V neděli 9. června 2024 jsme slavili v Uherčicích krásnou slavnost 1. svatého přijímání. Celkem 9 dětí prošlo úspěšně přípravou, stejně tak i závěrečnou zkouškou. Děti byly výborně připraveny, takže nakonec každý dostal ze zkoušky zaslouženou jedničku. Potom děti ještě čekala první svátost smíření a nácvik na slavnost, a v neděli už jsme se těšili na jejich velký den. Průvod dětí, rodičů, asistence a kněží o. Petra a o. Pavla vyšel v 8.00 od školy. Kostel byl slavnostně nazdoben a slavnostní atmosféru umocňoval plný kostel a také náš sbor. Bohu díky se zapojili i rodiče, kteří měli na starosti modlitbu tatínka, maminky a čtení při bohoslužbě. Otec Petr tentokrát dětem vyprávěl dva příběhy z knihy od Carla Acutise „Eucharistické zázraky.“ Druhý příběh o sázce jistého posměváčka se svatým Antonínem ohledně svátostného Krista v eucharistii se podařilo narychlo zahrát s pomocí dětí i o. Pavla. Celá slavnost proběhla důstojně a skutečně ve slavnostním duchu. Na závěr ještě nechybělo poděkování o. Petrovi i katechetce Lence, která se v tomto školním roce věnovala třeťáčkům. Po nezbytném fotografování byly děti ještě pozvány na faru, kde je čekalo malé pohoštění, a kde jim byly předány malé upomínky na jejich velký, slavný den. Hlavně ať to dětem vydrží!