Monthly Archives: Září 2019

Štědrost

Čím víc toho člověk má, tím víc toho chce, a čím víc toho má, tím méně se dokáže rozdělit. Je to zvláštní vlastnost nenasytnosti. Proto jsou bohatí stále nespokojení. Domy, auta, jsou stále lepší a novější a my jsme si na to zvykli. A přitom to člověka stále méně uspokojuje. Za to, co udělal boháč…
více

Citáty P. Pia

U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy není ztracený čas strávený k Boží slávě a pro spásu duší. Čím více budeš mít vroucnosti, tím více dostaneš lásky. Když je duše pokoušena, pak je to znamení, že je příjemná Pánu. Modlete se, doufejte a nebojte se. Strach je…
více

O dávání

John Rockefeller neustále bohatl z naftového průmyslu. Jeho bohatství narůstalo a tento muž se stával čím dál tím víc bohatým. Jeden z jeho poradců mu radil: „Pane Rockefeller, bohatství se na vás valí jako lavina. Je potřeba, abyste se o něj uměl dělit, abyste dokázal také rozdávat. Protože jestli tak neučiníte, tato lavina jednou zavalí…
více

Vztahy

Příběh o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom i v tomto vyprávění mohli uplatnit závěry pana doktora Piageta. Psycholog Piaget tvrdí toto: každý člověk ve svém životě prochází třemi stádii vývoje. Tato stádia on nazývá období pravidel, vzpoury a vztahů. A také nás bude zajímat, jestli tato tři…
více