Velký pátek

Jeden z církevních otců popisuje to, co se stalo na Kalvárii, takto: Představ si, že v aréně došlo k dojemnému zápasu. Jeden hrdina se utkal s krutým tyranem toho města a s nesmírnou námahou ho přemohl. Ty jsi stál na hradbě jako pouhý divák. Nebojoval jsi, nenamáhal ses, ani jsi neutržil rány. Jestliže však obdivuješ hrdinu a máš s ním radost z jeho vítězství, uviješ-li mu věnec, nadchneš pro něho shromáždění, skloníš se s radostí před vítězem, potřeseš mu pravicí, prostě jsi-li jím tak uchvácen, jako by to bylo tvé vítězství, říkám ti, že jistě budeš mít podíl na vítězově odměně. Vzpomeňme na tato slova, až přistoupíme ke kříži a poklekneme před Ježíšem, naším vítězem.

Comments are closed.