V neděli 16. června jsme slavili ve Velkých Němčicích slavnost prvního svatého přijímání. V letošním roce 2024 přistoupilo poprvé ke stolu Páně 7 dětí, z toho 5 děvčat a dva chlapci. Poté, co děti úspěšně zvládly celou přípravu, závěrečnou zkoušku a první svátost smíření, tak se celá naše farní rodina mohla těšit na krásnou slavnost, která začala v 11.00. Kostel byl nádherně vyzdoben, slavnost byla doprovázena naším sborem, děti oblečené jako na svatbu a kostel plný. Po úvodním pozdravu o. Petra jeden z tatínků přečetl modlitbu otce, stejně tak i další rodiče se zapojili do čtení liturgických textů, a po svatém přijímání nechyběla modlitba maminky k Panně Marii s prosbou za její přímluvu a ochranu těchto prvokomunikantů. Tentokrát pan farář vyprávěl dětem některé eucharistické zázraky, přičemž ten druhý se podařilo ztvárnit za pomocí dětí i otce Pavla, kteří zahráli příběh o sázce posměváčka se svatým Antonínem, která se týkala hladového oslíka. Ten se nakonec sklonil před Nejsvětější svátostí, a tak posměváček uznal svoji porážku, ale zároveň uvěřil v přítomnost Krista v eucharistii. Po závěrečném poděkování panu faráři i katechetům, kteří pomáhají s vyučováním náboženství, se děti ještě společně vyfotily a na faře je čekaly upomínky na jejich velký slavný den. Prožili jsme krásnou slavnost a hlavně – ať to dětem vydrží!