Recent Posts by P. Petr Havlát

Potřeba zpomalit

John Ortberg je spisovatel, který píše krásné duchovní knihy. A v jedné z nich se zmiňuje o tom, jak se s rodinou přestěhoval, a krátce po tomto přestěhování zavolal jednomu svému dobrému moudrému příteli, jestli by se s ním nemohl setkat a popovídat si. John potřeboval také poradit, jak dál v duchovním životě a na co se zaměřit. A tak…
více

Modlitba

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021 Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou, jsi mi skálou a útočištěm od mládí! Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem. Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za…
více

Rituály

Učedníci jdou na zkušenou. Na cestu si mají vzít pouze hůl, jedny šaty a opánky. Mají být tedy zcela závislí na Bohu. V dnešním evangeliu jsme navíc ještě slyšeli o jednom velice zvláštním rituálu, který má také učedníky provázet. Pokud někde nebudou přijati, mají si vytřást prach ze svých nohou. Tím se mají distancovat od těch,…
více

Uzdravení

Myslím, že všichni rádi slyšíme příběhy o uzdravení. I v evangeliu 13. neděle v mezidobí Ježíš uzdravuje. Je zajímavé vidět, jakým způsobem Ježíš uzdravuje. On totiž nemá šablonu, on nikdy neuzdravuje stejně. S každým člověkem zachází jinak, protože každý je originál. Někdy se při uzdravování člověka dotkne, jindy zase ne. Někdy ho pošle, aby se ukázal představeným,…
více

Recent Comments by P. Petr Havlát

No comments by P. Petr Havlát yet.