Recent Posts by P. Petr Havlát

O klaunovi

Poslední dny církevního roku, stejně tak jako první dny nového církevního roku, jsou vždy vyhrazeny závažným tématům, jako je konec světa, příchod Pána a poslední věci v životě člověka. Mluvit o těchto skutečnostech není vůbec jednoduchá věc. Mnozí lidé totiž o těchto věcech nepřemýšlí a nechtějí ani slyšet. A tak církev, která nabádá, varuje, pobízí k připravenosti,…
více

Pastýřský list

Milí přátelé, slavnost Ježíše Krista Krále, kterou dnes slavíme, ukončuje další liturgický rok. Jak ale víme, konec se často snoubí s novým začátkem, a my vzápětí vstoupíme do času radostného očekávání doby adventní. V Lukášově evangeliu je Ježíš představen jako král, který nesedí na trůnu, ale je ukřižovaný. Ovšem dějiny spásy jasně ukazují, že kříž…
více

Král v citátech

Když začneš zakoušet vyprahlost při modlitbě, nepodléhej pokušení rezignovat. Neboť když nic necítíš, modlíš se jen kvůli Králi. (T. Dajczer) "Na každém místě a v každé době bude mi přinášena oběť čistá, poněvadž jsem velký Král, a jméno mé je velké mezi národy", řekl Hospodin (Mal 1,11). Má-li se duše stát trvalým příbytkem Boha, nebeského…
více

Král a Pán

Ta slova, že Ježíš je Pánem a Králem našeho života jsme se učili už odmalička. Odmalička jsme tato slova tolikrát slyšeli. Doma, v kostele, v náboženství. Je to vlastně jedno z nekrásnějších vyznání – Ježíš je Pán. Ježíš je král. Víme, že je to vyznání, kvůli kterému umírali mučedníci. Už v prvotní církvi. Římský císař chtěl, aby ho uznali…
více

Recent Comments by P. Petr Havlát

No comments by P. Petr Havlát yet.