Zamyšlení

 • Maria

  MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k…

  přečíst
 • Ping – pong

  Když Lazar těžce onemocněl, poslaly jeho sestry, Marie a Marta, vzkaz Ježíši, aby okamžitě přišel.…

  přečíst
 • Společně

  Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19, ve společné modlitbě. Můžeme se…

  přečíst
 • Citáty o strachu

  Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini) Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth) Pokud je…

  přečíst
 • Zvěstování

  Pokud jsme viděli některé filmy o životě Ježíše Krista, nebo filmy o životě Panny Marie,…

  přečíst
 • Svatá Korona

  V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si připomenout postavu…

  přečíst
 • Kdo je slepý?

  Janovo evangelium vypráví příběh o muži, který neměl žádné bohatství, a proto mu nikdo nevěnoval…

  přečíst
 • Modlitba

  Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale…

  přečíst
 • Živá voda

  Ježíš v evangeliu, kde se setkává se samařskou ženou u studny, představuje milující empatii. Představme…

  přečíst
 • Milovaný syn

  Klíčová slova evangelia 2. neděle postní jsou: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ „To…

  přečíst
 • Nepřítel

  Existuje ďábel? Mnoho lidí dnes popírá jeho existenci. Dokonce i v době Ježíšově někteří teologové…

  přečíst
 • Papež František

  Milé sestry, milí bratři, i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili…

  přečíst
 • Citáty o askezi

  Askeze musí nechat lásku růst, vlévat nám odvahu, dodávat nám chuť stále jít dál na…

  přečíst
 • Problémy…

  Slyšeli jsme o lásce k nepřátelům. To je téma, které není snadné. A právě toto…

  přečíst
 • Odpuštění

  Odpustit máme samozřejmě i tehdy, když nás o to nikdo nepoprosí. V Bibli se nepíše:…

  přečíst
 • Sůl a světlo

  Evangelní obraz soli a světla známe. Znal jej i Ježíš – už jako malý chlapec…

  přečíst
 • Hromnice

  Maria přináší Ježíše mezi nás. Představila ho pastýřům, třem králům, Simeonovi a Anně a ukazuje…

  přečíst
 • Citáty o světle

  Kráčíme ve tmě víry, ale s vědomím, že kráčíme k pravému světlu. (G. Amorth) Tak…

  přečíst
 • V letadle

  Nedávno jsem četl svědectví jednoho mladého muže. Byl to dobrý katolík, který si vždycky myslel,…

  přečíst
 • Život z Ducha

  Svatý Jan Křtitel vydává svědectví o Ježíši jako o Božím beránkovi. Zároveň vydává svědectví také…

  přečíst
 • Sv. Antonín, opat

  Ze „Života svatého Antonína“ od svatého Atanáše, biskupa. Po smrti obou rodičů zůstal Antonín sám…

  přečíst
 • Křest v Duchu

  V souvislosti s osobou Ducha svatého se velice často mluví o tzv. křtu v Duchu…

  přečíst
 • O pasáčkovi

  Stále ještě prožíváme tu krásnou dobu vánoční, i když se nám už pomaličku nachyluje ke…

  přečíst
 • Svatá rodina

  Protože jsou dnes rodinné vztahy hodně narušené, vyhledávají lidé často odbornou pomoc. Navštěvují psychology, psychiatry…

  přečíst
 • Papuánské Vánoce

  Otec Elias Vella, známý exercitátor a evangelizátor, který létá po celém světě, káže, přednáší a…

  přečíst
 • Bůh mluví

  Slyšeli jsme evangelium o tom, jak se Bůh ujal bezradného Josefa a jak k němu…

  přečíst
 • Brána nebeská

  V mariánských litaniích zaznívá mnoho krásných invokací. Jednou z nich, kterou si připomínáme především o…

  přečíst
 • Uzdravení

  Skupina mladých manažerů, kterým skončilo týdenní školení, spěchala letištním koridorem. Byl pátek večer a všichni…

  přečíst
 • To mě mrzí!

  Spisovatel David Torkington vzpomíná na jednoho ze svých spolužáků. Na všechny dělal obrovský dojem. Vždycky…

  přečíst
 • Advent

  Slovo advent pochází z latinského adventus, což jak víme, znamená příchod. Pochopitelně se tím myslí…

  přečíst
 • Archetypy

  Psychologové říkají, že dějinami, všemi kulturami, jdou určité obrazy, určité modely. Tyto obrazy, symboly či…

  přečíst
 • Jeden rozhovor

  Dcera evangelizátora Billyho Grahama se zúčastnila rozhovoru v programu "Early Show" a moderátorka J. Claysonová…

  přečíst
 • Sv. Martin

  Přinášíme zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula o svatém Martinovi, kterého si církev připomíná 11.…

  přečíst
 • Poslední den

  Před léty vyšla v Karmelitánském nakladatelství malá, nenápadná knížka. Kniha má asi jen 50 stran,…

  přečíst
 • Zdravý hříšník

  Známý psychiatr Karl Menninger říká, že věznice a ústavy pro duševně nemocné jsou plné především…

  přečíst
 • Citáty o tichu

  Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad…

  přečíst
 • Misijní neděle

  Když začínala svoji činnost Matka Tereza, tak neměla v Kalkatě se svými sestrami kam jít.…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Vděčnost

  V těžkých chvílích lidé volají k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když…

  přečíst
 • O víře

  Můžeme říci, že jde o to, mít víru jako lev. Co to znamená? Krotitelé lvů…

  přečíst
 • Štědrost

  Čím víc toho člověk má, tím víc toho chce, a čím víc toho má, tím…

  přečíst
 • Svatý Václav

  Ze „Života svatého Václava“ (první staroslověnská legenda) Když Václavův otec Vratislav zemřel, dosadili Čechové na…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst
 • O dávání

  John Rockefeller neustále bohatl z naftového průmyslu. Jeho bohatství narůstalo a tento muž se stával…

  přečíst
 • Vztahy

  Příběh o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom…

  přečíst
 • Monika a Augustin

  U příležitosti památky sv. Moniky (27. srpna), maminky sv. Augustina, přinášíme úryvek ze spisu „Vyznání“…

  přečíst
 • Rozdělení v nás

  Ježíš mluví o rozdělení. Je to on sám, kdo rozděluje, protože vůči jeho osobě člověk…

  přečíst
 • Nanebevzetí

  Když papež Pius XII. (1. listopadu 1950) prohlásil za článek víry, že po skončení života…

  přečíst
 • Citáty o pokoře

  Bůh zjevuje svá tajemství pokorným. (J. Bevere) Víra není bez pokory. (G. Amorth) Čím je…

  přečíst
 • O bdělosti

  Letí takhle jednou pilot se svým letadlem a letadlo má najednou poruchu. Pilot vidí, že…

  přečíst
 • Newtonova víra

  Anglický fyzik Isaac Newton byl nejen velkým vědcem, ale také silně věřícím člověkem. Přinášíme jeho…

  přečíst
 • Láska v citátech

  Láska má oči. (Richard od sv. Viktora, 12. století) Láska začíná tam, kde začíná působit…

  přečíst
 • Modlitba otců

  Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,…

  přečíst
 • Čas v citátech

  Času máme hodně, jenom ho málo využíváme. (B. Franklin) Nejvíce zaměstnaný člověk má většinou čas.…

  přečíst
 • Sv. Alois

  U příležitosti památky sv. Aloise (21. června) předkládáme jeho dopis, který napsal své mamince krátce…

  přečíst
 • Deníček

  K rozjímání předkládáme některá slova, která řekl Ježíš sestře Faustyně, a která Faustyna zaznamenala ve…

  přečíst
 • Trojice

  Všichni známe barokní obrazy Nejsvětější Trojice. Nebeský Otec je zde namalován jako stařec s šedivými…

  přečíst
 • Novéna

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak…

  přečíst
 • J. Fadelle

  V roce 2015 vydal Fatimský apoštolát krásnou knihu s názvem „Cena, kterou zaplatíš.“ V soutěži…

  přečíst
 • Půst v citátech

  Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha. Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu.…

  přečíst
 • Sv. Tomáš Morus

  Uvádíme známou a krásnou modlitbu sv. Tomáše Mora, kterou mimo jiné doporučuje i papež František:…

  přečíst
 • Sv. Dominik Savio

  U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů: Svatost spočívá…

  přečíst
 • Sv. Polykarp

  Z listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa (svátek má 23. 2.)…

  přečíst
 • Citáty o Bibli

  „Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin „Uč se poznávat Boží srdce v Božích…

  přečíst
 • Citáty sv. Šarbela

  Uvádíme některé z myšlenek sv. Šarbela: Jedině Ježíš Kristus může vymanit všechny lidi ze zajetí…

  přečíst
 • Papež František

  Na povzbuzení předkládáme několik citátů papeže Františka: Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj,…

  přečíst
 • Apoštol Jakub

  Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola…

  přečíst
 • Sv. František Saleský

  U příležitosti svátku sv. Františka Saleského (24. ledna) předkládáme některé z jeho citátů: Člověk musí…

  přečíst
 • Vánoční citáty

  Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce. Boží…

  přečíst
 • Sv. Jan od Kříže

  U příležitosti svátku sv. Jana od Kříže předkládáme některé jeho citáty: Duše, která chce, aby…

  přečíst
 • Sv. Jan XXIII.

  U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že…

  přečíst
 • Citáty sv. Vincence

  U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly předkládáme některé jeho citáty: Pokud cítíme, že se…

  přečíst