Monthly Archives: Listopad 2022

Král v citátech

Když začneš zakoušet vyprahlost při modlitbě, nepodléhej pokušení rezignovat. Neboť když nic necítíš, modlíš se jen kvůli Králi. (T. Dajczer) "Na každém místě a v každé době bude mi přinášena oběť čistá, poněvadž jsem velký Král, a jméno mé je velké mezi národy", řekl Hospodin (Mal 1,11). Má-li se duše stát trvalým příbytkem Boha, nebeského…
více

Rozloučení

Důležitým aspektem doprovázení umírajících jsou rituály rozloučení. Umírajícímu nemůžeme nějaké rituály předepsat, můžeme je ale nabídnout. Můžeme například nabídnout, že se ho budeme dotýkat, modlit se za něho nebo mu žehnat. Nebo se ho můžeme zeptat, jestli by nechtěl přijmout pomazání nemocných. Pokud by chtěl přijmout tuto svátost, bylo by dobré, kdyby u toho mohla…
více