Monthly Archives: Duben 2018

Apoštol Jakub

Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola Jakuba: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý…
více