Modlitba

Modlitba k Světovému dni prarodičů a seniorů 

Děkuji ti, Pane,

za útěchu tvé přítomnosti:

i v časech osamocení

jsi ty mou nadějí a důvěrou,

jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu

a požehnal mi dlouhým životem.

Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,

za sny, které se v mém životě již splnily,

i za ty, které mě teprve čekají.

Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,

ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry,

učiň mě nástrojem svého pokoje,

nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,

jak nepřestávat snít

a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev,

aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.

Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,

aby se utišila bouře pandemie,

chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti

a pomáhej mi žít naplno

každý okamžik, který mi dáváš,

v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny

až do konce věků.

Amen.

Comments are closed.