Monthly Archives: Květen 2020

Veliký Bože náš

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane, shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých…
více

IQ, nebo láska?

Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak apoštoly, kteří se po Ježíšově nanebevstoupení vrátili do Jeruzaléma a tam se v horní místnosti „svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ V modlitbách čekali na naplnění zaslíbení, které jim Ježíš dal…
více

Pravda o nás

V evangeliu 6. neděle velikonoční Ježíš mluví o tom, že jeho Otec pošle Přímluvce, Ducha pravdy. My se proto krátce zamyslíme nad slovem pravda a nad tím, jaká je pravda o nás samotných. Lidský život se dá přirovnat k oknu a toto okno má takové čtyři části. Ta první část, nebo ten první díl okna…
více

O cestě

Klíčová slova 5. neděle velikonoční, která jsme slyšeli v evangeliu, jsou Ježíšova slova: „Já jsem cesta, pravda a život.“ Známý spisovatel Bruno Ferrero vypráví v jedné své povídce o tom, jak se na prvním světovém kongresu sešli zástupci milionů cest, které brázdí tvář zemí celého světa. Kongresu se zúčastnily velkolepé ulice i uzounké cestičky, pyšné…
více