Monthly Archives: Říjen 2020

Citáty o svatých

V zázraky věří pouze lidé dvou kategorií - světci a děti. V podstatě jde jen o jeden druh: svatí jsou dětmi v duchu. (T. Dajczer) Svatí, pomysleme například na Matku Terezu z Kalkaty, čerpali svou schopnost milovat bližního stále novým způsobem ze setkávání s eucharistickým Pánem. (Encyklika Deus caritas est) Žijte v Hospodinově bázni, jeho…
více

Za domov

Všemohoucí Bože, doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče, že jsme sami sebe pyšně stavěli na odiv světu, že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího sebe sama, a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty. Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu, vždyť Ty jsi Světlem světa, jen…
více

O lásce

Když Ježíš mluví o lásce, jaký typ lásky měl na mysli? Co je to za lásku, o které on mluví? Latina má pro lásku pouze jedno stejné slovo, ale řečtina rozeznává několik typů lásky. Nejnižší stupeň lásky je eros, tedy tělesná láska. Cílem této lásky je dosáhnout jakéhosi osobního uspokojení. Mnoho mladých lidí se dnes…
více

Misijní neděle

Před 100 lety existovala v Americe velká mlékárenská společnost Bordon. Mladý Wiliam Bordon ve svých 17 letech úspěšně absolvoval školu a tatínek mu za to dal dárek. Dal mu peníze na cestu do světa s tím, že Wiliam může jet, kam chce. Mladý muž dostal tedy peníze a sluhu, ale k tomu dostal od tatínka ještě jednu věc…
více