

  přečíst
 • Hádejte…

  Víte, proč Petr třikrát zapřel Ježíše? Protože mu uzdravil tchýni! Víte, podle čeho poznal Pán…

  přečíst
 • Bavorské litanie

  Matko Boží, voláme k Tobě. Chválí Tě andělů kůry, slyš, Maria, svých dítek hlas. Chválí…

  přečíst
 • Živý Betlém

  27. prosinec patří jako již tradičně v naší velkoněmčické farnosti živému Betlému a zároveň také…

  přečíst
 • Vánoční koncert

  Pokaždé jinak spolu s dalšími účinkujícími nám zpříjemnili podvečer na Boží hod vánoční. Jako tradičně…

  přečíst
 • Betlémské světlo

  Po celé dopoledne si přicházeli na velkoněmčickou faru zájemci o Betlémské světlo. Přicházeli mladí i…

  přečíst
 • Betlémské světlo

  Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 10. prosince…

  přečíst
 • Valíme do nebe

  Před několika měsíci se na našem knižním trhu objevila kniha s názvem Děcka, valíme do…

  přečíst
 • Bible a my

  23. listopadu 2016 se konalo okresní kolo soutěže Bible a my. Soutěžící ze všech čtyř…

  přečíst
 • Školní mše

  O dva dny později než v Uherčicích, tedy ve středu 7. září, se konaly první…

  přečíst
 • Dětská mše

  V pondělí 5. září 2016 jsme zahájili nový školní rok v uherčickém kostele sv. Jana…

  přečíst
 • Farní den

  4. září 2016 jsme uspořádali v naší velkoněmčické farnosti jako již tradičně o první zářijové…

  přečíst
 • Poutníci

  V sobotu 16. července 2016 doputovala do naší velkoněmčické farnosti třináctičlenná skupina mládeže z Rakouska,…

  přečíst
 • Životní jubileum

  20. července 2016 oslaví náš pan kostelník Zdeněk Frank ve Velkých Němčicích krásné 85. narozeniny.…

  přečíst
 • Dovolená v anekdotách

  Jeden mladý muž navštíví svého kamaráda holiče, aby se u něho nechal ostříhat, a přitom…

  přečíst
 • Jídlo v anekdotách

  Jeden misionář na svých cestách narazí na lva. Lev se blíží a misionář vidí, že…

  přečíst
 • Split

  Na zpáteční cestě z Medžugorje jsme se na dvě hodiny zastavili ve Splitu. Jedná se o…

  přečíst
 • Medžugorje 2016

  I v letošním roce jsme vyrazili na pouť do Medžugorje. Celkem nás bylo 46 poutníků. Devět…

  přečíst
 • Bible a my

  Ve středu 16.3. 2016 se konalo na Bigy v Brně celostátní kolo soutěže Bible a my.…

  přečíst
 • Zpověď v anekdotách

  Přijde muž ke zpovědi a vyznává se ze svých hříchů: „Otče, seřval jsem svoji tchýni.“…

  přečíst
 • Malá Arabka

  Kniha Miriam – malá Arabka popisuje život nedávno svatořečené karmelitky Miriam od Ukřižovaného, která žila…

  přečíst
 • Šachový turnaj

  Dne 28.listopadu jsme již tradičně vyrazili na cestu do nedalekých Moutnic, kde se konalo mistrovství…

  přečíst
 • Gaudete!

  Gaudete (lat. „radujte se“) je v západní liturgické tradici 3. nedělí adventní doby. Tato neděle…

  přečíst
 • Svatý rok zahájen!

  Dnes dopoledne o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie zahájil papež František mimořádný Svatý rok, který…

  přečíst
 • Na prahu adventu

  Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného…

  přečíst
 • Úspěch našich biblistů

  Velkým úspěchem skončilo pro naše farnosti okresní kolo soutěže Bible a my v Nikolčicích. Z našich farností…

  přečíst
 • Orel slaví

  Orelská jednota Velké Němčice slaví 25. výročí znovuobnovení Orla. Při této příležitosti všechny srdečně zveme…

  přečíst
 • Není anděl jako anděl

  V těchto dnech vyšla v Karmelitánském nakladatelství kniha Veroniky Kataríny Barátové „Není anděl jako anděl.“ Téma andělů…

  přečíst
 • Dětský den

  U příležitosti svátku svatého Víta, spolupatrona naší velkoněmčické farnosti, uspořádal farní úřad společně s Orlem, dětský…

  přečíst
 • Kněz v anekdotách 7

  Kněz prodává svého koně. Kůň to není jen tak obyčejný. Kněz ho totiž naučil reagovat…

  přečíst
 • Kravické vodopády

  Letos jsme poprvé při našem každoročním putování do Medžugorje navštívili také jednu nádhernou lokalitu, která…

  přečíst
 • Mostar

  Mostar je město v Bosně a Hercegovině, které je se svými 105 000 obyvateli pátým…

  přečíst
 • Vigilie

  Svatodušní vigilie byla jako vždy krásná. Mše svatá začala ve 21.00, a za dary Ducha…

  přečíst
 • Pouť do Medjugorje

  Pouť do Medjugorje Všechno se to stalo 21. 6. 1981, kdy se čtyřem děvčatům (Ivanka,…

  přečíst
 • Duch svatý v anekdotách

  Manželka se vrátí nadšená z charizmatické konference, na které dostala dar jazyků. Hned ve dveřích…

  přečíst
 • Letnice

  Svatodušní svátky (neboli Letnice) patří k jedněm z nejvýznamnějších církevních svátků, hned vedle Velikonoc a Vánoc. Název…

  přečíst