Monthly Archives: Květen 2020

Vzývání Ducha

Symeon Nový Teolog (949-1022) patří k nejvýznamnějším duchovním postavám dosud nerozděleného křesťanstva přelomu tisíciletí. O jeho výjimečnosti v křesťanských dějinách svědčí již přídomek „Teolog“, kterým církev tradičně označuje pouze sv. Jana Evangelistu a sv. Řehoře z Nazianzu. Jeho dílo svědčí o tom, že se snažil ukazovat druhým, že křesťanství nabírá smyslu teprve v osobním setkání…
více

Veliký Bože náš

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane, shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých…
více