Monthly Archives: Únor 2022

Tříska a trám

Evangelia používají pro označení tesaře, kameníka, koláře i stolaře v jednom slovo „tektón.“  Jednou částí Ježíšovy práce v nejužším slova smyslu bylo opracovávání dřeva na stavbu určitých částí domu. Ale v Nazaretě byly stěny obyčejných domů z kamene nebo hliněných cihel. Dřevo se většinou používalo na trámy na střeše, přičemž mezi ně požívali bláto a hlínu. Ze dřeva ale…
více

Za Ukrajinu

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti…
více

Nepřátelé

Sedmá neděle v mezidobí pojednává o lásce k nepřátelům. To je téma, které není snadné. A právě toto téma krásným způsobem rozpracovali staří mniši, protože i oni se potýkali ve svých klášterech s různými problémy. Občas se tam také vyskytl nějaký problematický bratr a oni si museli také řešit tu otázku lásky k člověku, který mi dělá problémy. Staří…
více

Den nemocných

Dnešní den nám připomíná události kolem Lurd. Příběh Bernadetty asi všichni velmi dobře známe. Přece jenom si ale můžeme připomenout několik skutečností. První zázrak se stal v Lurdech během dvanáctého zjevení, které Bernadetta měla. Přítomno bylo asi 1500 věřících, mezi nim byl i jeden kněz. Kněží v té době ještě měli zakázáno chodit k jeskyni. Ale tento kněz…
více