Monthly Archives: Červen 2020

Sv. Petr a Pavel

Naše diecéze má tu výsadu, a klidně můžeme říci, že má tu milost, že je pod záštitou a ochranou samotných apoštolů svatých Petra a Pavla. Co se týká historie samotné svatopetrské katedrály, zpočátku na Petrově stála pouze malá románská kaple, a to už někdy v 11. století. Později zde už stál malý kostelík, který procházel různými…
více

Zamyšlení

Zamyšlení brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho při příležitosti 100. výročí narození P. Jana Buly: „Ukázalo se, že případ „Babice“ měl dvojí cíl. Jednak vyvolat strach, jednak diskreditovat církev jako morální autoritu. Hlavním úkolem však bylo získání a upevnění totalitní moci. Obřad v katedrále před pěti lety, kterým se ukončovala diecézní fáze procesu blahořečení obou kněží,…
více

Neposkvrněná

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám se navždy ducha zla, nepřítele naší radosti, odříkám se jeho klamu i svodů a jeho skutků. Odevzdávám se cele Pánu Ježíši, živému znamení Boží lásky k nám. Abych mu byl věrnější a abych mohl žít plně jako Boží dítě, odevzdávám…
více

Nebojte se!

Ježíš nás opět povzbuzuje. Tentokrát nám říká: „Nebojte se lidí.“ Ruský spisovatel Granin napsal knihu Století strachu. Tím názvem myslí především II. světovou válku a život v totalitním státě. Mluví zde o svém životě v Sovětském svazu ve 20. století. Píše zde o tom, že on i další, kteří patří k té starší generaci, jsou poznamenáni strachem, díky…
více