Recent Posts by P. Petr Havlát

Kristovy rány

Tomáš je apoštol plný pochybností. Ježíš jde vstříc právě těmto jeho pochybnostem. Neodsuzuje Tomáše za tyto pochybnosti, ale přichází k němu a říká: „Dotkni se mých ran.“ Toto je nesmírně silné místo evangelia. Tradice křesťanské spirituality má velkou úctu k Ježíšovým ranám. Ježíš na sobě nese rány. A protože církev je mystické tělo Kristovo, nese i ona…
více

O kříži

Jeden dobrý muž měl ve svém pokoji tento nápis: Nedělej si starosti. Třeba se to nestane. Jeho kamarád, když tento nápis jednoho dne uviděl, tak mu ho trochu pozměnil: Nedělej si starosti. Možná se to stane. Ale to není konec světa. Když byl Ježíš ukřižován, slunce a měsíc se zatměly, hroby se otevřely a mrtví…
více

O eucharistii

Z myšlenek o eucharistii od P. Špidlíka: „Člověk je tím, co jí." Toto přísloví je známé díky materialistickým filosofům. Lidmi je chá­páno zmatečně. Lidé od nejstarších dob rozezná­vali v jídle nejen určitou náboženskou hodnotu, danou člověku velkorysostí Boží, ale účastnili se posvátných hostin, v nichž skrze svoji víru nachá­zeli způsob, jak se setkávat s bohy. Pro…
více

Květná neděle

Když politik vystoupí na veřejnosti se svým programem, zpravidla přednese řeč, projev, který je potom v tisku komentován, rozebírán, kritizován nebo chválen. Když vystoupil na veřejnosti Ježíš, také kázal, můžeme tedy říci, že pronášel projevy. Ale v rozhodujícím okamžiku, v okamžiku konfrontace se samotným střediskem náboženského života v Palestině, neprojevuje sám sebe a svůj program slovy, ale gestem. A…
více

Recent Comments by P. Petr Havlát

No comments by P. Petr Havlát yet.