Zamyšlení

 • Citáty o křtu

  Křtem jsme změnili pána a přešli z jednoho tábora do druhého: z hříchu do spravedlnosti,…

  přečíst
 • O vodě

  Už jsme si zvykli na to, že nás svěcená voda provází celým naším životem, a…

  přečíst
 • Tři králové

  Doba vánoční nám pomalu bude končit. Přesto v těchto dnech máme stále před očima jesličky, ale…

  přečíst
 • Bože, děkuji!

  První věc, kterou je dobré udělat poslední den v roce, je odprosit Pána Boha za…

  přečíst
 • Ty jsi darem!

  Byla tuhá zima a pastýři se hřáli u ohně. Všechny rozrušila zpráva o narození nového…

  přečíst
 • Brána nebeská

  V mariánských litaniích zaznívá mnoho krásných invokací. Jednou z nich, kterou si připomínáme především o Vánocích, je…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi z Apoštolského listu Patris corde (Otcovským srdcem): Zdráv buď, ochránce…

  přečíst
 • Neposkvrněná

  Nguyen Van Thuan, kněz a kardinál, se narodil v roce 1928 ve Vietnamu. Ve stejném roce,…

  přečíst
 • Modlitba

  MODLITBA ZA VYSLYŠENÍ (pro soukromou pobožnost) Bože, náš nejlaskavější Otče! Klaníme se ti, děkujeme ti…

  přečíst
 • Novéna

  Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení…

  přečíst
 • Archetypy

  Psychologové říkají, že dějinami, všemi kulturami, jdou určité obrazy, určité modely. Tyto obrazy, symboly či…

  přečíst
 • Papež František

  Poselství Svatého otce Františka ke 4. světovému dni chudých Podej svou ruku chudákovi (srov. Sir…

  přečíst
 • Proti pandemii

  Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na…

  přečíst
 • O spánku

  To, co může družičkám z dnešního evangelia závidět mnoho lidí, to je jejich spánek. Jak dokázaly…

  přečíst
 • Nejsem daleko

  Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti. Já jsem já. Vy jste vy.…

  přečíst
 • Pastýřský list

  PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI“ Milé sestry, milí bratři,…

  přečíst
 • Citáty o svatých

  V zázraky věří pouze lidé dvou kategorií - světci a děti. V podstatě jde jen…

  přečíst
 • Za domov

  Všemohoucí Bože, doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče, že jsme sami sebe…

  přečíst
 • O lásce

  Když Ježíš mluví o lásce, jaký typ lásky měl na mysli? Co je to za…

  přečíst
 • Misijní neděle

  Před 100 lety existovala v Americe velká mlékárenská společnost Bordon. Mladý Wiliam Bordon ve svých 17…

  přečíst
 • Hostina

  28. neděle v mezidobí nám připomíná podobenství o svatební hostině. My víme, že je to podobenství…

  přečíst
 • Ukončení pandemie

  Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,…

  přečíst
 • Citáty o růženci

  Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence. (sv. František Saleský) Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které…

  přečíst
 • Zlí vinaři

  První otázka, která nás při čtení evangelia o zlých vinařích napadne, je možná tato: Když…

  přečíst
 • Poselství biskupů

  V závěru svého plenárního shromáždění se biskupové Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) obracejí svým slovem…

  přečíst
 • Ježíš je Pán!

  Ježíš Kristus je Pán – těmito slovy končí 2. čtení z listu Filipanům z 26. neděle v mezidobí.…

  přečíst
 • P. Pio

  Otec Pio přitahoval a neustále k sobě přitahuje miliony lidí z celého světa. Když mluvil o sobě…

  přečíst
 • O závisti

  Hospodář říká dělníkovi na vinici v evangeliu 25. neděle v mezidobí: „Závidíš, že jsem dobrý?“ I mezi…

  přečíst
 • Svatí a epidemie

  Sv. Jindřich Morse (1595 – 1645) Narodil se v protestantské rodině v Anglii a ve svých 19…

  přečíst
 • Svatý kříž

  HYMNUS ze svátku Povýšení svatého Kříže (14. 9.) Kříži věrný, ze všech stromů vzácný strome…

  přečíst
 • Usmiřovací rituály

  Evangelium 24. neděle v mezidobí nám opět staví před oči tak důležité téma odpuštění a smíření.…

  přečíst
 • Dlouhé ticho

  Jak je ten život vrtkavý! Minulou neděli jsme slyšeli o tom, jak Ježíš pochválil Petra…

  přečíst
 • Poslední papež

  Spisovatel Graham Greene popisuje v jedné své povídce fiktivní příběh, odehrávající se ve vzdálené budoucnosti. Celý…

  přečíst
 • Megavíra

  Jeden misionář po létech navštívil misijní stanici, kde před tím působil dlouhá léta, mnoho lidí…

  přečíst
 • Nanebevzetí

  Možná jste někdy viděli nějaký obraz nanebevzetí. Jeden z nich mají na Vranově u Brna. Je…

  přečíst
 • Svatý Vavřinec

  Ve stručnosti si můžeme připomenout životní příběh svatého jáhna Vavřince: První polovina 3. století, obrovské…

  přečíst
 • Život jako chléb

  V evangeliu 18. neděle v mezidobí vidíme Ježíše, který bere do ruky chléb. Požehná ho,…

  přečíst
 • Zázrak sv. Marty

  Ve středu 29. července jsme si připomínali památku sv. Marty. Pokud jsou přítomny nějaké děti,…

  přečíst
 • Perla

  Podobenství o perle velmi dobře známe. A tak máme před očima hned ten klasický výklad,…

  přečíst
 • O Nepříteli

  V evangeliu 16. neděle v mezidobí jsme slyšeli o práci nepřítele (plevel v pšenici). Bible nám tak…

  přečíst
 • Vítězové

  Ježíš nám připomíná, že člověk může skutečně různým způsobem přistupovat k Božímu slovu. Je to proto,…

  přečíst
 • O víře

  Svatým bratřím sv. Cyrilovi a sv. Metodějovi vděčíme za mnohé. Mimo jiné i za víru,…

  přečíst
 • Sv. Petr a Pavel

  Naše diecéze má tu výsadu, a klidně můžeme říci, že má tu milost, že je…

  přečíst
 • Neposkvrněná

  Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám…

  přečíst
 • Nebojte se!

  Ježíš nás opět povzbuzuje. Tentokrát nám říká: „Nebojte se lidí.“ Ruský spisovatel Granin napsal knihu…

  přečíst
 • J. Fadelle

  V roce 2015 vydal Fatimský apoštolát krásnou knihu s názvem „Cena, kterou zaplatíš.“ V soutěži…

  přečíst
 • Záhada obrazu

  Když o Nejsvětější Trojici mluvili v prvních staletích církevní otcové, tak používali někdy velmi zvláštní…

  přečíst
 • Vzývání Ducha

  Symeon Nový Teolog (949-1022) patří k nejvýznamnějším duchovním postavám dosud nerozděleného křesťanstva přelomu tisíciletí. O…

  přečíst
 • Duch svatý

  Když se zeptáme zbožného křesťana, z čeho vychází jeho život, v čem je tajemství jeho…

  přečíst
 • Veliký Bože náš

  Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane,…

  přečíst
 • IQ, nebo láska?

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak…

  přečíst
 • Pravda o nás

  V evangeliu 6. neděle velikonoční Ježíš mluví o tom, že jeho Otec pošle Přímluvce, Ducha…

  přečíst
 • O cestě

  Klíčová slova 5. neděle velikonoční, která jsme slyšeli v evangeliu, jsou Ježíšova slova: „Já jsem…

  přečíst
 • Dobrý řidič

  Je pravda, že to slovo pastýř už nám zní trochu cize. Proto bychom mohli toto…

  přečíst
 • Je to Pán!

  Ježíš je „chuďas“, který dosud chodí inkognito po světě. Tak trochu, jako když se po…

  přečíst
 • Prosby za déšť

  Bože, v Tobě žijeme! Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme! Dej nám přiměřeného…

  přečíst
 • Poslední…

  O Božím odpuštění, o Kristově milosrdenství, vypráví známý spisovatel, sběratel příběhů, Bruno Ferrero. Ta povídka…

  přečíst
 • Svatí o andělech

  I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají svůj zrak.…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí,…

  přečíst
 • Moc v bezmoci

  Jeden kněz vyprávěl takové hezké svědectví. Byl to kněz řeholní a jejich komunita také dělala…

  přečíst
 • Symbol lásky

  Kříž je symbolem naděje a předzvěstí vítězství. Především je ale symbolem lásky. O tom vypráví…

  přečíst
 • V době epidemie

  Modlitba pro čas epidemie Kerry Weber Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval…

  přečíst
 • “Domácí” desatero

  Sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustiniánských mnišek sv. Kláry z Montefalco sepsala desatero,…

  přečíst
 • Maria

  MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k…

  přečíst
 • Citáty o strachu

  Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini) Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth) Pokud je…

  přečíst
 • Svatá Korona

  V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si připomenout postavu…

  přečíst
 • Citáty o tichu

  Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst
 • Modlitba otců

  Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,…

  přečíst
 • Čas v citátech

  Času máme hodně, jenom ho málo využíváme. (B. Franklin) Nejvíce zaměstnaný člověk má většinou čas.…

  přečíst
 • Sv. Alois

  U příležitosti památky sv. Aloise (21. června) předkládáme jeho dopis, který napsal své mamince krátce…

  přečíst
 • Deníček

  K rozjímání předkládáme některá slova, která řekl Ježíš sestře Faustyně, a která Faustyna zaznamenala ve…

  přečíst
 • Novéna

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak…

  přečíst
 • Půst v citátech

  Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha. Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu.…

  přečíst
 • Sv. Tomáš Morus

  Uvádíme známou a krásnou modlitbu sv. Tomáše Mora, kterou mimo jiné doporučuje i papež František:…

  přečíst
 • Sv. Dominik Savio

  U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů: Svatost spočívá…

  přečíst
 • Sv. Polykarp

  Z listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa (svátek má 23. 2.)…

  přečíst
 • Citáty o Bibli

  „Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin „Uč se poznávat Boží srdce v Božích…

  přečíst
 • Citáty sv. Šarbela

  Uvádíme některé z myšlenek sv. Šarbela: Jedině Ježíš Kristus může vymanit všechny lidi ze zajetí…

  přečíst
 • Papež František

  Na povzbuzení předkládáme několik citátů papeže Františka: Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj,…

  přečíst
 • Apoštol Jakub

  Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola…

  přečíst
 • Sv. František Saleský

  U příležitosti svátku sv. Františka Saleského (24. ledna) předkládáme některé z jeho citátů: Člověk musí…

  přečíst
 • Vánoční citáty

  Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce. Boží…

  přečíst
 • Sv. Jan od Kříže

  U příležitosti svátku sv. Jana od Kříže předkládáme některé jeho citáty: Duše, která chce, aby…

  přečíst
 • Sv. Jan XXIII.

  U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že…

  přečíst
 • Citáty sv. Vincence

  U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly předkládáme některé jeho citáty: Pokud cítíme, že se…

  přečíst