Duch svatý

Představme si člověka, který věrně slouží Bohu. Modlí se, chodí do kostela. Jednoho dne však přijde silné pokušení a tento člověk, který dlouhá léta věrně sloužil Hospodinu, tomuto pokušení podlehne. Pravděpodobně se ocitne v menší či větší duchovní depresi. Nebo si představme člověka, který se po létech vrátí ke starému hříchu. Může to být třeba výbuch hněvu, alkohol, cizoložství. Dlouhá léta měl pokoj od tohoto hříchu a najednou přišel pád. Tento člověk pravděpodobně bude prožívat menší či větší duchovní depresi.

Jeden mladý muž, který také věrně sloužil Hospodinu, padl ve vážné věci. Rychle se šel modlit a nezmohl se na nic jiného než na to, že plakal před Hospodinem. Bylo mu to moc líto a velmi dobře věděl, že tentokrát zašel skutečně moc daleko. Hlavou se mu honily myšlenky: „Bude mě Bůh vůbec ještě milovat? Pane, máš mě ještě rád?“ Otevřel Písmo a prosil o pomoc. Odpověď tentokrát přišla velmi brzy. V Bibli četl jasné Boží slovo: „Zůstávej v mé lásce.“ Mladík byl ohromen velikostí Boží lásky, činil pokání a dnes má Boha ještě víc rád.

Když se člověk dopustí hříchu, ďábel zaútočí. Snaží se jenom o jednu věc – zpochybnit Boží lásku k člověku a od této lásky toho člověka odvrátit. Jde mu pouze o toto jediné: aby nás odvrátil od Boží lásky. Tedy člověk zhřeší a ďábel se to snaží okamžitě využít. Bude říkat: „Tentokrát jsi zašel skutečně příliš daleko. Překročil jsi hranici a už ses dostal mimo Boží milost. Už se nemůžeš vrátit, cesta zpět už pro tebe neexistuje.“

Ale pozor – je zde ještě Duch svatý. Duch svatý na rozdíl od ďábla nebude toho člověka odsuzovat, ale bude mu pomáhat, aby se co nejrychleji vrátil k Ježíši a jeho svaté krvi. Bude dělat všechno proto, aby ten člověk zůstal v Boží lásce a nikdy se od ní neodloučil.

Vidíme tedy, jakým rozdílným způsobem působí na lidskou duši ďábel a Duch svatý. Jeden se nás snaží odloučit od lásky Kristovy, ten druhý bude dělat všechno proto, abychom se nikdy od této lásky neodloučili. Ďábel nás bude deptat, Duch svatý nás bude povzbuzovat. Ďábel bude zpochybňovat Boží lásku, Duch svatý nám bude znovu připomínat, že Boží láska stále platí.

V těchto dnech se připravujeme na setkání s Duchem svatým. On je v nás na základě křtu, ale působí v nás do takové míry, do jaké mu to dovolíme. Voláme v těchto dnech: „Přijď Duchu svatý!“ Otázka je, jestli to ale myslíme vážně. Ano, Duch svatý je v nás, ale je skutečně přítomen v celé mé osobnosti? Je přítomen v celé mé svatyni? Já mohu vstoupit do svatyně. Třeba na Svaté Hoře. Byl jsem tam. Ale byl jsem ve všech místnostech? I v nás jsou možná místnosti nepřístupné Duchu svatému. My jsme velice šikovní a tak dokážeme nějakou tu místnůstku před Duchem svatým dobře zavřít. Někdo nepustí Božího Ducha do míst, které se týkají peněz, někdo zase do záležitostí sexuality. My se ale snažíme otvírat Duchu jednu místnost za druhou a tak mu dáváme právo, aby byl Pánem mých financí, mé sexuality, aby mě poslal tam, kam mě chce poslat, nebo zastavil, kde mě chce zastavit.

Tímto způsobem se snažíme otvírat Duchu svatému a dáváme mu tak právo, aby si nás vedl úplně ve všech oblastech našeho života (podle E. V.)

Comments are closed.