Zamyšlení

 • Pastýřský list

  Milí přátelé, v evangeliu zaznívá: „Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků …“ Slyšel jsem výklad, že…

  přečíst
 • O následování

  Můžeme se ptát sami sebe, jak my odpovídáme na Boží volání. Bůh nám totiž každému…

  přečíst
 • Eucharistie

  Vlny tsunami, které zasáhly v roce 1906 pobřeží Pacifiku, měly na svědomí obrovskou katastrofu, která zasáhla…

  přečíst
 • O Trojici

  Velký učitel Církve sv. Augustin strávil přes 30 let práce na svém spisu O Trojici…

  přečíst
 • Padesátý den

  Letnice slavíme 50. den po Velikonocích – tyto svátky jsou vlastně naplněním Velikonoc. Oba svátky…

  přečíst
 • Rozbitá váza

  Hlavní myšlenka textů 7. neděle velikonoční, je myšlenka modlitby. Především v modlitbě jde o komunikaci s Bohem.…

  přečíst
 • Otcovství

  Hned pětkrát mluví Ježíš v evangeliu 6. neděle velikonoční o svém Otci, a my se alespoň…

  přečíst
 • O lásce

  Tématu lásky se věnoval už Platón. Ten napsal knihu s názvem Sympózium a byl to vlastně…

  přečíst
 • Papež František

  Drazí bratři a sestry! V době, kdy stále vane ledový vítr války a útlaku a…

  přečíst
 • Žalm 23

  Byl jednou jeden velký řečník, který měl vzdělání z nejlepší britské univerzity. Naučil se technikám správného…

  přečíst
 • Slovo biskupů

  Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé, příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého…

  přečíst
 • Skála

  V příběhu 3. neděle velikonoční o zázračném rybolovu vidíme Petra, který se už chová jako…

  přečíst
 • Milosrdenství

  Hlavní téma 2. neděle velikonoční je Boží milosrdenství. Tomuto tématu se hodně věnovala sv. Terezie…

  přečíst
 • On žije!

  Jeden muž navštívil známé muzeum voskových figurín madam Tussaudové v Londýně. Prohlídka ho velmi unavila. Uviděl…

  přečíst
 • Kámen v citátech

  A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl…

  přečíst
 • O malém stéble

   Na jednom kopci bylo jednou stéblo, malé stéblo trávy, které se spokojeně kývalo ve větru.…

  přečíst
 • Kristův kříž

  V těchto dnech přemýšlíme o vážných věcech, přemýšlíme o utrpení. Proto bych dnes připomněl tři takové…

  přečíst
 • Odpusť nám…

  Přinášíme text modlitby papeže Františka, kterou pronesl na generální audienci 16. března 2022, jejíž autorem…

  přečíst
 • Starší syn

  Dnes nás bude zajímat ten starší syn. Zůstává stát venku. Je stínem, který padá na…

  přečíst
 • Zasvěcení

  V pátek 25. března 2022 zasvětí papež František Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Předkládáme…

  přečíst
 • Jít až “za”

  O třetí neděli postní se v prvním čtení čte o setkání Mojžíše s Bohem v hořícím keři.…

  přečíst
 • O rozlišování

  Evangelium o proměnění Páně nám vypráví mimo jiné o jedné důležité skutečnosti duchovního života a…

  přečíst
 • Prach jsi…

  Byl to již prastarý předkřesťanský zvyk sypat si hlínu a popel na hlavu nebo házet…

  přečíst
 • Tříska a trám

  Evangelia používají pro označení tesaře, kameníka, koláře i stolaře v jednom slovo „tektón.“  Jednou částí Ježíšovy…

  přečíst
 • Za Ukrajinu

  Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto…

  přečíst
 • Nepřátelé

  Sedmá neděle v mezidobí pojednává o lásce k nepřátelům. To je téma, které není snadné. A právě…

  přečíst
 • Den nemocných

  Dnešní den nám připomíná události kolem Lurd. Příběh Bernadetty asi všichni velmi dobře známe. Přece…

  přečíst
 • Petrův strach

  Lidé často říkají: „Nejsem dost dobrý. V práci nedokážu všechno zvládnout, ty nároky jsou skutečně velké.…

  přečíst
 • Prorok

  Kdo je, a kdo není prorok:  není věštitel budoucnosti vnímá Boží skutečnost a Bohu propůjčí…

  přečíst
 • Boží slovo

  Víme, že Boží slovo je síla, která přetváří svět. Co Bůh řekne, to se stane.…

  přečíst
 • Citáty o víně

  Maria neřekla svému Synovi: „Dej jim víno," nýbrž: „Už nemají víno". (sv. Jan od Kříže)…

  přečíst
 • Dobré víno

  Jeden africký příběh vypráví o náčelníkovi kmene, který měl ve zvyku jednou za rok pozvat…

  přečíst
 • O křtu

  Myslím, že je samozřejmé a logické, že rodiče chtějí dát dětem to nejlepší. Dávají jim…

  přečíst
 • Citáty o křtu

  Křtem jsme změnili pána a přešli z jednoho tábora do druhého: z hříchu do spravedlnosti,…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi z Apoštolského listu Patris corde (Otcovským srdcem): Zdráv buď, ochránce…

  přečíst
 • Novéna

  Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení…

  přečíst
 • Za domov

  Všemohoucí Bože, doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče, že jsme sami sebe…

  přečíst
 • Ukončení pandemie

  Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,…

  přečíst
 • Citáty o růženci

  Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence. (sv. František Saleský) Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které…

  přečíst
 • Svatí a epidemie

  Sv. Jindřich Morse (1595 – 1645) Narodil se v protestantské rodině v Anglii a ve svých 19…

  přečíst
 • Zázrak sv. Marty

  Ve středu 29. července jsme si připomínali památku sv. Marty. Pokud jsou přítomny nějaké děti,…

  přečíst
 • Neposkvrněná

  Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám…

  přečíst
 • Vzývání Ducha

  Symeon Nový Teolog (949-1022) patří k nejvýznamnějším duchovním postavám dosud nerozděleného křesťanstva přelomu tisíciletí. O…

  přečíst
 • Veliký Bože náš

  Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane,…

  přečíst
 • Prosby za déšť

  Bože, v Tobě žijeme! Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme! Dej nám přiměřeného…

  přečíst
 • Svatí o andělech

  I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají svůj zrak.…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí,…

  přečíst
 • “Domácí” desatero

  Sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustiniánských mnišek sv. Kláry z Montefalco sepsala desatero,…

  přečíst
 • Maria

  MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k…

  přečíst
 • Citáty o strachu

  Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini) Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth) Pokud je…

  přečíst
 • Svatá Korona

  V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si připomenout postavu…

  přečíst
 • Citáty o tichu

  Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst