Zamyšlení

 • Dopřej si čas

  Slyšeli jsme takové „prázdninové“ evangelium. Ježíš zde vybízí učedníky k odpočinku. Nebylo to pro ně snadné…

  přečíst
 • Karmel

  Památku Panny Marie z hory Karmel, matky svatého škapulíře, pomocnice v poslední hodině a záruky…

  přečíst
 • Rituály

  Učedníci jdou na zkušenou. Na cestu si mají vzít pouze hůl, jedny šaty a opánky.…

  přečíst
 • Petr je tady

  Z vrcholu Michelangelovy kopule sestupuje neviditelná nitka olovnice a protíná světlo, noří se do podzemní…

  přečíst
 • V bouři

  Ježíš přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli na druhý břeh. Ježíš pochopitelně…

  přečíst
 • Matt Talbot

  Ctihodný Matt Talbot se narodil roku 1856 v Dublinu v Irsku v katolické rodině. Jeho…

  přečíst
 • Růst ve víře

  Jeden misionář po létech navštívil misijní stanici, kde před tím působil dlouhá léta, mnoho lidí…

  přečíst
 • The Chosen

  Na začátku června vyšla již čtvrtá série oblíbeného seriálu The Chosen (Vyvolení). Paras Patel, herec,…

  přečíst
 • Carlova maminka

  Antonia Salzano Acutis, matka blahoslaveného Carla Acutise, se v rozhovoru pro National Catholic Register vyjádřila k problémům…

  přečíst
 • P. J. Štemberka

  Desátého června si připomínáme smutné výročí vyhlazení obce Lidice. Tragický osud zasáhl všechny obyvatele středočeské…

  přečíst
 • Jekyll a Hyde

  Když se řekne jméno Robert Louis Stevenson, tak si možná vzpomeneme na jeho nejznámější knihu…

  přečíst
 • Bílý Král

  Před léty u nás vyšla knížka s názvem Chudobka z Orlických hor. Je to příběh zvláštní ženy,…

  přečíst
 • Trojice

  Všichni známe barokní obrazy Nejsvětější Trojice. Nebeský Otec je zde namalován jako stařec s šedivými…

  přečíst
 • Carlo Acutis

  Papež František při audienci s kardinálem Semerarem, prefektem Dikasteria pro blahořečení a svatořečení, schválil dekrety, které povedou…

  přečíst
 • Trojice v citátech

  Osoby Trojice se milují nekonečnou láskou a dovolují nám těšit se z ní a užívat…

  přečíst
 • O Honzovi

  Ve čtvrtek jsme slavili slavnost Nanebevstoupení Páně. Ježíš splnil své pozemské poslání a vrátil se…

  přečíst
 • Ovoce

  Boží slovo říká, že strom se pozná po ovoci. Dobrý strom nese dobré ovoce, špatný…

  přečíst
 • Dobrý pastýř

  Jeden kněz vyprávěl svědectví o tom, jak se stal knězem. Cítil to už během mládí,…

  přečíst
 • Modlitba

  U příležitosti osmistého výročí daru stigmat, která 14. září 1224 obdržel František z Assisi, přijal…

  přečíst
 • Andělské pondělí

  Pondělí velikonoční, druhý den velikonočního oktávu, je v zahraničí známý také jako Andělské pondělí. V jednom z…

  přečíst
 • Moc v bezmoci

  Jeden kněz vyprávěl takové hezké svědectví. Byl to kněz řeholní a jejich komunita také dělala…

  přečíst
 • Velký pátek

  Když se podíváme do jiných velkých světových náboženství, tak tam uvidíme nějaký klíčový symbol tohoto…

  přečíst
 • Citáty o kříži

  Kristus svým křížem přemohl říši satana a nastolil království Boží. (Gabriel Amorth) Byl jsem ukřižován…

  přečíst
 • Niňa Ruiz-Abadová

  Vatikánská tisková agentura Fides 16. března oznámila, že Vatikán udělil "nihil obstat" ("nic nestojí v cestě")…

  přečíst
 • Svatý Josef

  Úterý 19. března je slavností svatého Josefa, velkého přímluvce a patrona rodin. Tomuto světci před čtyřmi…

  přečíst
 • The Chosen

  Vyšla již čtvrtá řada oblíbeného seriálu The Chosen (Vyvolení). Elizabeth Tabish, představitelka Marie Magdalény, v rozhovoru…

  přečíst
 • Král v citátech

  Když začneš zakoušet vyprahlost při modlitbě, nepodléhej pokušení rezignovat. Neboť když nic necítíš, modlíš se…

  přečíst
 • Odpusť nám…

  Přinášíme text modlitby papeže Františka, kterou pronesl na generální audienci 16. března 2022, jejíž autorem…

  přečíst
 • Zasvěcení

  V pátek 25. března 2022 zasvětí papež František Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Předkládáme…

  přečíst
 • Za Ukrajinu

  Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto…

  přečíst
 • Citáty o víně

  Maria neřekla svému Synovi: „Dej jim víno," nýbrž: „Už nemají víno". (sv. Jan od Kříže)…

  přečíst
 • Citáty o křtu

  Křtem jsme změnili pána a přešli z jednoho tábora do druhého: z hříchu do spravedlnosti,…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi z Apoštolského listu Patris corde (Otcovským srdcem): Zdráv buď, ochránce…

  přečíst
 • Novéna

  Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení…

  přečíst
 • Proti pandemii

  Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na…

  přečíst
 • Nejsem daleko

  Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti. Já jsem já. Vy jste vy.…

  přečíst
 • Citáty o svatých

  V zázraky věří pouze lidé dvou kategorií - světci a děti. V podstatě jde jen…

  přečíst
 • Za domov

  Všemohoucí Bože, doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče, že jsme sami sebe…

  přečíst
 • Ukončení pandemie

  Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,…

  přečíst
 • Citáty o růženci

  Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence. (sv. František Saleský) Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které…

  přečíst
 • Svatí a epidemie

  Sv. Jindřich Morse (1595 – 1645) Narodil se v protestantské rodině v Anglii a ve svých 19…

  přečíst
 • Zázrak sv. Marty

  Ve středu 29. července jsme si připomínali památku sv. Marty. Pokud jsou přítomny nějaké děti,…

  přečíst
 • Neposkvrněná

  Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám…

  přečíst
 • Vzývání Ducha

  Symeon Nový Teolog (949-1022) patří k nejvýznamnějším duchovním postavám dosud nerozděleného křesťanstva přelomu tisíciletí. O…

  přečíst
 • Veliký Bože náš

  Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane,…

  přečíst
 • “Domácí” desatero

  Sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustiniánských mnišek sv. Kláry z Montefalco sepsala desatero,…

  přečíst
 • Maria

  MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k…

  přečíst
 • Citáty o strachu

  Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini) Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth) Pokud je…

  přečíst