Vietnam

Státní úřady Vietnamské socialistické republiky vydaly stavební povolení k vybudování nového semináře Nejsvětějšího Srdce v Thai Binh na severu země. Vzhledem k rostoucímu počtu kněžských a řeholních povolání jej bude moci navštěvovat dvě stě seminaristů. Ve Vietnamu tvoří katolíci zhruba 7% obyvatel, je jich tedy asi 7 milionů, slouží jim pět tisíc kněží a chybí zařízení k formaci bohoslovců, informuje agentura Ucanews. Církev ve Vietnamu v současné době spravuje 11 seminářů, které navštěvuje 2624 studentů z 27 diecézí. Hanojský seminář sv. Josefa tak letos mohl přijmout pouze šest žadatelů z celkových čtyřiceti, několik kandidátů bylo vysláno do jiných seminářů, zatímco zbývající zájemci dosud nemohli cestu ke kněžství nastoupit. Povolení k nové stavbě v severovietnamské diecézi tedy znamená potěšitelnou zprávu. www.vaticannews.va

Comments are closed.