Monthly Archives: Březen 2019

Vztahy

Podobenství o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom i v tomto vyprávění mohli uplatnit závěry pana doktora Piageta. Psycholog Piaget tvrdí toto: každý člověk ve svém životě prochází třemi stádii vývoje. Tato stádia on nazývá období pravidel, vzpoury a vztahů. A také nás bude zajímat, jestli tato tři…
více

Půst v citátech

Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha. Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu. Půst mi zjevuje pravdu o sobě samém, osvětluje moji duši. Modlitba, almužna a půst nám slouží k ozdravění vztahů, jsou to léčebné prostředky. Pravý půst vede k pokoře. Půst nám pomáhá, abychom se mohli rozdělit. Křesťanský půst je ten, který…
více

Sv. Tomáš Morus

Uvádíme známou a krásnou modlitbu sv. Tomáše Mora, kterou mimo jiné doporučuje i papež František: Dej mi zdravou mysl, Pane, ať vidím dobro kolem nás, ať s hříchem nikdy nevydržím a napravit jej umím včas. Dej mi mladou duši, Pane, co nenaříká, nereptá, ať neberu příliš vážně své pošetilé malé já. Dej mi i chuť…
více

Sv. Dominik Savio

U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů: Svatost spočívá v tom, že jsme stále radostní. Raději zemřít, než zhřešit. (životní heslo sv. Dominika) Maria, dávám ti své srdce. Pomoz mi, ať je vždy jen tvoje. Oči nám dal Bůh, abychom obdivovali krásu Jeho stvoření. A vy je zneužíváte k…
více