Category Archives: Nezařazené

Svatba v Káně

O druhé neděli v mezidobí se čte známé evangelium. o svatbě v Káně Galilejské. Tato vesnice dnes již neexistuje, najdeme na jejím místě už pouze několik rozvalin. Kána Galilejská, která se dnes ukazuje turistům, není původní a byla postavena až někdy v 17. století asi 8 km od místa původního. Dnešní Kána i přesto je…
více

Křest v Duchu

Často se mluví o tzv. křtu v Duchu svatém. Co to ale znamená, a co tím vlastně myslí? Co je to ten křest v Duchu svatém? Nejedná se o žádný druhý křest v tom slova smyslu, že člověk by musel být znovu polit vodou o znovu pokřtěn. Křest v tomto slova smyslu je pouze jeden.…
více

Citáty sv. Šarbela

Uvádíme některé z myšlenek sv. Šarbela: Jedině Ježíš Kristus může vymanit všechny lidi ze zajetí jejich břemen, protože otrok nemůže osvobodit jiného otroka. Buďte svatými a skrze vás bude posvěcena země. Celý vesmír se točí kolem tajemství kříže. Dobrý člověk je jako dobrý chléb. Všichni lidé byli obdarováni párem uší, aby slyšeli, ale jen málo…
více

Světlo a tma

Na místě, kde se Ježíš narodil, dnes stojí monumentální bazilika Narození, která pochází z první poloviny 4. století. Tuto baziliku nechal vybudovat císař Konstantin a jeho matka císařovna Helena. Tato stavba odolala zázračným způsobem nájezdu Peršanů v roce 614. Tehdy do země vtrhla vojska perského krále Chosroa II. a tato perská armáda likvidovala nemilosrdně všechny…
více