Nést kříž

V těchto dnech přemýšlíme o vážných věcech, přemýšlíme o utrpení. Proto bych dnes připomněl tři takové výjevy z filmu Umučení od Gibsona, které nám možná pomohou lépe pochopit právě význam a smysl utrpení.

První scéna je velice krátká a zachycuje Marii, jak přichází na místo, kde vojáci zbičovali jejího syna. Přichází ze zvláštního důvodu – a sice, aby poutírala Ježíšovu krev, která tam na tom místě zůstala po bičování. Nám je většinou zle, když někde vidíme něčí krev, krev je většinou něco, co nás děsí. Ale Maria to vidí jinak. Jde na místo bičování, aby zachytila tuto krev, aby ji nechala vsáknout do látky, protože to nebyla obyčejná krev, ale krev spásy. Ježíš prolil tuto krev za nás, aby nás očistil od všech našich nečistot. Byla to nesmírně vzácná krev, proto ji Maria chce uchovat.

Druhá scéna zachycuje Ježíše, jak se potkává se svou matkou na křížové cestě. Kromě nich kamera ještě zabírá další okolostojící ženy: některé pláčou, jiné se rouhají a další říkají, že je to konec. V této tragické chvíli se Ježíš nakloní k Marii a řekne slova, která se nachází v knize Zjevení, kde se píše: „Matko, neplač, já tvořím všechno nové.“ Uprostřed veškerého utrpení se tedy nachází Ježíš, a je zde také Boží matka, která nás povzbuzuje, abychom i přes to kráčeli v před.

Třetí scéna potom zachycuje Šimona z Cyreny, který nese kříž z donucení. Ve filmu je tato situace vykreslena tak, že kříž je pro Šimona příliš těžký, ale přesto se Šimon snaží kříž ze všech sil nést. Zeslabený Ježíš leží na zemi, ale když vidí, jak se Šimon namáhá, z posledních sil se snaží vstát. I když Ježíš už nemůže, je neuvěřitelně vyčerpaný a má obrovské bolesti, s tou trochou energie, která mu ještě zůstala, postaví se na nohy a teď je to Ježíš, který pomáhá nést kříž Šimonovi. Je to překrásná a dojemná scéna, která ukazuje, jak člověk a Bůh drží společně těžký kříž a pomáhají si ho nést: z jedné strany Šimon, ze strany druhé Ježíš. Znamená to, že Ježíš pomáhá nést kříž mně, já zase pomáhám nést kříž jemu. Ježíš mi pomáhá ve všem mém trápení a bolestech. Nejsem sám, protože je se mnou Ježíš i Maria. Ale na druhé straně i já pomáhám nést Ježíši kříž. Co je dnes tímto Ježíšovým křížem? Je to Kristův pláč nad množstvím potratů ve světě, Ježíš pláče nad lidmi, kteří jsou závislí na drogách, Ježíš pláče nad rozbitými rodinami, nad hladem a bídou ve světě, nad válkami…Ano, Ježíš pláče, toto je kříž, který on nese v tomto světě a prosí nás, novodobé Šimony, abychom mu pomohli tento kříž nést. Otázka je – jaká je moje role v církvi. Jak mohu já pomoci k tomu, aby ten kříž Krista v tomto světě nebyl tak těžký.

Když Matka Tereza viděla umírat na ulici Kalkaty starého muže, cítila, že ji Bůh volá do služby. Lidé chodili kolem tohoto muže a nevšímali si ho. Když k němu přišla blíž, slyšela, jak muž volá: „Mám žízeň.“ Matka Tereza popisuje tento příběh slovy: „V té chvíli jsem slyšela, jak ke mně volá Ježíš: „Žízním, dej mi napít.“ A ona pochopila, že je to Ježíš, který naříká v tomto muži. A tak začala její misie. Podobně i dnes Ježíš volá: „Mám žízeň. Pomozte mi zachránit lidstvo.“ Jedním naším velkým problémem je, že se hodně věnujeme svému vlastnímu utrpení a tak zapomínáme na utrpení druhých. Tím potom posilujeme svoje vlastní utrpení. Když se ale více budeme zajímat o utrpení druhých, v jistém slova smyslu budeme svobodní od utrpení svého. Když tedy se budeme modlit za trpící svět, když budeme nápomocni trpícím ve světě, potom budeme pomáhat Ježíši nést kříž v tomto světě (podle E. V.).

Comments are closed.