Anděl Páně

Dnešní duchovní slovo (17.7.) na Svatopetrském náměstí před modlitbou Anděl Páně zakončil papež František těmito slovy: „Prosím vás učte se naslouchat a věnovat více času naslouchání. Ve schopnosti naslouchat tkví kořen pokoje. Panno Maria, Matko naslouchání a starostlivé péče, nauč nás, ať jsme ke svým bratřím a sestrám přívětiví a pohostinní.“ Papež tak komentoval evangelium o Marii a Martě. Nakonec vyzval k modlitbě za všechny zabité v Nice a jejich pozůstalé. Přítomno bylo 10 000 věřících.

Comments are closed.