Rhema

V roce 2010 celý svět s napětím sledoval zprávy z Chile, kde zůstalo hluboko pod zemí uvězněno 33 horníků.  Během té doby se s nimi podařilo navázat spojení prostřednictvím potrubí. A tímto potrubím k nim byly dopraveny miniaturní Bible spolu s lupami, aby si horníci mohli číst. V každé Bibli byl zvýrazněn žalm 40, kde žalmista píše o tom, jak všechnu svoji naději vložil do Hospodina. On se ke mně sklonil a vyslyšel mě, vytáhl mě z jámy zmaru, dopřál mi bezpečně kráčet. Když horníci četli toto slovo, toto slovo v nich ožilo, promluvilo k nim v jejich konkrétní situaci. Oni uvěřili tomuto slovu, a nakonec byli šťastně zachráněni. Jestliže k někomu v konkrétní situaci promluví konkrétní Boží slovo, tomu se v duchovním životě říká rhema. Rhema je řecké slovo, překládá se do češtiny jako slovo, a znamená to, že skrze slovo Bible promluvil Bůh k člověku v jeho konkrétní životní situaci, a tomu člověku to v té chvíli pomohlo zásadním způsobem.

Známe životní příběh sv. Antonína poustevníka, který zdědil velké bohatství po zemřelých rodičích. Je to bohatý mladý muž. Jednoho dne jde do kostela, kde slyší slova, která řekl Ježíš bohatému mladíkovi – jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Zasažen tímto slovem Antonín prodává majetek a odchází do pouště. To je rhema.

V 70. letech minulého století žil jeden jezuita, otec Rick Thomas. Se svým společenstvím se scházel každý týden ve městě Juarez v Novém Mexiku ve Spojených státech. Pravidelně studovali Bibli. Jednoho dne zase čtou – Lk 14: Nezvi na hostinu ty, kdo ti to můžou oplatit, ale pozvi chudé, zmrzačené, chudé a slepé. Tak jak jsme to slyšeli v dnešním evangeliu. Kněz, když dozněl tento text, vyznal před ostatními, že nikdy nic takového neudělal, že nikdy neuskutečnil toto Ježíšovo slovo. A v té chvíli se stalo, že toto slovo je zasáhlo takovým způsobem, že to bylo rhema. Oni vnímali, že toto je teď Boží slovo pro ně. Z okna místnosti, kde se scházeli, bylo vidět na chatrče, kde žili ti nejchudší. A kousek od těchto chatrčí se nacházelo velké smetiště, kam tito chudáci každý den chodili, aby hledali sklo, papír, prostě všechno to, co by mohli prodat a zpeněžit. A v tomto společenství na základě tohoto biblického slova se zrodil nápad, že o Vánocích navštíví toto smetiště a těmto chudákům přinesou štědrovečerní večeři. Spočítali, že jich tam bude asi 120 a o Vánocích šli na toto smetiště. Když tam ale dorazili, na smetišti bylo těchto chudáků 350. Nakonec se společenství rozhodlo, že se podělí o všechno, co mají doma. A tak přinesli pomeranče, jablka, šunku, to, co měli doma. Nakonec se všichni najedli a ještě zbylo. Zbytek potom odvezli do jednoho sirotčince. Otec Rick řekl, že si připadal jako při zázračném rozmnožení chlebů a ryb, a že prožil obrovský zázrak. Tato událost podnítila potom toto společenství, aby se zaměřili více na tyto lidi na smetišti. Začali je evangelizovat a tato evangelizace měla velký úspěch. Na začátku bylo rhema – Boží slovo, které promluvilo v konkrétní situaci. Aby ke mně mohlo promluvit Boží slovo, je zde jedna podmínka – je potřeba, abych měl otevřené srdce. To je podmínka k tomu, abych zaslechl rhema.

(podle P. Collinse)

Comments are closed.