Monthly Archives: Srpen 2019

Citáty o Marii

Maria je opravdu mistrovským dílem Boží milosti. (R. Cantalamessa) Maria se prohlásila služebnicí Páně, stala se Matkou Boží, a tak se dostala do zcela jedinečné blízkosti Nejsvětější Trojice. (G. Amorth) Čistota přitahuje Ducha svatého do našeho nitra, jako ho přitahovala do nitra Mariina. (R. Cantalamessa) Učme se to od Marie, která je naším vzorem. Odevzdala…
více

Citáty o pokoře

Bůh zjevuje svá tajemství pokorným. (J. Bevere) Víra není bez pokory. (G. Amorth) Čím je člověk moudřejší, tím pokornějším se stává. (F. Babler) Pokora znamená vkládat svou důvěru místo v sebe sama v Krista. (N. Anderson) Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. (Ježíš) Bůh se…
více

Citáty o odpuštění

Odpuštění není pocit; je to rozhodnutí. Je to volba k projevení milosti, ne k obraně proti útočníkovi. Odpuštěním se projevuje láska. (G. Chapman) Odpuštění je nejlepší pomsta. (Přísloví) Máme-li odpuštění poznat, musíme zakusit plnou skutečnost odpuštění: musíme nejen vědět, co je to dostat odpuštění ale především co to znamená odpustit. Odpouštíme-li a je-li nám odpuštěno,…
více