Category Archives: Nezařazené

Pastýřský list

Milí přátelé, v evangeliu zaznívá: „Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků …“ Slyšel jsem výklad, že když Ježíš ustanovil apoštoly, tak jsou uváděna jejich jména. Když ustanovil dvaasedmdesát učedníků, jejich jména známa nejsou. Tam si může každý z nás dosadit své vlastní jméno. Vyslání učedníků nám říká, že nikdo není vyňat z Boží péče, ale také…
více

O následování

Můžeme se ptát sami sebe, jak my odpovídáme na Boží volání. Bůh nám totiž každému svěřil nějaké povolání, nějaké poslání a nějaký úkol, protože skrze křest jsme součástí církve. A v církvi nejsou ti, kdo se dívají a kdo hrají. Ale v církvi všichni hrajeme, protože my všichni jsme povoláni ke službě. Někteří jsou povoláni k manželství, jiní…
více

Eucharistie

Vlny tsunami, které zasáhly v roce 1906 pobřeží Pacifiku, měly na svědomí obrovskou katastrofu, která zasáhla mnohé oblasti. Otec Bernardin García, který tehdy pobýval v Panamě, vydal svědectví o této tragédii, která zasáhla velké území: „V jediném okamžiku zasáhla přístav obrovská vlna, která s sebou brala všechno. Lodě, které byly na břehu, byly odneseny do obrovských vzdáleností.“ Jeden…
více

O Trojici

Velký učitel Církve sv. Augustin strávil přes 30 let práce na svém spisu O Trojici a snažil se přijít na srozumitelné vysvětlení tajemství Svaté Trojice. Jednoho dne kráčel po mořském břehu a hloubal a pokoušel se pochopit tajemství Svaté Trojice, když uviděl malého chlapce, který běhal od vody tam a zpět k jamce na břehu. Chlapec…
více