Zamyšlení

 • Odpuštění

  Odpustit máme samozřejmě i tehdy, když nás o to nikdo nepoprosí. V Bibli se nepíše:…

  přečíst
 • Sůl a světlo

  Evangelní obraz soli a světla známe. Znal jej i Ježíš – už jako malý chlapec…

  přečíst
 • Hromnice

  Maria přináší Ježíše mezi nás. Představila ho pastýřům, třem králům, Simeonovi a Anně a ukazuje…

  přečíst
 • Citáty o světle

  Kráčíme ve tmě víry, ale s vědomím, že kráčíme k pravému světlu. (G. Amorth) Tak…

  přečíst
 • V letadle

  Nedávno jsem četl svědectví jednoho mladého muže. Byl to dobrý katolík, který si vždycky myslel,…

  přečíst
 • Život z Ducha

  Svatý Jan Křtitel vydává svědectví o Ježíši jako o Božím beránkovi. Zároveň vydává svědectví také…

  přečíst
 • Sv. Antonín, opat

  Ze „Života svatého Antonína“ od svatého Atanáše, biskupa. Po smrti obou rodičů zůstal Antonín sám…

  přečíst
 • Křest v Duchu

  V souvislosti s osobou Ducha svatého se velice často mluví o tzv. křtu v Duchu…

  přečíst
 • O pasáčkovi

  Stále ještě prožíváme tu krásnou dobu vánoční, i když se nám už pomaličku nachyluje ke…

  přečíst
 • Svatá rodina

  Protože jsou dnes rodinné vztahy hodně narušené, vyhledávají lidé často odbornou pomoc. Navštěvují psychology, psychiatry…

  přečíst
 • Papuánské Vánoce

  Otec Elias Vella, známý exercitátor a evangelizátor, který létá po celém světě, káže, přednáší a…

  přečíst
 • Bůh mluví

  Slyšeli jsme evangelium o tom, jak se Bůh ujal bezradného Josefa a jak k němu…

  přečíst
 • Brána nebeská

  V mariánských litaniích zaznívá mnoho krásných invokací. Jednou z nich, kterou si připomínáme především o…

  přečíst
 • Uzdravení

  Skupina mladých manažerů, kterým skončilo týdenní školení, spěchala letištním koridorem. Byl pátek večer a všichni…

  přečíst
 • To mě mrzí!

  Spisovatel David Torkington vzpomíná na jednoho ze svých spolužáků. Na všechny dělal obrovský dojem. Vždycky…

  přečíst
 • Advent

  Slovo advent pochází z latinského adventus, což jak víme, znamená příchod. Pochopitelně se tím myslí…

  přečíst
 • Archetypy

  Psychologové říkají, že dějinami, všemi kulturami, jdou určité obrazy, určité modely. Tyto obrazy, symboly či…

  přečíst
 • Jeden rozhovor

  Dcera evangelizátora Billyho Grahama se zúčastnila rozhovoru v programu "Early Show" a moderátorka J. Claysonová…

  přečíst
 • Sv. Martin

  Přinášíme zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula o svatém Martinovi, kterého si církev připomíná 11.…

  přečíst
 • Poslední den

  Před léty vyšla v Karmelitánském nakladatelství malá, nenápadná knížka. Kniha má asi jen 50 stran,…

  přečíst
 • Zdravý hříšník

  Známý psychiatr Karl Menninger říká, že věznice a ústavy pro duševně nemocné jsou plné především…

  přečíst
 • Citáty o tichu

  Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad…

  přečíst
 • Misijní neděle

  Když začínala svoji činnost Matka Tereza, tak neměla v Kalkatě se svými sestrami kam jít.…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Vděčnost

  V těžkých chvílích lidé volají k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když…

  přečíst
 • O víře

  Můžeme říci, že jde o to, mít víru jako lev. Co to znamená? Krotitelé lvů…

  přečíst
 • Štědrost

  Čím víc toho člověk má, tím víc toho chce, a čím víc toho má, tím…

  přečíst
 • Svatý Václav

  Ze „Života svatého Václava“ (první staroslověnská legenda) Když Václavův otec Vratislav zemřel, dosadili Čechové na…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst
 • O dávání

  John Rockefeller neustále bohatl z naftového průmyslu. Jeho bohatství narůstalo a tento muž se stával…

  přečíst
 • Vztahy

  Příběh o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom…

  přečíst
 • První místo

  Boží slovo nám připomíná, jaké jsou podmínky Ježíšova učedníka. Ježíš je opět velmi radikální: „Kdo…

  přečíst
 • Citáty o Marii

  Maria je opravdu mistrovským dílem Boží milosti. (R. Cantalamessa) Maria se prohlásila služebnicí Páně, stala…

  přečíst
 • Nanebevzetí

  Když papež Pius XII. (1. listopadu 1950) prohlásil za článek víry, že po skončení života…

  přečíst
 • Citáty o pokoře

  Bůh zjevuje svá tajemství pokorným. (J. Bevere) Víra není bez pokory. (G. Amorth) Čím je…

  přečíst
 • O bdělosti

  Letí takhle jednou pilot se svým letadlem a letadlo má najednou poruchu. Pilot vidí, že…

  přečíst
 • Newtonova víra

  Anglický fyzik Isaac Newton byl nejen velkým vědcem, ale také silně věřícím člověkem. Přinášíme jeho…

  přečíst
 • Citáty o odpuštění

  Odpuštění není pocit; je to rozhodnutí. Je to volba k projevení milosti, ne k obraně…

  přečíst
 • Chamtivost

  Každé čtyři vteřiny na světě umírá díky hladu jeden člověk. Tři čtvrtiny z nich jsou…

  přečíst
 • Uzdravení

  Boží Tělo

  přečíst
 • Sv. Alois

  U příležitosti památky sv. Aloise (21. června) předkládáme jeho dopis, který napsal své mamince krátce…

  přečíst
 • Deníček

  K rozjímání předkládáme některá slova, která řekl Ježíš sestře Faustyně, a která Faustyna zaznamenala ve…

  přečíst
 • Trojice

  Všichni známe barokní obrazy Nejsvětější Trojice. Nebeský Otec je zde namalován jako stařec s šedivými…

  přečíst
 • Dědictví

  Letnice

  přečíst
 • Novéna

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak…

  přečíst
 • Nebojte se!

  PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „NEBOJTE SE!“ Milé sestry, milí bratři, loďka církve pluje v…

  přečíst
 • Růst v lásce

  Přikázání lásky patří k těm nejkrásnějším, ale zároveň k těm nejtěžším přikázáním. V souvislosti s…

  přečíst
 • Žalm 23

  Byl jednou jeden velký řečník, který měl vzdělání z nejlepší britské univerzity. Naučil se technikám…

  přečíst
 • Skála

  Učedníci se po smrti Pána vrací ke své původní živnosti. Když byl Ježíš ukřižován, apoštolům…

  přečíst
 • Milosrdenství

  Na úvod neděle Božího milosrdenství bych připomněl jedno Boží slovo: „Jakou měrou měříte, takovou Bůh…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… (Carlo Carretto) Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které…

  přečíst
 • Nést kříž

  Když se podíváme do jiných velkých světových náboženství, tak tam uvidíme nějaký klíčový symbol tohoto…

  přečíst
 • J. Fadelle

  V roce 2015 vydal Fatimský apoštolát krásnou knihu s názvem „Cena, kterou zaplatíš.“ V soutěži…

  přečíst
 • Květná neděle

  Když politik vystoupí na veřejnosti se svým programem, zpravidla přednese řeč, projev, který je potom…

  přečíst
 • Jsme hříšníci

  „Je to skutečně zlé, mít spoustu chyb,“ řekl Pascal, “ale ještě horší je, když člověk…

  přečíst
 • Vztahy

  Podobenství o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom…

  přečíst
 • Půst v citátech

  Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha. Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu.…

  přečíst
 • Sv. Tomáš Morus

  Uvádíme známou a krásnou modlitbu sv. Tomáše Mora, kterou mimo jiné doporučuje i papež František:…

  přečíst
 • Sv. Dominik Savio

  U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů: Svatost spočívá…

  přečíst
 • Sv. Polykarp

  Z listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa (svátek má 23. 2.)…

  přečíst
 • Citáty o Bibli

  „Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin „Uč se poznávat Boží srdce v Božích…

  přečíst
 • Citáty sv. Šarbela

  Uvádíme některé z myšlenek sv. Šarbela: Jedině Ježíš Kristus může vymanit všechny lidi ze zajetí…

  přečíst
 • Papež František

  Na povzbuzení předkládáme několik citátů papeže Františka: Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj,…

  přečíst
 • Apoštol Jakub

  Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola…

  přečíst
 • Sv. František Saleský

  U příležitosti svátku sv. Františka Saleského (24. ledna) předkládáme některé z jeho citátů: Člověk musí…

  přečíst
 • Vánoční citáty

  Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce. Boží…

  přečíst
 • Sv. Jan od Kříže

  U příležitosti svátku sv. Jana od Kříže předkládáme některé jeho citáty: Duše, která chce, aby…

  přečíst
 • Sv. Jan XXIII.

  U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že…

  přečíst
 • Citáty sv. Vincence

  U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly předkládáme některé jeho citáty: Pokud cítíme, že se…

  přečíst