Monthly Archives: Duben 2022

Skála

V příběhu 3. neděle velikonoční o zázračném rybolovu vidíme Petra, který se už chová jako první papež. To jsme mohli vidět už u Ježíšova hrobu. Jan byl u hrobu první, ale počkal na Petra, který jako první vstoupil dovnitř. Petr je papež, je to autorita, která všechno musí prozkoumat. Dnes vidíme opět něco podobného –…
více

Milosrdenství

Hlavní téma 2. neděle velikonoční je Boží milosrdenství. Tomuto tématu se hodně věnovala sv. Terezie z Lisieux. Když vstoupila do kláštera, bylo jí 15 let. Doba, ve které žila, byla hodně poznamenána jansenismem. Toto učení bylo církví odmítnuto, ale stále ještě v lidech přetrvávalo. Mluvilo se hodně o pekle, mluvilo se hodně o trestech, o zavržení. V této…
více

On žije!

Jeden muž navštívil známé muzeum voskových figurín madam Tussaudové v Londýně. Prohlídka ho velmi unavila. Uviděl prázdnou židli, která pravděpodobně sloužila jako podstavec nějaké voskové figuríně a sedl si na ni. Protože byl velmi unaven a v místnosti byl těžký vzduch, tak usnul. Najednou procitl a uslyšel hlasy. Okolo něj stála skupina anglických dam, které se dohadovaly.…
více

Kámen v citátech

A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. (Mt 28,2) Pokora neznamená, že budete neustále hledat kámen, pod který byste si zalezli, protože budete mít pocit, že nejste hodni cokoli dělat. (N. Anderson) Ježíš je kamenem, který stavitelé odvrhli, ale před Bohem je „vyvolený a vzácný"…
více