Milosrdenství

V souvislosti s nedělí Božího milosrdenství předkládáme některé citáty svatého Vincence de Paul:

Laskavé srdce spolucítí s bližním.

Na základech naší slabosti postavil Bůh tón svého milosrdenství.

Co by z nás bylo, kdyby Bůh od nás odňal své milosrdenství?

Laskavý a mírný je ten, kdo má ducha Pána Ježíše.

Blahoslavení, kteří dokážou krátký životní okamžik využít k tomu, aby konali skutky milosrdenství.

Milosrdné lásce musíme dát přednost před každým bohatstvím světa.

Člověk se má radovat z toho, že může prokazovat skutky milosrdenství.

Pokorného člověka má každý rád.

Milosrdná láska získává svět.

Je skutečně královské cvičit se v milosrdné lásce.

Vytrvalost je korunou všech milostí.

Podle našich slov se pozná naše srdce.

Nejprve upři svůj zrak na vlastní ubohost, potom pohlédni k Božímu milosrdenství a zabývej se více jeho dokonalostí než svou nedokonalostí.

(Z knihy Povzbuzení k milosrdenství)

 

Comments are closed.