Vatikán

Podle výroční zprávy, připravované agenturou Fides při Kongregaci pro evangelizaci národů, bylo v letošním roce 2017 zabito ve světě 23 misionářů. Jde o 13 kněží, řeholního bratra, řeholní sestru a 8 věřících laiků. Nejvyšší počet misionářů – celkem 11 (8 kněží, 1 řeholník, 2 laici) – bylo zabito na americkém kontinentu, dalších 10 (4 kněží, 1 řeholnice a 5 laiků) v Africe a 2 v Asii (kněz, laik). Podle www.radiovaticana.cz.

Comments are closed.