Modlitba

Učedník chtěl po svém mistru, aby ho naučil modlit se. Co je to modlitba a jak to má vlastně dělat? Mistr ho vedl do vody, tam si spolu stoupli a mistr najednou svého žáka chytil za hlavu a ponořil pod vodu. Za chvíli mladíkovi začal docházet kyslík, dusil se pod vodou a lapal po dechu. Na poslední chvíli mistr uvolnil své sevření. Žák se nadechl a s výčitkou se obrátil na svého učitele: “Co to má znamenat? Chtěl jsi mě utopit?“ „Ne, pouze jsem ti chtěl naznačit, co je to modlitba. Až ve svém život budeš tak lapat po Bohu, jako jsi lapal po vzduchu, tak jsi pochopil. Až ho budeš potřebovat tak, jako kyslík, pak jsi pochopil.“

Ano – modlitba, to je náš kyslík, to není pouze rozhodnutí, to je i naše žízeň. Ježíš se nemodlil, aby nám dal příklad, ale protože on měl žízeň po modlitbě. Jestli se budeme modlit pouze proto, abychom tím dali někomu příklad, tak jsme vedle. Pro Ježíše to byla nezbytná potřeba, to byl jeho vzduch! Často se chodil modlit, vyhledával místa, aby byl sám se svým Otcem.

Jednou za farářem arským přišel jeden kněz a ten mu předložil problém, že nemá čas na modlitbu, že má totiž moc práce. Farář se ho zeptal: “A co všechno děláš?“ „No, já dělám to a pak ještě to, potom mám ještě tolik a tolik aktivit…“ Farář Arský přemýšlel a povídá: “Vidím, že toho máš skutečně moc, to se budeš muset modlit alespoň půl hodiny denně, abys to všechno dobře zvládl.“ „Ale to není ještě všechno – já musím ještě zařídit to a to…“ a kněz vyjmenoval deset dalších aktivit. Farář jenom pokyvoval hlavou a říká: “Tak to se budeš muset modlit alespoň hodinu denně, protože půl hodina ti na tolik aktivit stačit nebude!“ Co to znamená? To, že čím víc toho máme, tím víc bychom se měli modlit, abychom vše dobře zvládli. Tak to dělali svatí. My to děláme přesně naopak: čím víc toho máme, tím méně se modlíme! Modlitba je ale nezbytná, stejně tak jako pro židy byla modlitba něčím naprosto samozřejmým. To byl jejich denní chléb.

Lidé se ptají – a jak se máme modlit? Důležité je především být s Ježíšem. A jestli nevíš, jak se máš modlit, tak mu to řekni. Je třeba každý den nalézt chvíli času pro Pána. A jak máme začít? Úplně jednoduše: každý den mu alespoň trochu času dát. Někdo začne pěti minutami denně, někdo 15, někdo 30. Postupně potom člověk může třeba i přidávat, ale musím s Bohem komunikovat, bez toho to prostě nejde. Modlitba je komunikace s Ježíšem. A když už komunikujeme s Ježíšem, tak ať je to komunikace živá! Ať je naše modlitba živá, ať to nejsou mrtvá slova, která vychází z našich úst. Díky osobní modlitbě se všechno v našem životě může stát živé a životné. (podle E. V.)

Comments are closed.