Monthly Archives: Květen 2024

Trojice

Všichni známe barokní obrazy Nejsvětější Trojice. Nebeský Otec je zde namalován jako stařec s šedivými vlasy i vousy. Syn jako mladý muž v plné síle a Duch svatý v podobě holubice. Dnes bych chtěl zmínit jiný obraz Nejsvětější Trojice, který se těm ostatním tak trochu vymyká. Namaloval to téměř neznámý malíř Sebastian Dayg v první polovině 16. století a…
více

Carlo Acutis

Papež František při audienci s kardinálem Semerarem, prefektem Dikasteria pro blahořečení a svatořečení, schválil dekrety, které povedou ke kanonizaci mladíka pohřbeného v Assisi, bl. Carla Acutise. Carlo Acutis se narodil v roce 1991. Od útlého věku projevoval velké nadání pro práci s počítačem, které využíval ve své službě druhým a při šíření křesťanského vzdělávacího obsahu. V posledních měsících svého života zdokumentoval a zkatalogizoval…
více

Trojice v citátech

Osoby Trojice se milují nekonečnou láskou a dovolují nám těšit se z ní a užívat jí. (R. Cantalamessa) Když vidíš lásku, vidíš Trojici. (sv. Augustin) Když jsme přijali svátost křtu, byli jsme připoutání smlouvou Kristovy krve k Boží rodině. V onom okamžiku jsme byli pozdviženi, abychom měli podíl na věčném životě Nejsvětější Trojice. (S. Hahn) Kde…
více

Svatá Rita

22. května se slaví liturgická památka svaté Rity z Cascie (asi 1380-1457), světice heroické schopnosti odpouštět. V roce 1627 ji blahořečil papež Urban VIII. a v roce 1900 ji kanonizoval Lev XIII. Její relikvie jsou uchovávány v poutním chrámu v Cascii. Je patronkou těch, kdo prožívají manželské krize a těžko řešitelné životní problémy. Když se…
více