Monthly Archives: Červen 2020

Neposkvrněná

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám se navždy ducha zla, nepřítele naší radosti, odříkám se jeho klamu i svodů a jeho skutků. Odevzdávám se cele Pánu Ježíši, živému znamení Boží lásky k nám. Abych mu byl věrnější a abych mohl žít plně jako Boží dítě, odevzdávám…
více