Category Archives: Nezařazené

V bouři

Ježíš přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli na druhý břeh. Ježíš pochopitelně velmi dobře věděl, že učedníky čeká bouře a nepříjemný zážitek, a přesto je poslal právě do této bouře. Nedávno jsem četl o jednom kapitánovi jedné válečné plachetnice, který s sebou na cesty po moři občas brával svého syna. Chlapec měl malou…
více

Eucharistie

Vlny tsunami, které zasáhly v roce 1906 pobřeží Pacifiku, měly na svědomí obrovskou katastrofu, která zasáhla mnohé oblasti. Otec Bernardin García, který tehdy pobýval v Panamě, vydal svědectví o této tragédii, která zasáhla velké území: „V jediném okamžiku zasáhla přístav obrovská vlna, která s sebou brala všechno. Lodě, které byly na břehu, byly odneseny do obrovských vzdáleností.“ Jeden…
více

Trojice

Všichni známe barokní obrazy Nejsvětější Trojice. Nebeský Otec je zde namalován jako stařec s šedivými vlasy i vousy. Syn jako mladý muž v plné síle a Duch svatý v podobě holubice. Dnes bych chtěl zmínit jiný obraz Nejsvětější Trojice, který se těm ostatním tak trochu vymyká. Namaloval to téměř neznámý malíř Sebastian Dayg v první polovině 16. století a…
více

Křest v Duchu

V souvislosti s osobou Ducha svatého se velice často mluví o tzv. křtu v Duchu svatém. Co to ale znamená, a co tím vlastně myslí? Co je to ten křest v Duchu svatém? Nejedná se o žádný druhý křest v tom slova smyslu, že člověk by musel být znovu polit vodou o znovu pokřtěn. Křest v tomto slova smyslu je pouze…
více