Monthly Archives: Červenec 2019

Citáty sv. Ignáce

U příležitosti  svátku sv. Ignáce z Loyoly (31. červenec), předkládáme některé z jeho mnoha citátů: Čím štědřejší jsi k Bohu, tím více objevuješ jeho štědrost k tobě. Nikdo nebude dokonalým ve velkých věcech, jestliže se nejprve nezdokonalí v malých. Kdo se bojí lidí, nic velkého pro Boha nevykoná. Bůh je zkušený bankéř, který hodnotí lásku…
více

Citáty o naději

Víra, naděje a láska jdou ruku v ruce. Naděje se prakticky projevuje jednak ve ctnosti trpělivosti, která nemizí ani v dobru, ani tehdy, když stojíme před zjevným neúspěchem, jednak ve ctnosti pokory, která přijímá Boží tajemství a má k Němu důvěru i v temných chvílích. (Benedikt XVI.) Naděje je teologální ctnost, jíž toužíme a s…
více

Láska v citátech

Láska má oči. (Richard od sv. Viktora, 12. století) Láska začíná tam, kde začíná působit bolest. (Matka Tereza) Vlastností lásky je, že slouží, ale nepanuje. (Martin Luther) Trocha lásky může člověka vyléčit. (P. Bosmans) Lásky je třeba jako chleba. (Arabská moudrost) Láska je láskou teprve tehdy, když nečeká, že bude také milována. (Exupéry) Odkud máme…
více

Modlitba otců

Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže, a když selháváme ve svém poslání milovat a chránit naše rodiny. Chceme se odvrátit od věcí, které nás od Tebe oddělují. Prosíme Tě, provázej nás v našem životě a veď nás ve všem, co děláme. Pane, dej nám radu a…
více