Skauti

XXVII. vzdělávací seminář skautů brněnské diecéze
sobota 4. března 2017 v Brně, kapitulní síň Augustiniánského kláštera - Mendlovo nám. 1
Program:
8.00 mše svatá v bazilice /s farním společenstvím/ 8.45 zahájení, organizační informace
9.00 – 9.45 (Ne)mýtický Baden-Powell - jiný pohled na zakladatele PhDr. Petr Beránek – Vlk, historik, instruktor ELŠ 9.55 - 11.45 Přežila jsem gulag autentické svědectví Věry Sosnarové, která strávila 18. let v ruských gulazích.
11.45 - 12.05 prostor pro oběd z vlastních zásob, setkání a diskuze účastníků 12.05 - 12.15 prezentace Ekumenické lesní školy 12.15 - 13.45 Zralost osobnosti PhDr. Vladimír Smékal, CSc., emeritní profesor psychologie FSS MU Brno 13.45 - 13.55 prezentace Odboru duchovní výchovy.
13.55- 15.00 Skautský institut - podruhé SU v Brně, a navazujeme na činnost Skautského institutu
15.00 závěr semináře s požehnáním na cestu
Účastnický poplatek: 30,- Kč. Po celou dobu semináře budou zdarma k dispozici nápoje (káva, čaj, limo). Na seminář zve diecézní duchovní rádce: Pavel Opatřil tel. 731 402 624 opatril@dieceze.cz
Web skautů brněnské diecéze: http://diecezni.skauting.cz/

Comments are closed.