Zamyšlení

 • Radost z dávání

  Téměř pravidelně chodil na mši svatou pozdě. Kněz mu říkal: “Stačí vstát o pět minut…

  přečíst
 • O napomínání

  V evangeliu 23. neděle v mezidobí Ježíš říká: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho…

  přečíst
 • Dlouhé ticho

  Jak je ten život vrtkavý! Minulou neděli jsme slyšeli o tom, jak Ježíš pochválil Petra…

  přečíst
 • Poslední papež

  Církev od svého založení tu bude až do konce světa, i kdyby měl zůstat pouze…

  přečíst
 • Víra

  Krotitelé lvů říkají, že se jim velmi dobře pracuje s mladými lvy. Ti si chtějí hrát…

  přečíst
 • V bouři

  Ježíš přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli na druhý břeh. Ježíš pochopitelně…

  přečíst
 • Zázrak

  Jimena cestovala do Lisabonu z Madridu se skupinou dalších mladých věřících. V předchozích dnech zorganizovali příbuzní a známí…

  přečíst
 • Rozlišování

  Svátek Proměnění Páně vypráví mimo jiné o jedné důležité skutečnosti duchovního života, a tou je…

  přečíst
 • Moudrost

  Král Šalomoun prosí o moudré srdce. V hebrejštině máme dva základní významy proto toto slovo. To…

  přečíst
 • Dva světy

  Letos je to již potřetí, co se na přání papeže Františka slaví Světový den seniorů…

  přečíst
 • Modlitba

  MODLITBA K III. SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 2023    Panno Maria, Matko víry a naděje,…

  přečíst
 • Rhema

  První otázka, která nás při naslouchání dnešního evangelia napadne je, jestli byl ten rozsévač vůbec…

  přečíst
 • O pokoře

  Ježíš říká v evangeliu 14. neděle v mezidobí mimo jiné: „Učte se ode mě, neboť jsem tichý…

  přečíst
 • O následování

  Boží slovo 13. neděle v mezidobí nám připomíná, jaké jsou podmínky Ježíšova učedníka. Ježíš je opět…

  přečíst
 • Nebojte se!

  Ježíš nás opět povzbuzuje. Tentokrát nám říká: „Nebojte se lidí.“ Ruský spisovatel Granin napsal knihu…

  přečíst
 • Boj s obrem

  V evangeliu 11. neděle v mezidobí Ježíš posílá své učedníky na zkušenou, ale přitom je…

  přečíst
 • Hostina

  Izák Dinesen napsal v polovině minulého století povídku, která se jmenuje Babetina hostina. Tato povídka byla…

  přečíst
 • Vztahy

  Na jednom kopci stál velký a krásný klášter. Žila v něm početná komunita řeholníků. Do kláštera…

  přečíst
 • Letnice

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak apoštoly,…

  přečíst
 • Modlitba

  Učedník chtěl po svém mistru, aby ho naučil modlit se. Co je to modlitba a…

  přečíst
 • Nanebevstoupení

  Timothy Dolan je americký kardinál. A on vzpomíná v jedné své knize na to, jak ještě…

  přečíst
 • Král v citátech

  Když začneš zakoušet vyprahlost při modlitbě, nepodléhej pokušení rezignovat. Neboť když nic necítíš, modlíš se…

  přečíst
 • Misie v citátech

  „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít,…

  přečíst
 • Svatá Terezie

  15. října má svátek svatá Terezie od Ježíše (z Avily). S tak vitální světicí, jako…

  přečíst
 • Zasvěcení

  V pátek 25. března 2022 zasvětí papež František Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Předkládáme…

  přečíst
 • Za Ukrajinu

  Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto…

  přečíst
 • Citáty o víně

  Maria neřekla svému Synovi: „Dej jim víno," nýbrž: „Už nemají víno". (sv. Jan od Kříže)…

  přečíst
 • Citáty o křtu

  Křtem jsme změnili pána a přešli z jednoho tábora do druhého: z hříchu do spravedlnosti,…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi z Apoštolského listu Patris corde (Otcovským srdcem): Zdráv buď, ochránce…

  přečíst
 • Novéna

  Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení…

  přečíst
 • Za domov

  Všemohoucí Bože, doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče, že jsme sami sebe…

  přečíst
 • Ukončení pandemie

  Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,…

  přečíst
 • Citáty o růženci

  Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence. (sv. František Saleský) Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které…

  přečíst
 • Svatí a epidemie

  Sv. Jindřich Morse (1595 – 1645) Narodil se v protestantské rodině v Anglii a ve svých 19…

  přečíst
 • Zázrak sv. Marty

  Ve středu 29. července jsme si připomínali památku sv. Marty. Pokud jsou přítomny nějaké děti,…

  přečíst
 • Neposkvrněná

  Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám…

  přečíst
 • Vzývání Ducha

  Symeon Nový Teolog (949-1022) patří k nejvýznamnějším duchovním postavám dosud nerozděleného křesťanstva přelomu tisíciletí. O…

  přečíst
 • Veliký Bože náš

  Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane,…

  přečíst
 • Prosby za déšť

  Bože, v Tobě žijeme! Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme! Dej nám přiměřeného…

  přečíst
 • Svatí o andělech

  I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají svůj zrak.…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí,…

  přečíst
 • “Domácí” desatero

  Sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustiniánských mnišek sv. Kláry z Montefalco sepsala desatero,…

  přečíst
 • Maria

  MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k…

  přečíst
 • Citáty o strachu

  Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini) Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth) Pokud je…

  přečíst
 • Svatá Korona

  V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si připomenout postavu…

  přečíst
 • Citáty o tichu

  Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst