Monthly Archives: Prosinec 2020

Bože, děkuji!

První věc, kterou je dobré udělat poslední den v roce, je odprosit Pána Boha za všechny ty chvíle, které jsme nějak nezvládli. Ledacos nebylo dobře, také jsme hřešili, protože všichni jsme hříšníci. Chceme tedy poprosit za odpuštění všeho toho zlého a špatného. Sem patří ale i všechny nevyužité šance a příležitosti. Vypráví se, jak jeden…
více

Ty jsi darem!

Byla tuhá zima a pastýři se hřáli u ohně. Všechny rozrušila zpráva o narození nového krále, kterou jim zvěstovali andělé. A všichni chtěli krále navštívit, poklonit se mu a vyprosit si u něho zdraví a pokoj. Mezi pastýři byl i malý pasáček, jmenoval se Filip. I on slyšel o zprávě od andělů a už přemýšlel,…
více

Brána nebeská

V mariánských litaniích zaznívá mnoho krásných invokací. Jednou z nich, kterou si připomínáme především o Vánocích, je Brána nebes. Maria jako nebeská brána, jejímž prostřednictvím přichází na svět Boží láska. A protože snad ve všem, co nás tady obklopuje, můžeme spatřovat hlubokou symboliku, alespoň tedy několik slov o bráně – třeba právě o té naší, kterou vstupujeme…
více

Sv. Josef

Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi z Apoštolského listu Patris corde (Otcovským srdcem): Zdráv buď, ochránce Vykupitele, a snoubenče Panny Marie. Tobě Bůh svěřil svého Syna, v tebe doufala  Maria. S tebou se Kristus stal člověkem. Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám, veď nás cestou života. Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, a braň nás před vším…
více