Zamyšlení

 • O klaunovi

  Poslední dny církevního roku, stejně tak jako první dny nového církevního roku, jsou vždy vyhrazeny…

  přečíst
 • Pastýřský list

  Milí přátelé, slavnost Ježíše Krista Krále, kterou dnes slavíme, ukončuje další liturgický rok. Jak ale…

  přečíst
 • Král v citátech

  Když začneš zakoušet vyprahlost při modlitbě, nepodléhej pokušení rezignovat. Neboť když nic necítíš, modlíš se…

  přečíst
 • Král a Pán

  Ta slova, že Ježíš je Pánem a Králem našeho života jsme se učili už odmalička.…

  přečíst
 • Neděste se!

  Ježíš nás opět povzbuzuje. Tentokrát nám říká: „Neděste se!“ Ruský spisovatel Granin napsal knihu Století…

  přečíst
 • Rozloučení

  Důležitým aspektem doprovázení umírajících jsou rituály rozloučení. Umírajícímu nemůžeme nějaké rituály předepsat, můžeme je ale…

  přečíst
 • Svatá Terezie

  15. října má svátek svatá Terezie od Ježíše (z Avily). S tak vitální světicí, jako…

  přečíst
 • O vděčnosti

  V těžkých chvílích lidé volají k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když vyslyší a…

  přečíst
 • Strnulost

  O moruši se říká, že může dosáhnout stáří až šest set let, a přitom prý…

  přečíst
 • Štafeta

  Pro dnešní krátkou úvahu nám snad alespoň trochu může pomoci obraz ze sportovního prostředí. Mnozí…

  přečíst
 • Otec Pio

  Připomínáme si dnes (23. září) památku velkého Božího muže, světce zázraků, člověka, který uměl číst…

  přečíst
 • Návrat syna

  Rembrandt byl už blízko smrti, když namaloval obraz Návrat marnotratného syna. Možná to byl jeden…

  přečíst
 • První místo

  Boží slovo 23. neděle v mezidobí nám připomíná, jaké jsou podmínky Ježíšova učedníka. Ježíš je opět…

  přečíst
 • Rhema

  V roce 2010 celý svět s napětím sledoval zprávy z Chile, kde zůstalo hluboko pod zemí uvězněno 33…

  přečíst
 • Svatá Monika

  Kdysi jsem slyšel takové přirovnání, které se mi moc líbilo, a sice že křesťanská matka,…

  přečíst
 • Svatý obuvník

  Minulou neděli jsme slyšeli evangelium o boháči, který si nashromáždil velké zásoby, ale ještě té…

  přečíst
 • O štědrosti

  Nedávno jsem slyšel takové podobenství o boháči, který přišel k nebeské bráně a domáhal se vstupu…

  přečíst
 • Poselství

  Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů (24. července 2022). „Ještě ve…

  přečíst
 • Proste…

  Hlavní myšlenka textů 17. neděle v mezidobí je prosebná a přímluvná modlitba. V prvním čtení vidíme Abraháma,…

  přečíst
 • Modlitba

  Modlitba k Světovému dni prarodičů a seniorů  Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i…

  přečíst
 • Marie a Marta

  Příběh o Martě a Marii není ani tak příběhem o dvou různých postavách a o…

  přečíst
 • Odpusť nám…

  Přinášíme text modlitby papeže Františka, kterou pronesl na generální audienci 16. března 2022, jejíž autorem…

  přečíst
 • Zasvěcení

  V pátek 25. března 2022 zasvětí papež František Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Předkládáme…

  přečíst
 • Za Ukrajinu

  Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto…

  přečíst
 • Citáty o víně

  Maria neřekla svému Synovi: „Dej jim víno," nýbrž: „Už nemají víno". (sv. Jan od Kříže)…

  přečíst
 • Citáty o křtu

  Křtem jsme změnili pána a přešli z jednoho tábora do druhého: z hříchu do spravedlnosti,…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi z Apoštolského listu Patris corde (Otcovským srdcem): Zdráv buď, ochránce…

  přečíst
 • Novéna

  Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení…

  přečíst
 • Proti pandemii

  Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na…

  přečíst
 • Nejsem daleko

  Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti. Já jsem já. Vy jste vy.…

  přečíst
 • Citáty o svatých

  V zázraky věří pouze lidé dvou kategorií - světci a děti. V podstatě jde jen…

  přečíst
 • Za domov

  Všemohoucí Bože, doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče, že jsme sami sebe…

  přečíst
 • Ukončení pandemie

  Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,…

  přečíst
 • Citáty o růženci

  Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence. (sv. František Saleský) Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které…

  přečíst
 • Svatí a epidemie

  Sv. Jindřich Morse (1595 – 1645) Narodil se v protestantské rodině v Anglii a ve svých 19…

  přečíst
 • Zázrak sv. Marty

  Ve středu 29. července jsme si připomínali památku sv. Marty. Pokud jsou přítomny nějaké děti,…

  přečíst
 • Neposkvrněná

  Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám…

  přečíst
 • Vzývání Ducha

  Symeon Nový Teolog (949-1022) patří k nejvýznamnějším duchovním postavám dosud nerozděleného křesťanstva přelomu tisíciletí. O…

  přečíst
 • Veliký Bože náš

  Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane,…

  přečíst
 • “Domácí” desatero

  Sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustiniánských mnišek sv. Kláry z Montefalco sepsala desatero,…

  přečíst
 • Maria

  MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k…

  přečíst
 • Citáty o strachu

  Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini) Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth) Pokud je…

  přečíst
 • Sv. Antonín, opat

  Ze „Života svatého Antonína“ od svatého Atanáše, biskupa. Po smrti obou rodičů zůstal Antonín sám…

  přečíst
 • Citáty o tichu

  Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst
 • Citáty o Marii

  Maria je opravdu mistrovským dílem Boží milosti. (R. Cantalamessa) Maria se prohlásila služebnicí Páně, stala…

  přečíst
 • Citáty o pokoře

  Bůh zjevuje svá tajemství pokorným. (J. Bevere) Víra není bez pokory. (G. Amorth) Čím je…

  přečíst