Zamyšlení

 • Život z Ducha

  Svatý Jan Křtitel vydává svědectví o Ježíši jako o Božím beránkovi. Zároveň vydává svědectví také…

  přečíst
 • Sv. Antonín, opat

  Ze „Života svatého Antonína“ od svatého Atanáše, biskupa. Po smrti obou rodičů zůstal Antonín sám…

  přečíst
 • Křest v Duchu

  V souvislosti s osobou Ducha svatého se velice často mluví o tzv. křtu v Duchu…

  přečíst
 • O pasáčkovi

  Stále ještě prožíváme tu krásnou dobu vánoční, i když se nám už pomaličku nachyluje ke…

  přečíst
 • Svatá rodina

  Protože jsou dnes rodinné vztahy hodně narušené, vyhledávají lidé často odbornou pomoc. Navštěvují psychology, psychiatry…

  přečíst
 • Papuánské Vánoce

  Otec Elias Vella, známý exercitátor a evangelizátor, který létá po celém světě, káže, přednáší a…

  přečíst
 • Bůh mluví

  Slyšeli jsme evangelium o tom, jak se Bůh ujal bezradného Josefa a jak k němu…

  přečíst
 • Brána nebeská

  V mariánských litaniích zaznívá mnoho krásných invokací. Jednou z nich, kterou si připomínáme především o…

  přečíst
 • Uzdravení

  Skupina mladých manažerů, kterým skončilo týdenní školení, spěchala letištním koridorem. Byl pátek večer a všichni…

  přečíst
 • To mě mrzí!

  Spisovatel David Torkington vzpomíná na jednoho ze svých spolužáků. Na všechny dělal obrovský dojem. Vždycky…

  přečíst
 • Advent

  Slovo advent pochází z latinského adventus, což jak víme, znamená příchod. Pochopitelně se tím myslí…

  přečíst
 • Archetypy

  Psychologové říkají, že dějinami, všemi kulturami, jdou určité obrazy, určité modely. Tyto obrazy, symboly či…

  přečíst
 • Jeden rozhovor

  Dcera evangelizátora Billyho Grahama se zúčastnila rozhovoru v programu "Early Show" a moderátorka J. Claysonová…

  přečíst
 • Sv. Martin

  Přinášíme zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula o svatém Martinovi, kterého si církev připomíná 11.…

  přečíst
 • Poslední den

  Před léty vyšla v Karmelitánském nakladatelství malá, nenápadná knížka. Kniha má asi jen 50 stran,…

  přečíst
 • Zdravý hříšník

  Známý psychiatr Karl Menninger říká, že věznice a ústavy pro duševně nemocné jsou plné především…

  přečíst
 • Citáty o tichu

  Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad…

  přečíst
 • Misijní neděle

  Když začínala svoji činnost Matka Tereza, tak neměla v Kalkatě se svými sestrami kam jít.…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Vděčnost

  V těžkých chvílích lidé volají k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když…

  přečíst
 • O víře

  Můžeme říci, že jde o to, mít víru jako lev. Co to znamená? Krotitelé lvů…

  přečíst
 • Štědrost

  Čím víc toho člověk má, tím víc toho chce, a čím víc toho má, tím…

  přečíst
 • Svatý Václav

  Ze „Života svatého Václava“ (první staroslověnská legenda) Když Václavův otec Vratislav zemřel, dosadili Čechové na…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst
 • O dávání

  John Rockefeller neustále bohatl z naftového průmyslu. Jeho bohatství narůstalo a tento muž se stával…

  přečíst
 • Vztahy

  Příběh o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom…

  přečíst
 • První místo

  Boží slovo nám připomíná, jaké jsou podmínky Ježíšova učedníka. Ježíš je opět velmi radikální: „Kdo…

  přečíst
 • Chamtivost

  Každé čtyři vteřiny na světě umírá díky hladu jeden člověk. Tři čtvrtiny z nich jsou…

  přečíst
 • Citáty sv. Ignáce

  U příležitosti  svátku sv. Ignáce z Loyoly (31. červenec), předkládáme některé z jeho mnoha citátů:…

  přečíst
 • Citáty o naději

  Víra, naděje a láska jdou ruku v ruce. Naděje se prakticky projevuje jednak ve ctnosti…

  přečíst
 • Modlitba otců

  Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,…

  přečíst
 • Čas v citátech

  Času máme hodně, jenom ho málo využíváme. (B. Franklin) Nejvíce zaměstnaný člověk má většinou čas.…

  přečíst
 • Kdo je bližní?

  „Mistře, co mám dělat, abych získal věčný život?“ S takovou otázkou přišel k Ježíši jeden…

  přečíst
 • Deníček

  K rozjímání předkládáme některá slova, která řekl Ježíš sestře Faustyně, a která Faustyna zaznamenala ve…

  přečíst
 • Trojice

  Všichni známe barokní obrazy Nejsvětější Trojice. Nebeský Otec je zde namalován jako stařec s šedivými…

  přečíst
 • Dědictví

  Letnice

  přečíst
 • Novéna

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak…

  přečíst
 • Nebojte se!

  PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „NEBOJTE SE!“ Milé sestry, milí bratři, loďka církve pluje v…

  přečíst
 • Růst v lásce

  Přikázání lásky patří k těm nejkrásnějším, ale zároveň k těm nejtěžším přikázáním. V souvislosti s…

  přečíst
 • Žalm 23

  Byl jednou jeden velký řečník, který měl vzdělání z nejlepší britské univerzity. Naučil se technikám…

  přečíst
 • Skála

  Učedníci se po smrti Pána vrací ke své původní živnosti. Když byl Ježíš ukřižován, apoštolům…

  přečíst
 • Milosrdenství

  Na úvod neděle Božího milosrdenství bych připomněl jedno Boží slovo: „Jakou měrou měříte, takovou Bůh…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… (Carlo Carretto) Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které…

  přečíst
 • Nést kříž

  Když se podíváme do jiných velkých světových náboženství, tak tam uvidíme nějaký klíčový symbol tohoto…

  přečíst
 • J. Fadelle

  V roce 2015 vydal Fatimský apoštolát krásnou knihu s názvem „Cena, kterou zaplatíš.“ V soutěži…

  přečíst
 • Květná neděle

  Když politik vystoupí na veřejnosti se svým programem, zpravidla přednese řeč, projev, který je potom…

  přečíst
 • Jsme hříšníci

  „Je to skutečně zlé, mít spoustu chyb,“ řekl Pascal, “ale ještě horší je, když člověk…

  přečíst
 • Vztahy

  Podobenství o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom…

  přečíst
 • Půst v citátech

  Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha. Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu.…

  přečíst
 • Obrácení

  Nedávno jsem četl svědectví jednoho mladého muže. Byl to dobrý katolík, který si vždycky myslel,…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Mluvit o sv. Josefovi není snadné, protože toho o něm moc nevíme. Písmo svaté je…

  přečíst
 • Milovaný syn

  Klíčová slova dnešního evangelia jsou: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ „To je můj…

  přečíst
 • Sv. Tomáš Morus

  Uvádíme známou a krásnou modlitbu sv. Tomáše Mora, kterou mimo jiné doporučuje i papež František:…

  přečíst
 • Past

  Kdybych přinesl past na myši a zeptal se vás, co to je, tak byste řekli,…

  přečíst
 • Sv. Dominik Savio

  U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů: Svatost spočívá…

  přečíst
 • Sv. Polykarp

  Z listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa (svátek má 23. 2.)…

  přečíst
 • Citáty o Bibli

  „Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin „Uč se poznávat Boží srdce v Božích…

  přečíst
 • Citáty sv. Šarbela

  Uvádíme některé z myšlenek sv. Šarbela: Jedině Ježíš Kristus může vymanit všechny lidi ze zajetí…

  přečíst
 • Papež František

  Na povzbuzení předkládáme několik citátů papeže Františka: Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj,…

  přečíst
 • Apoštol Jakub

  Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola…

  přečíst