Monthly Archives: Září 2020

Poselství biskupů

V závěru svého plenárního shromáždění se biskupové Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) obracejí svým slovem ke katolické církvi žijící na tomto kontinentu, ke křesťanům různých vyznání, k věřícím všech náboženství i ke všem obyvatelům Evropy. Činíme tak s pokorou, neboť víme, že nemůžeme nabídnout žádnou vlastní moudrost, ale jen Slovo, kterým Bůh ke světu promluvil v Ježíši…
více

Ježíš je Pán!

Ježíš Kristus je Pán – těmito slovy končí 2. čtení z listu Filipanům z 26. neděle v mezidobí. Podívejme se, jak vnímal svatý František tu skutečnost, že Ježíš je Pán. Jednou šel svatý František kamsi s bratrem Lvem. Všiml si, že Lev je nějaký posmutnělý, a tak se k němu obrátil a zeptal se ho: „Lve, víš, co to znamená…
více

P. Pio

Otec Pio přitahoval a neustále k sobě přitahuje miliony lidí z celého světa. Když mluvil o sobě a měl nějakým způsobem charakterizovat sám sebe, mluvil o sobě jako o „ubohém bratrovi,“ který se modlí. On byl bytostně přesvědčen, že modlitba je naše nejlepší zbraň, která otvírá Boží srdce. Z kláštera, kde žil, nevyšel po celých padesát let. Jeho…
více

O závisti

Hospodář říká dělníkovi na vinici v evangeliu 25. neděle v mezidobí: „Závidíš, že jsem dobrý?“ I mezi lidmi se objevuje často závist i žárlivost. Ta je téměř všudypřítomná a týká se každého věku. Žárlíme na někoho nebo na něco, o čem se domníváme, že to vlastníme, ale toto právo vnímáme jako ohrožené. Závidíme něco, co sami nemáme,…
více