Triduum

Zveme srdečně všechny modlitebníky na triduum Hnutí Modlících se matek a to do Uherčic. Triduum začíná v pátek 23. září hodinu přede mší svatou, tedy v 18.00. V 19.00 je potom mše svatá obětována na úmysly modlících se matek, za naše rodiny a děti. V sobotu pokračuje modlitební setkání ráno v 7.00 modlitbami a v 8.00 bohoslužbou slova. Triduum bude zakončeno v neděli ve 14.30 chválami a svátostným požehnáním.

Comments are closed.