Category Archives: Nezařazené

Boží slovo

Víme, že Boží slovo je síla, která přetváří svět. Co Bůh řekne, to se stane. Na prvních stránkách Bible čteme, že Bůh řekl a stalo se. A protože Bible je také Boží slovo, má tu stejnou sílu. Když člověk čte s vírou Boží slovo, ono se k němu a v něm může stát. V knize Ruského poutníka se vypravuje…
více

Citáty o víně

Maria neřekla svému Synovi: „Dej jim víno," nýbrž: „Už nemají víno". (sv. Jan od Kříže) Duch je jako víno. (John Bevere) Bůh nedává nové víno svého Ducha do starého měchu srdce sloužícího hříchu. (R. Cantalamessa) Kristus obnažuje svou božskou důstojnost, maří sebe sama už tou skutečností, že skrývá svůj majestát a své lidství do hmotné…
více

Dobré víno

Jeden africký příběh vypráví o náčelníkovi kmene, který měl ve zvyku jednou za rok pozvat celou vesnici na hostinu. Byl to dlouholetý zvyk, tradice, na kterou se všichni moc těšili. Každý, kdo přišel, dostal od náčelníka misku rýže a trochu dobrého ovoce. Také bylo zvykem, že všichni pozvaní přinesli víno a nalili ho do velké…
více

O křtu

Myslím, že je samozřejmé a logické, že rodiče chtějí dát dětem to nejlepší. Dávají jim to nejlepší vzdělání, investují do nich, platí jim hodiny hry na klavír, kroužky, sportovní zájmy. Když jsou děti malé, nemohou ještě s rodiči prodiskutovat mnohá svá rozhodnutí, a tak se musí rozhodnout za ně. A dělají to, o čem jsou přesvědčeni,…
více