Velký pátek

Když se podíváme do jiných velkých světových náboženství, tak tam uvidíme nějaký klíčový symbol tohoto náboženství. Pro muslimy je to například půlměsíc, pro židy je to zase Davidova hvězda. A pro nás pro křesťany je to pochopitelně kříž.

Vzpomínám si na jednu krásnou scénu z Gibsonova filmu „Umučení.“ Ježíš jde s těžkým křížem na Kalvárii a už nemá téměř žádnou sílu. Vojáci mají strach, aby Ježíš donesl kříž až na horu, a proto přinutí jistého muže, jménem Šimon, aby pomohl Ježíši nést kříž. Že by vojáci přinutili Šimona ze soucitu vůči Ježíši? To v žádném případě! Ano, vojáci měli strach, ale ne o Ježíše, ale o sebe. Jestliže by jim Ježíš zemřel po cestě, tito vojáci by byli obviněni z vraždy a byli by popraveni. Oni by byli odpovědní za jeho smrt. Proto ze strachu přinutili Šimona – báli se, aby jim Ježíš nezemřel po cestě.

A nyní přichází ta krásná scéna – Šimon se sklání k Ježíši, aby mu pomohl nést kříž, a zjišťuje, jak je ten kříž těžký. A Ježíš se vzchopí a je to on, kdo Šimonovi pomáhá nést tento kříž. A tak jdou spolu a pomáhají si navzájem. Ježíš pomáhá nést kříž Šimonovi, a Šimon pomáhá nést kříž Ježíši.

Tento krátký příběh nám připomíná jednu moc důležitou skutečnost – člověk nese vždycky svůj kříž s Ježíšem, nikdy není sám. Ježíši není lhostejné naše utrpení, naše nemoci, naše problémy. Proto se k němu obracíme a prosíme: „Pane, ty znáš můj problém, prosím tě, pomoz mi.“ A on je přítomen a nese tento můj kříž se mnou.

Ale i Ježíš nese svůj kříž a já mu mám pomáhat. Jaký kříž dnes nese Ježíš? Je to kříž velmi těžký. On nese kříž všech matek, které potratily svoje děti. On nese kříž těch, kdo jsou závislí na drogách, alkoholu. On nese kříž těch, kterým se rozpadly rodiny. On nese kříž mnoha vdov a chudých lidí…To je kříž, který dnes Ježíš nese, protože on je v každém z těchto lidí. A Ježíš mě prosí: „Pomáhej mi nést tento kříž!“ A jak neseme tento Ježíšův kříž? Tak, že těmto lidem pomáháme.

A tak nezapomínejme – všichni si neseme nějaký ten kříž. My prosíme Ježíše, aby nám pomáhal tento kříž nést, stejně tak ale prosí Ježíš, abychom my pomohli jemu nést zase jeho kříž. (podle E. V.)

Comments are closed.