Zamyšlení

 • Misijní neděle

  Když začínala svoji činnost Matka Tereza, tak neměla v Kalkatě se svými sestrami kam jít.…

  přečíst
 • Sv. Terezie z Avily

  U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát…

  přečíst
 • Vděčnost

  V těžkých chvílích lidé volají k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když…

  přečíst
 • O víře

  Můžeme říci, že jde o to, mít víru jako lev. Co to znamená? Krotitelé lvů…

  přečíst
 • Štědrost

  Čím víc toho člověk má, tím víc toho chce, a čím víc toho má, tím…

  přečíst
 • Svatý Václav

  Ze „Života svatého Václava“ (první staroslověnská legenda) Když Václavův otec Vratislav zemřel, dosadili Čechové na…

  přečíst
 • Citáty P. Pia

  U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy…

  přečíst
 • O dávání

  John Rockefeller neustále bohatl z naftového průmyslu. Jeho bohatství narůstalo a tento muž se stával…

  přečíst
 • Vztahy

  Příběh o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom…

  přečíst
 • Monika a Augustin

  U příležitosti památky sv. Moniky (27. srpna), maminky sv. Augustina, přinášíme úryvek ze spisu „Vyznání“…

  přečíst
 • Rozdělení v nás

  Ježíš mluví o rozdělení. Je to on sám, kdo rozděluje, protože vůči jeho osobě člověk…

  přečíst
 • Nanebevzetí

  Když papež Pius XII. (1. listopadu 1950) prohlásil za článek víry, že po skončení života…

  přečíst
 • Citáty o pokoře

  Bůh zjevuje svá tajemství pokorným. (J. Bevere) Víra není bez pokory. (G. Amorth) Čím je…

  přečíst
 • O bdělosti

  Letí takhle jednou pilot se svým letadlem a letadlo má najednou poruchu. Pilot vidí, že…

  přečíst
 • Newtonova víra

  Anglický fyzik Isaac Newton byl nejen velkým vědcem, ale také silně věřícím člověkem. Přinášíme jeho…

  přečíst
 • Láska v citátech

  Láska má oči. (Richard od sv. Viktora, 12. století) Láska začíná tam, kde začíná působit…

  přečíst
 • Modlitba otců

  Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,…

  přečíst
 • Čas v citátech

  Času máme hodně, jenom ho málo využíváme. (B. Franklin) Nejvíce zaměstnaný člověk má většinou čas.…

  přečíst
 • Sv. Alois

  U příležitosti památky sv. Aloise (21. června) předkládáme jeho dopis, který napsal své mamince krátce…

  přečíst
 • Deníček

  K rozjímání předkládáme některá slova, která řekl Ježíš sestře Faustyně, a která Faustyna zaznamenala ve…

  přečíst
 • Trojice

  Všichni známe barokní obrazy Nejsvětější Trojice. Nebeský Otec je zde namalován jako stařec s šedivými…

  přečíst
 • Dědictví

  Letnice

  přečíst
 • Novéna

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak…

  přečíst
 • Nebojte se!

  PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „NEBOJTE SE!“ Milé sestry, milí bratři, loďka církve pluje v…

  přečíst
 • Růst v lásce

  Přikázání lásky patří k těm nejkrásnějším, ale zároveň k těm nejtěžším přikázáním. V souvislosti s…

  přečíst
 • Žalm 23

  Byl jednou jeden velký řečník, který měl vzdělání z nejlepší britské univerzity. Naučil se technikám…

  přečíst
 • Skála

  Učedníci se po smrti Pána vrací ke své původní živnosti. Když byl Ježíš ukřižován, apoštolům…

  přečíst
 • Milosrdenství

  Na úvod neděle Božího milosrdenství bych připomněl jedno Boží slovo: „Jakou měrou měříte, takovou Bůh…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… (Carlo Carretto) Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které…

  přečíst
 • Nést kříž

  Když se podíváme do jiných velkých světových náboženství, tak tam uvidíme nějaký klíčový symbol tohoto…

  přečíst
 • J. Fadelle

  V roce 2015 vydal Fatimský apoštolát krásnou knihu s názvem „Cena, kterou zaplatíš.“ V soutěži…

  přečíst
 • Květná neděle

  Když politik vystoupí na veřejnosti se svým programem, zpravidla přednese řeč, projev, který je potom…

  přečíst
 • Jsme hříšníci

  „Je to skutečně zlé, mít spoustu chyb,“ řekl Pascal, “ale ještě horší je, když člověk…

  přečíst
 • Vztahy

  Podobenství o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom…

  přečíst
 • Půst v citátech

  Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha. Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu.…

  přečíst
 • Obrácení

  Nedávno jsem četl svědectví jednoho mladého muže. Byl to dobrý katolík, který si vždycky myslel,…

  přečíst
 • Sv. Josef

  Mluvit o sv. Josefovi není snadné, protože toho o něm moc nevíme. Písmo svaté je…

  přečíst
 • Milovaný syn

  Klíčová slova dnešního evangelia jsou: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ „To je můj…

  přečíst
 • Sv. Tomáš Morus

  Uvádíme známou a krásnou modlitbu sv. Tomáše Mora, kterou mimo jiné doporučuje i papež František:…

  přečíst
 • Past

  Kdybych přinesl past na myši a zeptal se vás, co to je, tak byste řekli,…

  přečíst
 • Sv. Dominik Savio

  U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů: Svatost spočívá…

  přečíst
 • Ve stresu

  V naší společnosti neustále přibývá stresu a napětí. Statistika říká, že nejvíce stresovanými lidmi jsou…

  přečíst
 • Ovoce

  Kdyby se nás někdo zeptal na povahu nějakého známého člověka, mohli bychom ji posoudit na…

  přečíst
 • Sv. Polykarp

  Z listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa (svátek má 23. 2.)…

  přečíst
 • Nepřátelé

  Hlavní téma 7. neděle v mezidobí je láska k nepřátelům. To je téma, které není…

  přečíst
 • Paradoxy

  V Bibli se můžeme setkat na první pohled s jakýmisi paradoxy. Známe například Pavlova zvláštní…

  přečíst
 • Od nynějška

  Když Petr prožije první zázračný rybolov s Ježíšem, tak se Petr setkává s velkou Boží…

  přečíst
 • Přijetí reality

  Evangelium 4. neděle v mezidobí nám připomíná, že život není vůbec jednoduchý a jestli se…

  přečíst
 • Citáty o Bibli

  „Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin „Uč se poznávat Boží srdce v Božích…

  přečíst
 • Boží slovo

  Hlavním tématem 3. neděle v mezidobí je Boží slovo. V knize Ruského poutníka se vypravuje o…

  přečíst
 • Svatba v Káně

  O druhé neděli v mezidobí se čte známé evangelium. o svatbě v Káně Galilejské. Tato…

  přečíst
 • Požehnání

  Jestliže nám Bůh žehná, tak to znamená, že o nás a nad námi říká samé…

  přečíst
 • Zachraňte…

  V roce 2008 se v naší zemi objevila iniciativa, za kterou původně stálo několik studentů.…

  přečíst
 • Stabilita

  Na některých středověkých obrazech je Maria namalovaná zvláštním způsobem. Maria sedí a rozplétá jakési velmi…

  přečíst
 • O sobectví

  Za Janem přicházejí tři skupiny lidí a všichni se stejně ptají: „Co máme dělat?“ Když…

  přečíst
 • O cestě

  Známý spisovatel John Eldredge, který píše krásné knihy o mužské i ženské spiritualitě, píše v…

  přečíst
 • Papež František

  Na povzbuzení předkládáme několik citátů papeže Františka: Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj,…

  přečíst
 • Apoštol Jakub

  Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola…

  přečíst
 • Sv. František Saleský

  U příležitosti svátku sv. Františka Saleského (24. ledna) předkládáme některé z jeho citátů: Člověk musí…

  přečíst
 • Vánoční citáty

  Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce. Boží…

  přečíst
 • Sv. Jan od Kříže

  U příležitosti svátku sv. Jana od Kříže předkládáme některé jeho citáty: Duše, která chce, aby…

  přečíst
 • Sv. Jan XXIII.

  U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že…

  přečíst
 • Citáty sv. Vincence

  U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly předkládáme některé jeho citáty: Pokud cítíme, že se…

  přečíst