Monthly Archives: Duben 2020

Prosby za déšť

Bože, v Tobě žijeme! Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme! Dej nám přiměřeného deště, abychom byli dostatečně obdařeni tvými pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu věčnou. Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali ve svých úzkostech na tvou lásku a od veškerých protivenství byli Tebou chráněni. Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť…
více

Svatí o andělech

I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají svůj zrak. (sv. Terezie z Lisieux) Svatý anděl přišel těsně před tím, než jsem začala trpět. Společně jsme se klaněli Božímu majestátu, který ve mně vzbudil lítost nad mými hříchy, kvůli kterým se stydím objevit v jeho přítomnosti. Chvíli jsem snášela toto…
více

Vzkříšení

Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se obnoví, že se země vrátí do své nehybnosti.“ Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses dusil, řekni si: „Kristus vstal z mrtvých a já vstanu ze svého hříchu.“ Když ti…
více

V době epidemie

Modlitba pro čas epidemie Kerry Weber Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku. Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní…
více