Ruce P. Marie

Panna Maria se osmnáctkrát zjevuje v Massabiellské jeskyni Bernadettě Soubirous. Během jednoho zjevení vytryskl v jeskyni pramen. Jeskyně se stala poutním místem nemocných lidí a lidí s postižením. Mnozí z nich se po umytí vodou z jeskyně stali svědky zázračných uzdravení. Poutníci sem stále přicházejí i dnes, ve 21. století. TV Noe, pondělí 16. listopadu ve 20.05.

Comments are closed.