Category Archives: Nezařazené

O víře

Svatým bratřím sv. Cyrilovi a sv. Metodějovi vděčíme za mnohé. Mimo jiné i za víru, kterou přinesli našim předkům. Když mluvíme o víře, je třeba říct, že existují různé druhy víry. Tím základním druhem víry, je víra v Boha. Člověk věří v Boží existenci. Víme, že ateisté tuto Boží existenci popírají. V poslední době je vidět nárůst takového…
více

Sv. Petr a Pavel

Naše diecéze má tu výsadu, a klidně můžeme říci, že má tu milost, že je pod záštitou a ochranou samotných apoštolů svatých Petra a Pavla. Co se týká historie samotné svatopetrské katedrály, zpočátku na Petrově stála pouze malá románská kaple, a to už někdy v 11. století. Později zde už stál malý kostelík, který procházel různými…
více

Zamyšlení

Zamyšlení brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho při příležitosti 100. výročí narození P. Jana Buly: „Ukázalo se, že případ „Babice“ měl dvojí cíl. Jednak vyvolat strach, jednak diskreditovat církev jako morální autoritu. Hlavním úkolem však bylo získání a upevnění totalitní moci. Obřad v katedrále před pěti lety, kterým se ukončovala diecézní fáze procesu blahořečení obou kněží,…
více

Neposkvrněná

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám se navždy ducha zla, nepřítele naší radosti, odříkám se jeho klamu i svodů a jeho skutků. Odevzdávám se cele Pánu Ježíši, živému znamení Boží lásky k nám. Abych mu byl věrnější a abych mohl žít plně jako Boží dítě, odevzdávám…
více