Monthly Archives: Únor 2019

Sv. Polykarp

Z listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa (svátek má 23. 2.) Když byla hranice připravena, odložil si Polykarp všechny šaty, rozvázal si pás a začal si také zouvat boty; dřív to nedělával, protože se ho vždycky všichni věřící snažili okamžitě dotýkat. Už před mučednickou smrtí byl totiž pro svůj svatý život…
více

Nepřátelé

Hlavní téma 7. neděle v mezidobí je láska k nepřátelům. To je téma, které není snadné. A právě toto téma krásným způsobem rozpracovali staří mniši, protože i oni se potýkali ve svých klášterech s různými problémy. Občas se tam také vyskytl nějaký problematický bratr a oni si museli také řešit tu otázku lásky k člověku,…
více

Paradoxy

V Bibli se můžeme setkat na první pohled s jakýmisi paradoxy. Známe například Pavlova zvláštní slova: „Kdo chce být moudrý, ten se nejdříve musí stát pošetilým.“ To je výrok, který si na první pohled odporuje. Nebo si můžeme připomenout jiné Pavlovo slovo, kdy říká: „Když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.“ Na první pohled se…
více

Od nynějška

Když Petr prožije první zázračný rybolov s Ježíšem, tak se Petr setkává s velkou Boží mocí. Když se člověk setká takto s Boží mocí, tak jednak prožívá velký úžas, ale především pocit své slabosti, ubohosti a hříšnosti. Proto Petr říká: „Pane, odejdi ode, protože jsem člověk hříšný.“ Ježíš ale neodešel, naopak – povzbudil Petra a…
více