Recent Posts by P. Petr Havlát

Život jako chléb

V evangeliu 18. neděle v mezidobí vidíme Ježíše, který bere do ruky chléb. Požehná ho, rozláme, dává učedníkům a učedníci zástupům. Tento chléb je zároveň nádherným obrazem lidského života. Krásně o tom píše Henri Nouwen ve své knize Život milovaných dětí. I my jsme byli nejdříve vzati a vyvoleni. Byli jsme vyvoleni od věčnosti samotným…
více

Zázrak sv. Marty

Ve středu 29. července jsme si připomínali památku sv. Marty. Pokud jsou přítomny nějaké děti, má pan farář vždy připravený pro děti nějaký příběh. Nejdříve ale na začátku promluvy otec Petr zjišťuje, co ten den děti dělaly, kde byly apod. Poté, ještě před příběhem, řekne pár slov o světci či světici, jejichž památka na ten…
více

Perla

Podobenství o perle velmi dobře známe. A tak máme před očima hned ten klasický výklad, který zaznívá z kazatelen – nebe, to je vzácná perla a tu perlu je třeba získat za každou cenu. Nebát se obětí, obětovat všechno pro tu hodnotu nejvyšší, tedy pro nebe. To je jistě v pořádku, ale tento výklad naráží na jeden…
více

O Nepříteli

V evangeliu 16. neděle v mezidobí jsme slyšeli o práci nepřítele (plevel v pšenici). Bible nám tak opět připomíná činnost ďábla, Božího nepřítele. Jak víme, lidé mají na ďábla různý názor a podle toho můžeme lidi rozdělit do několika kategorií. 1) Ti, kteří v ďábla nevěří. Bohužel tato kategorie se netýká pouze nevěrců a ateistů, ale patří sem…
více

Recent Comments by P. Petr Havlát

No comments by P. Petr Havlát yet.