Monthly Archives: Březen 2020

Maria

MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ v době pandemie koronaviru: Maria, Matko Boží, obracíme se k Tobě, protože jsi zanechala v našem městě Brně trvalé znamení své péče a pomoci. V lidsky beznadějné situaci jsi město ochraňovala před zničením, obyvatele před oloupením, vyvražděním i před morovými epidemiemi. Prostřednictvím ikony Svatotomské jsi přinesla svému lidu povzbuzení, uzdravení…
více

Ping – pong

Když Lazar těžce onemocněl, poslaly jeho sestry, Marie a Marta, vzkaz Ježíši, aby okamžitě přišel. A teď nám Boží slovo připomíná jeden důležitý detail. A sice – i když Ježíš dostal tento urgentní vzkaz, ještě si v klidu zůstal dva dny na místě, teprve potom se vydal na cestu. Proč Ježíš okamžitě nespěchal? Vidíme Boha,…
více

Společně

Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19, ve společné modlitbě. Můžeme se modlit například tuto modlitbu: Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa, který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla, shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí v této obtížné době…
více

Citáty o strachu

Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini) Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth) Pokud je v tobě nějaký strach z Boha, pak ti betlémské tajemství připomíná, že Boha se nesmíš bát. (T. Dajczer) Sv. Terezie píše, že důvěra a víra se zřejměji projevují ve strachu. Jak velkou roli tedy v Boží ekonomii hraje tvůj strach!…
více