Zamyšlení

 • O závisti

  Hospodář říká dělníkovi na vinici v evangeliu 25. neděle v mezidobí: „Závidíš, že jsem dobrý?“ I mezi…

  přečíst
 • Svatí a epidemie

  Sv. Jindřich Morse (1595 – 1645) Narodil se v protestantské rodině v Anglii a ve svých 19…

  přečíst
 • Svatý kříž

  HYMNUS ze svátku Povýšení svatého Kříže (14. 9.) Kříži věrný, ze všech stromů vzácný strome…

  přečíst
 • Usmiřovací rituály

  Evangelium 24. neděle v mezidobí nám opět staví před oči tak důležité téma odpuštění a smíření.…

  přečíst
 • Dlouhé ticho

  Jak je ten život vrtkavý! Minulou neděli jsme slyšeli o tom, jak Ježíš pochválil Petra…

  přečíst
 • Poslední papež

  Spisovatel Graham Greene popisuje v jedné své povídce fiktivní příběh, odehrávající se ve vzdálené budoucnosti. Celý…

  přečíst
 • Megavíra

  Jeden misionář po létech navštívil misijní stanici, kde před tím působil dlouhá léta, mnoho lidí…

  přečíst
 • Nanebevzetí

  Možná jste někdy viděli nějaký obraz nanebevzetí. Jeden z nich mají na Vranově u Brna. Je…

  přečíst
 • Svatý Vavřinec

  Ve stručnosti si můžeme připomenout životní příběh svatého jáhna Vavřince: První polovina 3. století, obrovské…

  přečíst
 • Život jako chléb

  V evangeliu 18. neděle v mezidobí vidíme Ježíše, který bere do ruky chléb. Požehná ho,…

  přečíst
 • Zázrak sv. Marty

  Ve středu 29. července jsme si připomínali památku sv. Marty. Pokud jsou přítomny nějaké děti,…

  přečíst
 • Perla

  Podobenství o perle velmi dobře známe. A tak máme před očima hned ten klasický výklad,…

  přečíst
 • O Nepříteli

  V evangeliu 16. neděle v mezidobí jsme slyšeli o práci nepřítele (plevel v pšenici). Bible nám tak…

  přečíst
 • Vítězové

  Ježíš nám připomíná, že člověk může skutečně různým způsobem přistupovat k Božímu slovu. Je to proto,…

  přečíst
 • O víře

  Svatým bratřím sv. Cyrilovi a sv. Metodějovi vděčíme za mnohé. Mimo jiné i za víru,…

  přečíst
 • Sv. Petr a Pavel

  Naše diecéze má tu výsadu, a klidně můžeme říci, že má tu milost, že je…

  přečíst
 • Zamyšlení

  Zamyšlení brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho při příležitosti 100. výročí narození P. Jana Buly: „Ukázalo…

  přečíst
 • Neposkvrněná

  Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám…

  přečíst
 • Nebojte se!

  Ježíš nás opět povzbuzuje. Tentokrát nám říká: „Nebojte se lidí.“ Ruský spisovatel Granin napsal knihu…

  přečíst
 • J. Fadelle

  V roce 2015 vydal Fatimský apoštolát krásnou knihu s názvem „Cena, kterou zaplatíš.“ V soutěži…

  přečíst
 • Záhada obrazu

  Když o Nejsvětější Trojici mluvili v prvních staletích církevní otcové, tak používali někdy velmi zvláštní…

  přečíst
 • Vzývání Ducha

  Symeon Nový Teolog (949-1022) patří k nejvýznamnějším duchovním postavám dosud nerozděleného křesťanstva přelomu tisíciletí. O…

  přečíst
 • Duch svatý

  Když se zeptáme zbožného křesťana, z čeho vychází jeho život, v čem je tajemství jeho…

  přečíst
 • Veliký Bože náš

  Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane,…

  přečíst
 • IQ, nebo láska?

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak…

  přečíst
 • Pravda o nás

  V evangeliu 6. neděle velikonoční Ježíš mluví o tom, že jeho Otec pošle Přímluvce, Ducha…

  přečíst
 • O cestě

  Klíčová slova 5. neděle velikonoční, která jsme slyšeli v evangeliu, jsou Ježíšova slova: „Já jsem…

  přečíst
 • Poslední…

  O Božím odpuštění, o Kristově milosrdenství, vypráví známý spisovatel, sběratel příběhů, Bruno Ferrero. Ta povídka…

  přečíst
 • Svatí o andělech

  I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají svůj zrak.…

  přečíst
 • Pastýřský list

  Milé sestry, milí bratři, tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí,…

  přečíst
 • Moc v bezmoci

  Jeden kněz vyprávěl takové hezké svědectví. Byl to kněz řeholní a jejich komunita také dělala…

  přečíst
 • Symbol lásky

  Kříž je symbolem naděje a předzvěstí vítězství. Především je ale symbolem lásky. O tom vypráví…

  přečíst
 • Gibsonův film

  V těchto dnech přemýšlíme o vážných věcech, přemýšlíme o utrpení. Proto bych dnes připomněl tři…

  přečíst
 • Maria

  MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k…

  přečíst
 • Ping – pong

  Když Lazar těžce onemocněl, poslaly jeho sestry, Marie a Marta, vzkaz Ježíši, aby okamžitě přišel.…

  přečíst
 • Společně

  Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19, ve společné modlitbě. Můžeme se…

  přečíst
 • Citáty o strachu

  Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini) Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth) Pokud je…

  přečíst
 • Zvěstování

  Pokud jsme viděli některé filmy o životě Ježíše Krista, nebo filmy o životě Panny Marie,…

  přečíst
 • Svatá Korona

  V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si připomenout postavu…

  přečíst
 • Kdo je slepý?

  Janovo evangelium vypráví příběh o muži, který neměl žádné bohatství, a proto mu nikdo nevěnoval…

  přečíst
 • Modlitba

  Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale…

  přečíst
 • Živá voda

  Ježíš v evangeliu, kde se setkává se samařskou ženou u studny, představuje milující empatii. Představme…

  přečíst
 • Milovaný syn

  Klíčová slova evangelia 2. neděle postní jsou: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ „To…

  přečíst
 • Nepřítel

  Existuje ďábel? Mnoho lidí dnes popírá jeho existenci. Dokonce i v době Ježíšově někteří teologové…

  přečíst
 • Odpuštění

  Odpustit máme samozřejmě i tehdy, když nás o to nikdo nepoprosí. V Bibli se nepíše:…

  přečíst
 • Sůl a světlo

  Evangelní obraz soli a světla známe. Znal jej i Ježíš – už jako malý chlapec…

  přečíst
 • Hromnice

  Maria přináší Ježíše mezi nás. Představila ho pastýřům, třem králům, Simeonovi a Anně a ukazuje…

  přečíst
 • Citáty o světle

  Kráčíme ve tmě víry, ale s vědomím, že kráčíme k pravému světlu. (G. Amorth) Tak…

  přečíst
 • V letadle

  Nedávno jsem četl svědectví jednoho mladého muže. Byl to dobrý katolík, který si vždycky myslel,…

  přečíst
 • Život z Ducha

  Svatý Jan Křtitel vydává svědectví o Ježíši jako o Božím beránkovi. Zároveň vydává svědectví také…

  přečíst
 • Sv. Antonín, opat

  Ze „Života svatého Antonína“ od svatého Atanáše, biskupa. Po smrti obou rodičů zůstal Antonín sám…

  přečíst
 • Křest v Duchu

  V souvislosti s osobou Ducha svatého se velice často mluví o tzv. křtu v Duchu…

  přečíst
 • O pasáčkovi

  Stále ještě prožíváme tu krásnou dobu vánoční, i když se nám už pomaličku nachyluje ke…

  přečíst
 • Svatá rodina

  Protože jsou dnes rodinné vztahy hodně narušené, vyhledávají lidé často odbornou pomoc. Navštěvují psychology, psychiatry…

  přečíst
 • Papuánské Vánoce

  Otec Elias Vella, známý exercitátor a evangelizátor, který létá po celém světě, káže, přednáší a…

  přečíst
 • Bůh mluví

  Slyšeli jsme evangelium o tom, jak se Bůh ujal bezradného Josefa a jak k němu…

  přečíst
 • Brána nebeská

  V mariánských litaniích zaznívá mnoho krásných invokací. Jednou z nich, kterou si připomínáme především o…

  přečíst
 • Uzdravení

  Skupina mladých manažerů, kterým skončilo týdenní školení, spěchala letištním koridorem. Byl pátek večer a všichni…

  přečíst
 • To mě mrzí!

  Spisovatel David Torkington vzpomíná na jednoho ze svých spolužáků. Na všechny dělal obrovský dojem. Vždycky…

  přečíst
 • Sv. Martin

  Přinášíme zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula o svatém Martinovi, kterého si církev připomíná 11.…

  přečíst
 • Citáty o tichu

  Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst
 • Citáty o Marii

  Maria je opravdu mistrovským dílem Boží milosti. (R. Cantalamessa) Maria se prohlásila služebnicí Páně, stala…

  přečíst
 • Citáty o pokoře

  Bůh zjevuje svá tajemství pokorným. (J. Bevere) Víra není bez pokory. (G. Amorth) Čím je…

  přečíst
 • Láska v citátech

  Láska má oči. (Richard od sv. Viktora, 12. století) Láska začíná tam, kde začíná působit…

  přečíst
 • Modlitba otců

  Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,…

  přečíst
 • Čas v citátech

  Času máme hodně, jenom ho málo využíváme. (B. Franklin) Nejvíce zaměstnaný člověk má většinou čas.…

  přečíst
 • Sv. Alois

  U příležitosti památky sv. Aloise (21. června) předkládáme jeho dopis, který napsal své mamince krátce…

  přečíst
 • Deníček

  K rozjímání předkládáme některá slova, která řekl Ježíš sestře Faustyně, a která Faustyna zaznamenala ve…

  přečíst
 • Novéna

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak…

  přečíst
 • Půst v citátech

  Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha. Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu.…

  přečíst
 • Sv. Tomáš Morus

  Uvádíme známou a krásnou modlitbu sv. Tomáše Mora, kterou mimo jiné doporučuje i papež František:…

  přečíst
 • Sv. Dominik Savio

  U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů: Svatost spočívá…

  přečíst
 • Sv. Polykarp

  Z listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa (svátek má 23. 2.)…

  přečíst
 • Citáty o Bibli

  „Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin „Uč se poznávat Boží srdce v Božích…

  přečíst
 • Citáty sv. Šarbela

  Uvádíme některé z myšlenek sv. Šarbela: Jedině Ježíš Kristus může vymanit všechny lidi ze zajetí…

  přečíst
 • Papež František

  Na povzbuzení předkládáme několik citátů papeže Františka: Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj,…

  přečíst
 • Apoštol Jakub

  Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola…

  přečíst
 • Sv. František Saleský

  U příležitosti svátku sv. Františka Saleského (24. ledna) předkládáme některé z jeho citátů: Člověk musí…

  přečíst
 • Vánoční citáty

  Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce. Boží…

  přečíst
 • Sv. Jan od Kříže

  U příležitosti svátku sv. Jana od Kříže předkládáme některé jeho citáty: Duše, která chce, aby…

  přečíst
 • Sv. Jan XXIII.

  U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že…

  přečíst