Recent Posts by P. Petr Havlát

Ping – pong

Když Lazar těžce onemocněl, poslaly jeho sestry, Marie a Marta, vzkaz Ježíši, aby okamžitě přišel. A teď nám Boží slovo připomíná jeden důležitý detail. A sice – i když Ježíš dostal tento urgentní vzkaz, ještě si v klidu zůstal dva dny na místě, teprve potom se vydal na cestu. Proč Ježíš okamžitě nespěchal? Vidíme Boha,…
více

Společně

Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19, ve společné modlitbě. Můžeme se modlit například tuto modlitbu: Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa, který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla, shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí v této obtížné době…
více

Citáty o strachu

Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini) Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth) Pokud je v tobě nějaký strach z Boha, pak ti betlémské tajemství připomíná, že Boha se nesmíš bát. (T. Dajczer) Sv. Terezie píše, že důvěra a víra se zřejměji projevují ve strachu. Jak velkou roli tedy v Boží ekonomii hraje tvůj strach!…
více

Zvěstování

Pokud jsme viděli některé filmy o životě Ježíše Krista, nebo filmy o životě Panny Marie, tak zde najdeme scény, které se dají velmi těžko zobrazit. Mezi takové scény patří právě okamžik zvěstování. Jak zachytit něco, co se vlastně zachytit nedá. Jednodušší už to mají malíři. Malíř namaluje andělovi křídla, ale ve filmu anděl s křídly…
více

Recent Comments by P. Petr Havlát

No comments by P. Petr Havlát yet.