Recent Posts by P. Petr Havlát

Odpuštění

Odpustit máme samozřejmě i tehdy, když nás o to nikdo nepoprosí. V Bibli se nepíše: „Odpouštějte pouze těm, kdo vás o to požádají!“ Odpustit se má i tehdy, když ten, kdo ublížil, o odpuštění nepoprosí, ani nepožádá. V Itálii se stal takový zvláštní případ. Psal o něm i náš Katolický týdeník. Na jednom fotbalovém zápase…
více

Sůl a světlo

Evangelní obraz soli a světla známe. Znal jej i Ježíš – už jako malý chlapec viděl, jak jeho maminka každý den používá sůl a zapaluje lampičku. Plinius říká: „Nejdůležitější je sůl a světlo slunce.“ Sůl se používala k prosolování masa, aby se uchránilo před zkažením. Svět je zkažený a křesťan ho má chránit před zkázou.…
více

Hromnice

Maria přináší Ježíše mezi nás. Představila ho pastýřům, třem králům, Simeonovi a Anně a ukazuje ho tak zároveň všem lidem. Maria často ukazuje svého syna Ježíše jako slabého a zranitelného. Na ikonách nebo jiných obrazech vidíme Marii buďto s malým dítětem, nebo mrtvým Ježíšem. Dnes nám ukazuje Ježíška jako malé miminko, jako někoho, kdo všechno…
více

Citáty o světle

Kráčíme ve tmě víry, ale s vědomím, že kráčíme k pravému světlu. (G. Amorth) Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Ježíš) „Každý den si udělejte čas pro Boží slovo! A přitom proste: Pane, dej mi také světlo! Dej mi milost, abych tomu…
více

Recent Comments by P. Petr Havlát

No comments by P. Petr Havlát yet.