Zamyšlení

 • Poselství papeže

  Poselství Svatého otce k 31. Světovému dni nemocných (11. února 2023)   „Postarej se o něj.“  Soucit…

  přečíst
 • Homilie

  Přinášíme homilii pražského arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, kterou pronesl u příležitosti zahajovací mše svaté Evropského…

  přečíst
 • Až se rozjasní

  Myšlenka světla a tmy je prastará. A asi všichni máme zkušenost světla, ale i temnoty.…

  přečíst
 • Výzva

  Bratři a sestry, za několik dnů se budou konat prezidentské volby. Je to důležitý milník v životě…

  přečíst
 • Křest v Duchu

  Benedikt Groeschel je kapucín, který působí v New Yorku. Jednou se na něho obrátil jeho bývalý…

  přečíst
 • Papežovo kázání

  Přinášíme český překlad kázání, které papež František pronesl nad rakví zesnulého Benedikta XVI. na Svatopetrském…

  přečíst
 • Rozloučení

  Důležitým aspektem doprovázení umírajících jsou rituály rozloučení. Umírajícímu nemůžeme nějaké rituály předepsat, můžeme je ale…

  přečíst
 • Misie v citátech

  „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít,…

  přečíst
 • Svatá Terezie

  15. října má svátek svatá Terezie od Ježíše (z Avily). S tak vitální světicí, jako…

  přečíst
 • O vděčnosti

  V těžkých chvílích lidé volají k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když vyslyší a…

  přečíst
 • Otec Pio

  Připomínáme si dnes (23. září) památku velkého Božího muže, světce zázraků, člověka, který uměl číst…

  přečíst
 • Poselství

  Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů (24. července 2022). „Ještě ve…

  přečíst
 • Zasvěcení

  V pátek 25. března 2022 zasvětí papež František Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Předkládáme…

  přečíst
 • Za Ukrajinu

  Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto…

  přečíst
 • Citáty o víně

  Maria neřekla svému Synovi: „Dej jim víno," nýbrž: „Už nemají víno". (sv. Jan od Kříže)…

  přečíst
 • Citáty o křtu

  Křtem jsme změnili pána a přešli z jednoho tábora do druhého: z hříchu do spravedlnosti,…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi z Apoštolského listu Patris corde (Otcovským srdcem): Zdráv buď, ochránce…

  přečíst
 • Novéna

  Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení…

  přečíst
 • Za domov

  Všemohoucí Bože, doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče, že jsme sami sebe…

  přečíst
 • Ukončení pandemie

  Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,…

  přečíst
 • Citáty o růženci

  Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence. (sv. František Saleský) Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které…

  přečíst
 • Svatí a epidemie

  Sv. Jindřich Morse (1595 – 1645) Narodil se v protestantské rodině v Anglii a ve svých 19…

  přečíst
 • Zázrak sv. Marty

  Ve středu 29. července jsme si připomínali památku sv. Marty. Pokud jsou přítomny nějaké děti,…

  přečíst
 • Neposkvrněná

  Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám…

  přečíst
 • Vzývání Ducha

  Symeon Nový Teolog (949-1022) patří k nejvýznamnějším duchovním postavám dosud nerozděleného křesťanstva přelomu tisíciletí. O…

  přečíst
 • Veliký Bože náš

  Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane,…

  přečíst
 • Prosby za déšť

  Bože, v Tobě žijeme! Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme! Dej nám přiměřeného…

  přečíst
 • Svatí o andělech

  I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají svůj zrak.…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí,…

  přečíst
 • “Domácí” desatero

  Sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustiniánských mnišek sv. Kláry z Montefalco sepsala desatero,…

  přečíst
 • Maria

  MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k…

  přečíst
 • Citáty o strachu

  Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini) Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth) Pokud je…

  přečíst
 • Svatá Korona

  V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si připomenout postavu…

  přečíst
 • Citáty o tichu

  Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst