Recent Posts by P. Petr Havlát

Misijní neděle

Když začínala svoji činnost Matka Tereza, tak neměla v Kalkatě se svými sestrami kam jít. Misionářky lásky neměly žádný dům, neměly nic. A tak se Matka Tereza zpočátku usadila v opuštěném chrámě bohyně Kálí, a do tohoto chrámu uvedla všechny ty nemocné a potřebné, kterým sestry sloužily. To bylo pochopitelně trnem v oku hinduistickým kněžím,…
více

Sv. Terezie z Avily

U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát jsem zakusila, že není lepšího prostředku než svěcená voda, aby se zahnal ďábel a zabránilo se mu vrátit. Kdykoliv ji používám, zakouším velmi živou útěchu, jako nepopsatelnou úlevu, vnitřní slast, jež upevňuje mou duši. A není to žádný klam, ani…
více

Vděčnost

V těžkých chvílích lidé volají k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když vyslyší a pomůže. A někteří, když dostanou svůj dar, o který prosili, tak potom od Boha odcházejí. Brát dary a přitom si nevšímat Dárce, je velice zvláštní a podivné, ale přitom se to stává: nevděk za dary od Stvořitele. Psychologové…
více

O víře

Můžeme říci, že jde o to, mít víru jako lev. Co to znamená? Krotitelé lvů říkají, že se jim velmi dobře pracuje s mladými lvy. Ti si chtějí hrát, jsou naprosto neškodní, krotitel jim klidně může strčit hlavu do jejich tlamy a ničeho se nemusí bát. Mladý lev je neškodný, přátelský a velmi dobře se…
více

Recent Comments by P. Petr Havlát

No comments by P. Petr Havlát yet.