Monthly Archives: Duben 2020

Papežův list

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska. Proto mne…
více

Je to Pán!

Ježíš je „chuďas“, který dosud chodí inkognito po světě. Tak trochu, jako když se po zmrtvýchvstání zjevoval v různých podobách – Marii jako zahradník, emauzským učedníkům zase jako pocestný, apoštolům na jezeře jako někdo, kdo se vyzná v rybaření, kdo stojí na břehu a čeká, až se jim otevřou oči a zavolají – to je…
více

Prosby za déšť

Bože, v Tobě žijeme! Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme! Dej nám přiměřeného deště, abychom byli dostatečně obdařeni tvými pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu věčnou. Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali ve svých úzkostech na tvou lásku a od veškerých protivenství byli Tebou chráněni. Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť…
více

Poslední…

O Božím odpuštění, o Kristově milosrdenství, vypráví známý spisovatel, sběratel příběhů, Bruno Ferrero. Ta povídka se jmenuje „Poslední.“ V nebi připravili největší hostinu všech dob. Každý účastník měl připravené místo u stolu se svou jmenovkou. Na slavnostní otevření nových nebes a nové země přišli skutečně všichni. Ano, otvíralo se slavnostně nebe na konci časů a…
více