Category Archives: Nezařazené

Život z Ducha

Svatý Jan Křtitel vydává svědectví o Ježíši jako o Božím beránkovi. Zároveň vydává svědectví také o Duchu svatém. Během své krátké řeči slovo Duch vysloví Jan hned třikrát. Když se zeptáme zbožného křesťana, z čeho vychází jeho život, v čem je tajemství jeho života, z čeho čerpá, kde bere sílu, tak správně odpoví – z…
více

Sv. Antonín, opat

Ze „Života svatého Antonína“ od svatého Atanáše, biskupa. Po smrti obou rodičů zůstal Antonín sám se svou jedinou sestrou, která byla ještě velmi malá. Ačkoli mu bylo sotva osmnáct nebo dvacet let, musel se starat o celé hospodářství i o sestru. Když uběhlo od smrti rodičů necelých šest měsíců, šel Antonín jako obvykle do chrámu…
více

Křest v Duchu

V souvislosti s osobou Ducha svatého se velice často mluví o tzv. křtu v Duchu svatém. Co to ale znamená, a co tím vlastně myslí? Co je to ten křest v Duchu svatém? Nejedná se o žádný druhý křest v tom slova smyslu, že člověk by musel být znovu polit vodou o znovu pokřtěn. Křest…
více

O pasáčkovi

Stále ještě prožíváme tu krásnou dobu vánoční, i když se nám už pomaličku nachyluje ke svému konci. A protože k Vánocům patří příběhy, tak bychom ještě jeden mohli připomenout. Byla tuhá zima a pastýři se hřáli u ohně. Všechny rozrušila zpráva o narození nového krále, kterou jim zvěstovali andělé. A všichni chtěli krále navštívit, poklonit…
více