Monthly Archives: Březen 2019

Vztahy

Podobenství o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom i v tomto vyprávění mohli uplatnit závěry pana doktora Piageta. Psycholog Piaget tvrdí toto: každý člověk ve svém životě prochází třemi stádii vývoje. Tato stádia on nazývá období pravidel, vzpoury a vztahů. A také nás bude zajímat, jestli tato tři…
více

Půst v citátech

Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha. Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu. Půst mi zjevuje pravdu o sobě samém, osvětluje moji duši. Modlitba, almužna a půst nám slouží k ozdravění vztahů, jsou to léčebné prostředky. Pravý půst vede k pokoře. Půst nám pomáhá, abychom se mohli rozdělit. Křesťanský půst je ten, který…
více

Obrácení

Nedávno jsem četl svědectví jednoho mladého muže. Byl to dobrý katolík, který si vždycky myslel, že v jeho životě je všechno v pořádku. Chodil do kostela, modlil se a lidé ho považovali za dobrého a slušného člověka. On byl také sám se sebou spokojený. Vůbec netušil, že mu chybí jedna podstatná věc – a sice…
více

Sv. Josef

Mluvit o sv. Josefovi není snadné, protože toho o něm moc nevíme. Písmo svaté je poměrně skoupé, potom máme ještě k dispozici tradici církve. Víme pouze, že to byl snoubenec Panny Marie, ochránce Ježíška, tesař a jak říká Bible – člověk spravedlivý. Potom tu ale ještě máme svědectví světců, kteří udělali se svatým Josefem a…
více