Zamyšlení

 • Boží slovo

  Víme, že Boží slovo je síla, která přetváří svět. Co Bůh řekne, to se stane.…

  přečíst
 • Citáty o víně

  Maria neřekla svému Synovi: „Dej jim víno," nýbrž: „Už nemají víno". (sv. Jan od Kříže)…

  přečíst
 • Dobré víno

  Jeden africký příběh vypráví o náčelníkovi kmene, který měl ve zvyku jednou za rok pozvat…

  přečíst
 • O křtu

  Myslím, že je samozřejmé a logické, že rodiče chtějí dát dětem to nejlepší. Dávají jim…

  přečíst
 • Požehnání

  Možná se vám už také někdy stalo, že jste viděli nějaký obraz a ten vám…

  přečíst
 • Kristoterapie

  Protože jsou dnes rodinné vztahy hodně narušené, vyhledávají lidé často odbornou pomoc. Navštěvují psychology, psychiatry…

  přečíst
 • Pastýřský list

  Milé sestry a bratři, dnes slavíme nejkrásnější den, dá se říct hvězdný den v dějinách…

  přečíst
 • Rozhovor u jeslí

  Malý chlapec navštíví o Vánocích svého dědečka. Dívá se, jak dědeček vyřezává figurku k jesličkám. Několik…

  přečíst
 • Brána nebes

  V mariánských litaniích zaznívá mnoho krásných invokací. Jednou z nich, kterou si připomínáme především o Vánocích, je…

  přečíst
 • Co máme dělat?

  Za Janem přicházejí tři skupiny lidí a všichni se stejně ptají: „Co máme dělat?“ Když…

  přečíst
 • Neposkvrněná

  Nguyen Van Thuan, kněz a kardinál, se narodil v roce 1928 ve Vietnamu. Ve stejném roce,…

  přečíst
 • Na poušti

  Evangelium druhé neděle adventní nás zavádí na poušť. Obraz pouště nás bude v adventu častěji provázet,…

  přečíst
 • Pán přijde!

  Slovo advent pochází z latinského adventus, což jak víme, znamená příchod. Pochopitelně se tím myslí příchod…

  přečíst
 • Archetypy

  Psychologové říkají, že dějinami, všemi kulturami, jdou určité obrazy, určité modely. Tyto obrazy, symboly či…

  přečíst
 • Archanděl Michael

  Třicátá třetí neděle v mezidobí nám připomíná sv. archanděla Michaela. V Bibli o něm najdeme…

  přečíst
 • Chudé prostředky

  Známý teolog a filosof J. Maritain říká, že církev má k dispozici prostředky bohaté a chudé.…

  přečíst
 • O lásce

  Mnoho pohádek vypráví o tom, že láska může vyhojit naše rány. V pohádce „O šesti labutích“…

  přečíst
 • Misijní neděle

  Před 100 lety existovala v Americe velká mlékárenská společnost Bordon. Mladý Wiliam Bordon ve svých 17…

  přečíst
 • Synové hromu

  Když byl Jan mladý, měl pravděpodobně prudkou a prchlivou povahu. Byl to cholerik, který se…

  přečíst
 • Rhema

  V roce 2010 celý svět s napětím sledoval zprávy z Chile, kde zůstalo hluboko pod zemí uvězněno 33…

  přečíst
 • O zlaté rybce

  „To je hrozné, že musíme bydlet v této staré chatrči. Je tu smrad a nevlídno. Mohl…

  přečíst
 • Prevence

  V evangeliu 26. neděle v mezidobí Ježíš po nás jistě nechce, abychom se mrzačili. Ježíš nechce,…

  přečíst
 • O trpělivosti

  Bezbožní chtějí zkoušet spravedlivého. Jedna ze zkoušek vypadá takto: zkoušejme ho soužením a trápením, abychom…

  přečíst
 • Tři kříže

  „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“ Když…

  přečíst
 • Hluchoněmý

  K Ježíši přivedli hluchoněmého člověka. Jistě v tomto obrovském zdravotním problému, můžeme spatřovat i duchovní stav člověka.…

  přečíst
 • O myšlenkách

  Ježíš připomíná ve své řeči, jaké je lidské srdce. A my si musíme přiznat, že…

  přečíst
 • Rozhodnutí

  Hlavní myšlenka textů 21. neděle v mezidobí je rozhodnutí pro Boha. Izrael se má jasně rozhodnout,…

  přečíst
 • Nanebevzetí

  Malého Jirku pošlou rodiče na faru, aby tam vyřídil nějaký vzkaz. Tatínek říká Jirkovi: „Jirko,…

  přečíst
 • Eucharistie

  Někdejší arcibiskup San Francisca John Quinn rád vypráví příběh o tom, jak do jeho diecéze…

  přečíst
 • Dva světy

  V tomto roce (2021) je to poprvé, kdy slavíme Světový den prarodičů a seniorů, jak si…

  přečíst
 • Potřeba zpomalit

  John Ortberg je spisovatel, který píše krásné duchovní knihy. A v jedné z nich se zmiňuje o…

  přečíst
 • Modlitba

  Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021 Děkuji ti, Pane, za…

  přečíst
 • Citáty o křtu

  Křtem jsme změnili pána a přešli z jednoho tábora do druhého: z hříchu do spravedlnosti,…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi z Apoštolského listu Patris corde (Otcovským srdcem): Zdráv buď, ochránce…

  přečíst
 • Novéna

  Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení…

  přečíst
 • Proti pandemii

  Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na…

  přečíst
 • Nejsem daleko

  Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti. Já jsem já. Vy jste vy.…

  přečíst
 • Citáty o svatých

  V zázraky věří pouze lidé dvou kategorií - světci a děti. V podstatě jde jen…

  přečíst
 • Za domov

  Všemohoucí Bože, doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče, že jsme sami sebe…

  přečíst
 • Ukončení pandemie

  Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,…

  přečíst
 • Citáty o růženci

  Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence. (sv. František Saleský) Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které…

  přečíst
 • Svatí a epidemie

  Sv. Jindřich Morse (1595 – 1645) Narodil se v protestantské rodině v Anglii a ve svých 19…

  přečíst
 • Zázrak sv. Marty

  Ve středu 29. července jsme si připomínali památku sv. Marty. Pokud jsou přítomny nějaké děti,…

  přečíst
 • Neposkvrněná

  Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám…

  přečíst
 • Vzývání Ducha

  Symeon Nový Teolog (949-1022) patří k nejvýznamnějším duchovním postavám dosud nerozděleného křesťanstva přelomu tisíciletí. O…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí,…

  přečíst
 • “Domácí” desatero

  Sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustiniánských mnišek sv. Kláry z Montefalco sepsala desatero,…

  přečíst
 • Maria

  MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k…

  přečíst
 • Citáty o světle

  Kráčíme ve tmě víry, ale s vědomím, že kráčíme k pravému světlu. (G. Amorth) Tak…

  přečíst
 • Sv. Antonín, opat

  Ze „Života svatého Antonína“ od svatého Atanáše, biskupa. Po smrti obou rodičů zůstal Antonín sám…

  přečíst
 • Citáty o tichu

  Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst
 • Citáty o Marii

  Maria je opravdu mistrovským dílem Boží milosti. (R. Cantalamessa) Maria se prohlásila služebnicí Páně, stala…

  přečíst
 • Čas v citátech

  Času máme hodně, jenom ho málo využíváme. (B. Franklin) Nejvíce zaměstnaný člověk má většinou čas.…

  přečíst
 • Sv. Alois

  U příležitosti památky sv. Aloise (21. června) předkládáme jeho dopis, který napsal své mamince krátce…

  přečíst
 • Deníček

  K rozjímání předkládáme některá slova, která řekl Ježíš sestře Faustyně, a která Faustyna zaznamenala ve…

  přečíst
 • Půst v citátech

  Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha. Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu.…

  přečíst
 • Sv. Tomáš Morus

  Uvádíme známou a krásnou modlitbu sv. Tomáše Mora, kterou mimo jiné doporučuje i papež František:…

  přečíst
 • Sv. Dominik Savio

  U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů: Svatost spočívá…

  přečíst
 • Sv. Polykarp

  Z listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa (svátek má 23. 2.)…

  přečíst
 • Citáty o Bibli

  „Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin „Uč se poznávat Boží srdce v Božích…

  přečíst
 • Citáty sv. Šarbela

  Uvádíme některé z myšlenek sv. Šarbela: Jedině Ježíš Kristus může vymanit všechny lidi ze zajetí…

  přečíst
 • Papež František

  Na povzbuzení předkládáme několik citátů papeže Františka: Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj,…

  přečíst
 • Apoštol Jakub

  Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola…

  přečíst
 • Sv. František Saleský

  U příležitosti svátku sv. Františka Saleského (24. ledna) předkládáme některé z jeho citátů: Člověk musí…

  přečíst
 • Vánoční citáty

  Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce. Boží…

  přečíst
 • Sv. Jan od Kříže

  U příležitosti svátku sv. Jana od Kříže předkládáme některé jeho citáty: Duše, která chce, aby…

  přečíst
 • Sv. Jan XXIII.

  U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že…

  přečíst