V neděli 5. června 2022 jsme v naší uherčické farnosti slavili slavnost prvního svatého přijímání. Ke stolu Páně poprvé přistoupily čtyři děti: Amálka, Eliška, Milošek a Štěpánek. Děti prošly přípravou jednak při vyučování náboženství, a potom při bezprostřední přípravě v rámci dětských bohoslužeb. Na konci čekalo děti přezkoušení na faře, které všechny děti zvládly na výbornou. V sobotu potom ještě děti – jak říkáme naši superstar – absolvovaly první svátost smíření a nácvik na nedělní slavnost. Průvod dětí, rodičů a asistence se vydal v neděli od školy do kostela krátce po osmé hodině. Do bohoslužby se zapojily děti i rodiče, sbor krásně zpíval a vše umocňovala nádherná květinová výzdoba. Celá naše farní rodina tak prožila krásnou slavnost. Po mši následovalo ještě nezbytné focení a potom už šly děti na faru s paní katechetkou Lenkou, kde je čekalo ještě malé pohoštění, a kde dostaly upomínky na jejich velký slavný den. Hlavně ať to dětem vydrží!