Zamyšlení

 • Chamtivost

  Každé čtyři vteřiny na světě umírá díky hladu jeden člověk. Tři čtvrtiny z nich jsou…

  přečíst
 • Citáty sv. Ignáce

  U příležitosti  svátku sv. Ignáce z Loyoly (31. červenec), předkládáme některé z jeho mnoha citátů:…

  přečíst
 • Citáty o naději

  Víra, naděje a láska jdou ruku v ruce. Naděje se prakticky projevuje jednak ve ctnosti…

  přečíst
 • Modlitba otců

  Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,…

  přečíst
 • Čas v citátech

  Času máme hodně, jenom ho málo využíváme. (B. Franklin) Nejvíce zaměstnaný člověk má většinou čas.…

  přečíst
 • Kdo je bližní?

  „Mistře, co mám dělat, abych získal věčný život?“ S takovou otázkou přišel k Ježíši jeden…

  přečíst
 • Deníček

  K rozjímání předkládáme některá slova, která řekl Ježíš sestře Faustyně, a která Faustyna zaznamenala ve…

  přečíst
 • Trojice

  Všichni známe barokní obrazy Nejsvětější Trojice. Nebeský Otec je zde namalován jako stařec s šedivými…

  přečíst
 • Dědictví

  Letnice

  přečíst
 • Novéna

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak…

  přečíst
 • Nebojte se!

  PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „NEBOJTE SE!“ Milé sestry, milí bratři, loďka církve pluje v…

  přečíst
 • Růst v lásce

  Přikázání lásky patří k těm nejkrásnějším, ale zároveň k těm nejtěžším přikázáním. V souvislosti s…

  přečíst
 • Žalm 23

  Byl jednou jeden velký řečník, který měl vzdělání z nejlepší britské univerzity. Naučil se technikám…

  přečíst
 • Skála

  Učedníci se po smrti Pána vrací ke své původní živnosti. Když byl Ježíš ukřižován, apoštolům…

  přečíst
 • Milosrdenství

  Na úvod neděle Božího milosrdenství bych připomněl jedno Boží slovo: „Jakou měrou měříte, takovou Bůh…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… (Carlo Carretto) Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které…

  přečíst
 • Nést kříž

  Když se podíváme do jiných velkých světových náboženství, tak tam uvidíme nějaký klíčový symbol tohoto…

  přečíst
 • J. Fadelle

  V roce 2015 vydal Fatimský apoštolát krásnou knihu s názvem „Cena, kterou zaplatíš.“ V soutěži…

  přečíst
 • Květná neděle

  Když politik vystoupí na veřejnosti se svým programem, zpravidla přednese řeč, projev, který je potom…

  přečíst
 • Jsme hříšníci

  „Je to skutečně zlé, mít spoustu chyb,“ řekl Pascal, “ale ještě horší je, když člověk…

  přečíst
 • Vztahy

  Podobenství o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom…

  přečíst
 • Půst v citátech

  Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha. Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu.…

  přečíst
 • Obrácení

  Nedávno jsem četl svědectví jednoho mladého muže. Byl to dobrý katolík, který si vždycky myslel,…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Mluvit o sv. Josefovi není snadné, protože toho o něm moc nevíme. Písmo svaté je…

  přečíst
 • Milovaný syn

  Klíčová slova dnešního evangelia jsou: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ „To je můj…

  přečíst
 • Sv. Tomáš Morus

  Uvádíme známou a krásnou modlitbu sv. Tomáše Mora, kterou mimo jiné doporučuje i papež František:…

  přečíst
 • Past

  Kdybych přinesl past na myši a zeptal se vás, co to je, tak byste řekli,…

  přečíst
 • Sv. Dominik Savio

  U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů: Svatost spočívá…

  přečíst
 • Ve stresu

  V naší společnosti neustále přibývá stresu a napětí. Statistika říká, že nejvíce stresovanými lidmi jsou…

  přečíst
 • Ovoce

  Kdyby se nás někdo zeptal na povahu nějakého známého člověka, mohli bychom ji posoudit na…

  přečíst
 • Sv. Polykarp

  Z listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa (svátek má 23. 2.)…

  přečíst
 • Nepřátelé

  Hlavní téma 7. neděle v mezidobí je láska k nepřátelům. To je téma, které není…

  přečíst
 • Paradoxy

  V Bibli se můžeme setkat na první pohled s jakýmisi paradoxy. Známe například Pavlova zvláštní…

  přečíst
 • Od nynějška

  Když Petr prožije první zázračný rybolov s Ježíšem, tak se Petr setkává s velkou Boží…

  přečíst
 • Přijetí reality

  Evangelium 4. neděle v mezidobí nám připomíná, že život není vůbec jednoduchý a jestli se…

  přečíst
 • Citáty o Bibli

  „Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin „Uč se poznávat Boží srdce v Božích…

  přečíst
 • Citáty sv. Šarbela

  Uvádíme některé z myšlenek sv. Šarbela: Jedině Ježíš Kristus může vymanit všechny lidi ze zajetí…

  přečíst
 • Světlo a tma

  Na místě, kde se Ježíš narodil, dnes stojí monumentální bazilika Narození, která pochází z první…

  přečíst
 • Požehnání

  Jestliže nám Bůh žehná, tak to znamená, že o nás a nad námi říká samé…

  přečíst
 • Zachraňte…

  V roce 2008 se v naší zemi objevila iniciativa, za kterou původně stálo několik studentů.…

  přečíst
 • Stabilita

  Na některých středověkých obrazech je Maria namalovaná zvláštním způsobem. Maria sedí a rozplétá jakési velmi…

  přečíst
 • O sobectví

  Za Janem přicházejí tři skupiny lidí a všichni se stejně ptají: „Co máme dělat?“ Když…

  přečíst
 • Apoštol Jakub

  Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola…

  přečíst
 • Sv. František Saleský

  U příležitosti svátku sv. Františka Saleského (24. ledna) předkládáme některé z jeho citátů: Člověk musí…

  přečíst
 • Vánoční citáty

  Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce. Boží…

  přečíst
 • Sv. Jan od Kříže

  U příležitosti svátku sv. Jana od Kříže předkládáme některé jeho citáty: Duše, která chce, aby…

  přečíst
 • Sv. Jan XXIII.

  U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že…

  přečíst
 • Citáty sv. Vincence

  U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly předkládáme některé jeho citáty: Pokud cítíme, že se…

  přečíst