Mikulčice

Ve středu 5. července 2017 v 16.30 hodin v den slavnosti slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, bude v Mikulčicích (okr. Hodonín) sloužena slavnostní bohoslužba za přítomnosti českých a moravských biskupů.
Hlavním celebrantem bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle, kazatelem brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Comments are closed.