Monthly Archives: Leden 2019

Citáty o Bibli

„Svaté knihy dýchají plností Ducha svatého.“ Sv. Augustin „Uč se poznávat Boží srdce v Božích slovech.“ Sv. Řehoř Veliký Kristus je střed a plnost Písma svatého. (Úvod v Lekcionáři) „Musíme chápat a vztahovat sami na sebe to, co čteme v Písmu svatém. Sv. Řehoř Veliký Z Písma svatého tryská pramen, který uzdravuje srdce. (Rukopis z…
více

Boží slovo

Hlavním tématem 3. neděle v mezidobí je Boží slovo. V knize Ruského poutníka se vypravuje o jednom vojenském kapitánovi, který měl být propuštěn ze služby, protože pil. Když to na něho přišlo, tak se nedokázal udržet. Už ho dokonce degradovali. A v té době mu dal jeden mnich takovou radu: „Když na tebe přijde pokušení, tak…
více

Svatba v Káně

O druhé neděli v mezidobí se čte známé evangelium. o svatbě v Káně Galilejské. Tato vesnice dnes již neexistuje, najdeme na jejím místě už pouze několik rozvalin. Kána Galilejská, která se dnes ukazuje turistům, není původní a byla postavena až někdy v 17. století asi 8 km od místa původního. Dnešní Kána i přesto je…
více

Křest v Duchu

Často se mluví o tzv. křtu v Duchu svatém. Co to ale znamená, a co tím vlastně myslí? Co je to ten křest v Duchu svatém? Nejedná se o žádný druhý křest v tom slova smyslu, že člověk by musel být znovu polit vodou o znovu pokřtěn. Křest v tomto slova smyslu je pouze jeden.…
více