Týden po slavnosti 1. sv. přijímání v Uherčicích se tato slavnost konala ve Velkých Němčicích, a to v neděli 12. června. Ke svatému přijímání přistoupilo 7 dětí: Jeník, Eliška, Maruška, Sabinka, Kačka, Nelinka a Eliška. Děti prošly přípravou jednak ve vyučování náboženství, kde se jim věnoval pan katecheta Aleš, a potom v kostele při dětských bohoslužbách s otcem Petrem. A protože děti všechno výborně zvládly (všichni dostali při přezkoušení jedničku), mohli jsme se všichni těšit na krásnou slavnost celé naší farní rodiny. V sobotu ještě čekal děti nácvik na nedělní slavnost, a ještě také první svátost smíření.

Nedělní bohoslužba začala průvodem od fary v 11.00. Atmosféra byla slavnostní a děti byly plné očekávání, protože první svaté přijímání je přece jenom velká událost. Jako tradičně se zapojili rodiče dětí, samozřejmě také děti samotné, sbor nám nádherně hrál a zpíval, nechyběla nádherná květinová výzdoba, a tak bohoslužba proběhla v pokojném a radostném duchu. Pan farář vyprávěl dětem o statečném chlapci Albertovi, který přinesl nemocné mamince svaté přijímání, díky kterému se maminka brzy uzdravila. Po promluvě děti obnovily svůj křestní slib a pak už následovaly přímluvy. Před svatým přijímáním se ještě pomodlily společně modlitbu, kdy poděkovaly Ježíši, že k nim přichází, a to už následoval ten dlouho očekávaný okamžik prvního svatého přijímání, které děti přijímaly pod obojí způsobou.

Po ohláškách ještě zaznělo poděkování a předání květin a dárků o. Petrovi a katechetům Alešovi a Helence, kteří pomáhají s vyučováním náboženství ve škole. Po nezbytném fotografování děti šly na faru, kde dostaly upomínky na jejich velký slavný den. Prožili jsme krásný den, hlavně přejeme našim superstar, aby vydrželi!