Monthly Archives: Září 2019

Štědrost

Čím víc toho člověk má, tím víc toho chce, a čím víc toho má, tím méně se dokáže rozdělit. Je to zvláštní vlastnost nenasytnosti. Proto jsou bohatí stále nespokojení. Domy, auta, jsou stále lepší a novější a my jsme si na to zvykli. A přitom to člověka stále méně uspokojuje. Za to, co udělal boháč…
více

Svatý Václav

Ze „Života svatého Václava“ (první staroslověnská legenda) Když Václavův otec Vratislav zemřel, dosadili Čechové na stolec předků Václava. Ten byl milostí Boží dokonalý ve víře. Všem chudým prokazoval dobrodiní, nahé odíval, lačné krmil, pocestné přijímal podle slov evangelia, vdovám nedal ukřivdit, všechny lidi, chudé i bohaté, miloval, přisluhoval služebníkům Božím, mnohé kostely zdobil zlatem. Ale…
více

Citáty P. Pia

U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy není ztracený čas strávený k Boží slávě a pro spásu duší. Čím více budeš mít vroucnosti, tím více dostaneš lásky. Když je duše pokoušena, pak je to znamení, že je příjemná Pánu. Modlete se, doufejte a nebojte se. Strach je…
více

O dávání

John Rockefeller neustále bohatl z naftového průmyslu. Jeho bohatství narůstalo a tento muž se stával čím dál tím víc bohatým. Jeden z jeho poradců mu radil: „Pane Rockefeller, bohatství se na vás valí jako lavina. Je potřeba, abyste se o něj uměl dělit, abyste dokázal také rozdávat. Protože jestli tak neučiníte, tato lavina jednou zavalí…
více