Monthly Archives: Únor 2020

Nepřítel

Existuje ďábel? Mnoho lidí dnes popírá jeho existenci. Dokonce i v době Ježíšově někteří teologové popírali existenci toho Zlého. Bible ale mluví až příliš jasně a popírat existenci ďábla si prostě nemůžeme dovolit. Samozřejmě, že člověk si musí dát pozor na to, aby ho zase neviděl všude. Takový člověk potom uvažuje asi takto: „Bolí mě…
více

Papež František

Milé sestry, milí bratři, i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás…
více

Citáty o askezi

Askeze musí nechat lásku růst, vlévat nám odvahu, dodávat nám chuť stále jít dál na cestě lásky. Askeze, která by nás tížila, vyvolávala v nás těžkomyslnost a brala nám odvahu, není askezí řádnou. Pohlédneme-li na etymologii tohoto slova, zjistíme však, že askeze původně nebyla nic negativního. Slovo askeze pochází z řeckého „askeó", což znamená cvičit…
více

Problémy…

Slyšeli jsme o lásce k nepřátelům. To je téma, které není snadné. A právě toto téma krásným způsobem rozpracovali staří mniši, protože i oni se potýkali ve svých klášterech s různými problémy. Občas se tam také vyskytl nějaký problematický bratr a oni si museli také řešit tu otázku lásky k člověku, který mi dělá problémy.…
více