Archetypy

Psychologové říkají, že dějinami, všemi kulturami, jdou určité obrazy, určité modely. Tyto obrazy, symboly či modely jsou stále stejné. A tak se také zjistilo, že i v duši každého muže se nacházejí čtyři základní modely. Jsou to – milovník, mudrc, bojovník a král. Odborně se těmto modelům říká archetypy a my se krátce podíváme na tyto modely.

V každém muži se tedy skrývá milovník. Milovníka v sobě objevil každý, kdo byl někdy zamilován. V té době se s člověkem děje velká změna. Projevem milovníka je ale také to, že ten muž má například smysl pro poezii. Poslechne si hezkou hudbu a také se umí usmát. Jinými slovy má smysl pro romantiku. To je něco, co se dnes už hodně vytrácí, protože jestli chce být člověk, jak se říká „IN“, tak musí soudit a musí být kritický. Mnozí mladí lidé, už kolem 16 let dokážou být velice cyničtí. Chybí jim totiž romantika. A jestli člověk už v sobě ztratil vnímavost pro tyto krásné skutečnosti, jako je poezie, hudba, malířství, tak v sobě pravděpodobně tohoto milovníka zabil, nebo alespoň silně potlačil. Milovník má i svoji temnou stránku. To je tehdy, když je chycen do své vlastní vášně a myslí si, že miluje, ale přitom je závislý a není svobodný.

Další částí mužské duše je mudrc. To je ta složka v nás, která je zvídavá, chce se něco naučit, dovědět, touží po vědění. Koho už nic nezajímá, nic nečte a netouží po vědění, ten už toho mudrce v sobě potlačil. Mudrc dokáže věci otočit tak, aby vypadaly dobře. Nic nedramatizuje, i když poukazuje na hřích. Dnes lidé netouží po mudrci. Ve Spojených státech v posledních letech si za prezidenta zvolili herce a kovboje. Lidé netouží po mudrci. Někdy mudrcem může být i malé dítě. Známe to z té pohádky Císařovy nové šaty. Všichni mlčí, protože mají strach, až nakonec malé dítě zavolá: „Náš císař je nahý.“ Nikdo to nedokázal říct. Muselo přijít malé dítě a pravdu vyslovit. Malé děti s tím nemají problémy. Mudrc má i svoji temnou stránku, a to je zlý čaroděj a manipulátor.

Ke každému muži patří další část jeho duše, a to je bojovník. Ten byl hodně odmítaný po II. světové válce a po válce ve Vietnamu. Lidé už totiž viděli mnoho zla. Středověký bojovník, když se měl stát rytířem, tak celou noc strávil před eucharistií a potom sliboval, že bude chránit děti, ženy a církev. Velmi dobře věděl, kdy a jakým způsobem může použít svoji sílu. Znal hranice své síly. Bojovník závisí na králi. Dobrý král mu vždy řekne: „Toto je boj, který stojí za to, aby se bojoval.“ Bojovník je odvážný, statečný a vytrvalý. Má pevnou vůli. Ví, kdy má říci ne krásné ženě anebo kdy má říci ne chladnému pivu. Má rád jasné hranice a dodržuje je. Muž v sobě musí mít kus tohoto válečníka, aby ochránil svoji rodinu, ženu i děti. Navíc bojovník má obrovský smysl pro věrnost, a to dnes chybí mnoha mladým lidem. Dnes se bojovník hodně přesunul do oblasti sportu, a to je dobře. I bojovník má svůj stín a tím je temný rytíř. Ten nemá soucit a hledá pouze vlastní slávu. Krále už pochopitelně neposlouchá.

A nakonec je tu král, který drží všechny předchozí pohromadě. Klidně si sedí na trůně s nohama na zemi, tzn., že je uzemněný. V ruce drží žezlo i jablko, tedy drží v klidu svoji mužnost. A koruna na hlavě je symbolem jeho moudrosti. Oblečení krále nám zase připomíná milovníka. I král má svůj stín, a to je tyran. Víte, podle čeho se pozná v rodině dobrý král? Podle čeho se pozná dobrý otec? Je to velice prosté. Stačí se podívat, jak reagují děti i žena, když muž vejde do místnosti. Buď je to pro všechny chvíle radostného shledání, anebo všichni prchají, protože mají strach, co zase bude. Je to jednoduchý lakmusový papírek dobrého krále.

Dnes slavíme Ježíše Krista Krále. I v jeho duši se nachází milovník, mudrc, bojovník i král. Ježíš nám ukazuje, že je možné, aby tyto části duše žily pohromadě v klidu a pokoji. Každý muž má být takovým dobrým králem. To je velký úkol a velké poslání. Ať tedy král v naší duši dokáže žít hezky s milovníkem, mudrcem i bojovníkem. Ježíš Král nás dnes k tomu povzbuzuje. (podle R. Rohra)

Comments are closed.