Zamyšlení

 • Obrácení

  Nedávno jsem četl svědectví jednoho mladého muže. Byl to dobrý katolík, který si vždycky myslel,…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Mluvit o sv. Josefovi není snadné, protože toho o něm moc nevíme. Písmo svaté je…

  přečíst
 • Milovaný syn

  Klíčová slova dnešního evangelia jsou: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ „To je můj…

  přečíst
 • Sv. Tomáš Morus

  Uvádíme známou a krásnou modlitbu sv. Tomáše Mora, kterou mimo jiné doporučuje i papež František:…

  přečíst
 • Past

  Kdybych přinesl past na myši a zeptal se vás, co to je, tak byste řekli,…

  přečíst
 • Sv. Dominik Savio

  U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů: Svatost spočívá…

  přečíst
 • Ve stresu

  V naší společnosti neustále přibývá stresu a napětí. Statistika říká, že nejvíce stresovanými lidmi jsou…

  přečíst
 • Ovoce

  Kdyby se nás někdo zeptal na povahu nějakého známého člověka, mohli bychom ji posoudit na…

  přečíst
 • Sv. Polykarp

  Z listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa (svátek má 23. 2.)…

  přečíst
 • Nepřátelé

  Hlavní téma 7. neděle v mezidobí je láska k nepřátelům. To je téma, které není…

  přečíst
 • Paradoxy

  V Bibli se můžeme setkat na první pohled s jakýmisi paradoxy. Známe například Pavlova zvláštní…

  přečíst
 • Od nynějška

  Když Petr prožije první zázračný rybolov s Ježíšem, tak se Petr setkává s velkou Boží…

  přečíst
 • Přijetí reality

  Evangelium 4. neděle v mezidobí nám připomíná, že život není vůbec jednoduchý a jestli se…

  přečíst
 • Citáty o Bibli

  „Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin „Uč se poznávat Boží srdce v Božích…

  přečíst
 • Boží slovo

  Hlavním tématem 3. neděle v mezidobí je Boží slovo. V knize Ruského poutníka se vypravuje o…

  přečíst
 • Světlo a tma

  Na místě, kde se Ježíš narodil, dnes stojí monumentální bazilika Narození, která pochází z první…

  přečíst
 • Požehnání

  Jestliže nám Bůh žehná, tak to znamená, že o nás a nad námi říká samé…

  přečíst
 • Zachraňte…

  V roce 2008 se v naší zemi objevila iniciativa, za kterou původně stálo několik studentů.…

  přečíst
 • Stabilita

  Na některých středověkých obrazech je Maria namalovaná zvláštním způsobem. Maria sedí a rozplétá jakési velmi…

  přečíst
 • O sobectví

  Za Janem přicházejí tři skupiny lidí a všichni se stejně ptají: „Co máme dělat?“ Když…

  přečíst
 • O cestě

  Známý spisovatel John Eldredge, který píše krásné knihy o mužské i ženské spiritualitě, píše v…

  přečíst
 • Rituály

  Učedníci jdou na zkušenou. Na cestu si mají vzít pouze hůl, jedny šaty a opánky.…

  přečíst
 • Jairos

  Evangelium 13. neděle v mezidobí hovoří o silné víře představeného synagogy Jaira, i ženy nemocné…

  přečíst
 • Anadeixis

  Slavíme dnes (24. června) narozeniny jednoho z největších světců, svatého Jana Křtitele. Jeho titul zní…

  přečíst
 • O růstu

  Hlavní myšlenka textů 11. neděle v mezidobí, je myšlenka růstu. Na začátku je malé semínko,…

  přečíst
 • Papež František

  Na povzbuzení předkládáme několik citátů papeže Františka: Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj,…

  přečíst
 • Protivník

  Jednou jsme si na okraji lesa všimli stromu – zdá se mi, že to byl…

  přečíst
 • Duch svatý

  Představme si člověka, který věrně slouží Bohu. Modlí se, chodí do kostela. Jednoho dne však…

  přečíst
 • Přikázání lásky

  Přikázání lásky patří k těm nejkrásnějším, ale zároveň k těm nejtěžším přikázáním. V souvislosti s…

  přečíst
 • Apoštol Jakub

  Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola…

  přečíst
 • Vánoční citáty

  Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce. Boží…

  přečíst
 • Sv. Jan od Kříže

  U příležitosti svátku sv. Jana od Kříže předkládáme některé jeho citáty: Duše, která chce, aby…

  přečíst
 • Sv. Jan XXIII.

  U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že…

  přečíst