Recent Posts by P. Petr Havlát

O lásce

Tématu lásky se věnoval už Platón. Ten napsal knihu s názvem Sympózium a byl to vlastně první větší traktát o lásce. Platón si zde klade otázku, jestli Bůh může milovat člověka. A Platón odpovídá – to je naprosto vyloučeno. Bůh podle Platóna nemůže milovat člověka, protože Bůh má všechno, jemu všechno patří, všechno je jeho, proto…
více

Papež František

Drazí bratři a sestry! V době, kdy stále vane ledový vítr války a útlaku a kdy jsme často svědky polarizace, zahájila církev synodální proces. Cítíme naléhavou potřebu jít společně a rozvíjet ducha naslouchání, účasti a sdílení. Společně se všemi muži a ženami dobré vůle chceme pomáhat vytvářet lidskou rodinu, léčit její rány a vést ji…
více

Žalm 23

Byl jednou jeden velký řečník, který měl vzdělání z nejlepší britské univerzity. Naučil se technikám správného mluvení, od tónu hlasu, správného tempa řeči až po přesvědčivý řečnický výraz. Naučil se toho o mluvení skutečně mnoho a odevšad přicházeli lidé, aby si ho poslechli. Jednoho večera podal skutečně ukázkový výkon. Bylo to vlastně to nejlepší, co předvedl.…
více

Slovo biskupů

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé, příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla. Po dvou…
více

Recent Comments by P. Petr Havlát

No comments by P. Petr Havlát yet.